Es lo mismo un plan de jubilacion que un seguro de jubilacion
Assegura la teva jubilació

Què és un pla de jubilació? És el mateix que l’assegurança de jubilació?

Novembre 16, 2023 6 min

La jubilació és un capítol emocionant i ple d’il·lusió a la vida de qualsevol persona, un moment en què s’espera gaudir dels fruits de la feina i la dedicació durant anys. No obstant això, per garantir que aquesta nova etapa estigui plena de comoditat i seguretat financera, és essencial tenir una estratègia sòlida al seu lloc. Quan estem preparant el nostre retir, són infinites les possibilitats que se’ns ofereixen per millorar la nostra qualitat de vida i la nostra situació financera. Des d’assegurances de vida estalvi, la pensió contributiva, plans de jubilació i un llarg etcètera.

En aquest article, explorarem amb profunditat els conceptes pla de jubilació i l’assegurança de jubilació, i un altre dels termes que sol portar a confusió, els plans de pensions. Descobrirem com es diferencien, com es complementen i com ens poden ajudar a assolir els nostres objectius de jubilació.

Pla de jubilació: què és i quins trets té

Un pla de jubilació és una estratègia financera personalitzada que una persona crea per assegurar-se que tindrà prou recursos econòmics per mantenir el seu nivell de vida desitjat després de retirar-se de la vida laboral. Concretament, un pla de jubilació és una assegurança administrada per una asseguradora que té com a finalitat estalviar de cara a la jubilació.

És el mateix que una assegurança de jubilació?

Tenint en compte que és un producte financer que ofereixen les companyies asseguradores, podem dir que un pla de jubilació i una assegurança de jubilació són el mateix. Si ens centrem en la definició, una assegurança de jubilació és el producte ofert per les asseguradores per assegurar una font d’ingressos durant la jubilació del prenedor de l’assegurança.

Característiques de les assegurances de jubilació

  • Acumulació de valor en efectiu: Les assegurances de jubilació sovint permeten acumular un valor en efectiu al llarg del temps, que pot ser utilitzat com a font d’ingressos durant la jubilació.
  • Protecció per a beneficiaris: En cas de mort, aquestes assegurances proporcionen beneficis als beneficiaris designats, brindant protecció financera a la família.
  • Garanties i opcions d’inversió: Alguns productes d’assegurança de jubilació ofereixen opcions d’inversió que permeten al titular de l’assegurança participar en els mercats financers amb certs nivells de garantia.
  • Flexibilitat en els pagaments: Algunes assegurances de jubilació permeten flexibilitat en els pagaments de primes, la qual cosa pot ser beneficiosa per adaptar-se a les fluctuacions financeres.

Aleshores, què és un pla de pensions?

Un terme molt semblant i que en moltes ocasions pot generar confusió és el de pla de pensions. El pla de pensió representa un enfocament a llarg termini amb un propòsit principal: crear un fons disponible durant la jubilació, sigui com a capital o ingressos continus.

Aquest tipus de pla opera mitjançant contribucions regulars o eventuals, gestionades pels administradors del pla, que segueixen pautes predefinides de rendibilitat i risc establertes a la política d’inversió del pla. A l’hora de rescatar el pla de pensions, el titular rep una suma de diners basada en les contribucions fetes i el potencial rendiment acumulat.

En aquest cas, l’aportació màxima per any és de 1.500 euros i pot aportar fins a 1.000 euros anuals al pla de pensions del cònjuge sempre que el rendiment net del treball sigui inferior a 8.000 euros l’any. Les persones que tinguin una discapacidad igual o més gran de 65%, podran aportar fins a un màxim de 24.250 euros per any.

Diferències entre pla de jubilació i pla de pensions

L’avantatge principal és que els plans de jubilació són assegurances que cobreixen circumstàncies com la jubilació, la incapacitat laboral o la defunció del prenedor. D’aquesta manera, l’assegurança o el pla de jubilació no serveix només per estalviar, sinó també per protegir i assegurar l’estabilitat econòmica pròpia i dels éssers estimats. Aquests són alguns dels trets que diferencien els dos conceptes:

  • Naturalesa. Les assegurances de jubilació són un producte que garanteix pagaments de manera regular durant la jubilació, així com certa protecció financera als éssers estimats. D’altra banda, els plans de pensions estan dissenyats per acumular fons de cara a retirar-se, aportant una quantitat determinada de diners regularment, així com opcions d’inversió dels diners.
  • Objectiu. La meta dels plans de jubilació és garantir uns ingressos afegits durant la jubilació i l’objectiu dels plans de pensions és acumular capital i rendibilitzar-lo mitjançant inversions.
  • Beneficis fiscals. Les assegurances de jubilació poden tenir avantatges fiscals similars a les de les assegurances de vida encara que no totes tributen de la mateixa manera. Dependrà dels tipus d’assegurança de vida contractats (PPA, Unit Linked, PIES, etc.). Els plans de pensions podran desgravar a la declaració de la renda, i es poden deduir fins a 1.500 euros de l’aportació anual màxima.
  • Risc i rendiment. Les assegurances de jubilació ofereixen rendiments més estables, però els costos poden ser més elevats. No obstant això, en els plans de pensions, el risc i el rendiment dependran de les inversions realitzades al pla.

En conclusió

Preparar-se per a la jubilació és un emocionant capítol a la vida, ple d’expectatives, desafiaments financers i objectius per complir. Durant aquest procés, és vital establir una estratègia sòlida per assegurar un retir còmode i segur en tots els aspectes. Entre les opcions disponibles per millorar la qualitat de vida durant la jubilació hi ha les assegurances de vida estalvi, les pensions contributives, els plans de jubilació, i moltes més.

En aquest article hem aprofundit en la idea dels plans i assegurances de jubilació, així com en un altre terme que es confon sovint: els plans de pensions. N’hem explorat les diferències, com es complementen i com poden contribuir a assolir objectius de jubilació.

Quan s’entenen les diferències clau entre aquests termes i productes, s’obre la porta per prendre decisions adaptades a les necessitats de cada persona. Cada opció té avantatges i consideracions fiscals, riscos i rendiment, etc. En última instància, l’elecció entre pla o assegurança de jubilació i pla de pensions dependrà dels objectius i les preferències de cada individu, per assegurar un retir amb seguretat financera i tranquil·litat.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.