Treballador realitzant la seva carta de jubilació per a l'empresa
Assegura la teva jubilació

Quant triga a arribar la carta de jubilació

Novembre 11, 2020 6 min 14 vegades compartit

Els treballadors amb una edat propera per a la jubilació poden presentar la seva sol·licitud durant els tres mesos anteriors o posteriors al cessament de la feina. Una eina molt útil és la pàgina web de l’INSS, on hi ha un apartat relacionat amb «els meus expedients a la Seguretat Social» que t’ajuda a consultar en quin estat es troba el teu tràmit.

L’edat legal de jubilació per al 2020 està fixada en els 65 anys si se n’han cotitzat més de 37, i 65 anys i 10 mesos si la cotització és menor. Aquest és el moment en què pots començar a tramitar la teva sol·licitud.

Per tenir dret a la jubilació cal haver cotitzat un mínim de 15 anys, 2 dels quals s’hauran d’haver produït en l’últim període. Tanmateix, amb independència de quan se sol·liciti, els efectes econòmics de la pensió sempre es produiran a partir de l’endemà de la data del cessament de l’activitat.

Com es pot sol·licitar la jubilació

En iniciar els tràmits per a la concessió de la jubilació, el treballador haurà de dur a terme la sol·licitud a la Seguretat Social a través de l’Institut Nacional (INSS).

Per fer-ho, hauràs d’emplenar el model de sol·licitud de pensió de jubilació i aportar la documentació personal que s’indica en aquest model. Posteriorment, hauràs de presentar-lo en qualsevol centre d’atenció i informació de l’INSS, incloent-hi la seu electrònica. L’única excepció són els treballadors del mar, que hauran d’efectuar el tràmit a l’Institut Social de la Marina.

La carta de resolució de jubilació es podrà consultar a la seu electrònica de la Seguretat Social, a la qual es pot accedir a través del DNI electrònic, fent servir l’usuari i la contrasenya o amb el certificat digital.

En cas que la resolució no s’hagi emès encara, el titular podrà veure el procediment del tràmit. Tanmateix, també es pot trucar per telèfon i, a través del servei d’atenció telefònica de l’INSS, es facilitarà aquesta informació.

Temps d’espera per a la resolució de jubilació

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) està compromès a resoldre la tramitació de la sol·licitud d’aquesta prestació amb suficient agilitat. Cal consultar i comprovar que aquest tràmit es resol en el termini màxim d’un mes, des de la percepció de l’últim salari fins al primer pagament de la pensió per jubilació.

Quant trigarà a arribar la teva carta de jubilació? La Seguretat Social, com a òrgan responsable per gestionar qualsevol prestació pública, té fins a 90 dies per reconèixer la pensió. Això no obstant, el temps mitjà utilitzat sol ser bastant inferior. Recentment, el Ministeri de Treball va assenyalar que es dona resposta en 11 dies aproximadament.

Hi ha persones que també es pregunten quant es triga a resoldre una pensió no contributiva al nostre país. Ens tens una? En aquest sentit, tingues en compte que transcorren una mitjana de 6,3 mesos fins que les diferents comunitats autònomes o l’Imserso, en el cas de Ceuta i Melilla, finalitzen els tràmits per a aquesta concessió a Espanya.

El cert és que, al llarg de l’any 2020, el temps mitjà que s’utilitza per tramitar aquest tipus de sol·licituds s’ha ampliat i, de retruc, s’allarga el moment de començar a cobrar la prestació.

Treballador buscant un model de carta de jubilació

Model de carta de jubilació

Una carta de jubilació és una eina molt útil que fan servir els treballadors per comunicar a l’empresa que arriba el final de la seva etapa laboral. Així mateix, també serveix per transmetre el desig d’abandonar el lloc de treball de manera anticipada.

Es tracta d’un formalisme i, per aquesta raó, cal que utilitzis fórmules de cortesia per exposar el comunicat amb ordre i claredat. És fonamental conèixer com es realitza correctament aquest escrit i redactar-lo de la millor manera possible. Tanmateix, hi ha algun model estàndard que et pot ajudar en gran manera.

Dit això, cal destacar que has de fer servir un llenguatge clar i senzill, així com ser tan directe com sigui possible. A més, cal que tinguis en compte que també es poden utilitzar les característiques d’una carta d’agraïment.

Consultar els meus expedients de la Seguretat Social per Internet

A través de la seu electrònica de la Seguretat Social pots consultar la situació en què es troba el tràmit de la sol·licitud. Cal que t’adrecis a la pestanya d’els meus expedients administratius per fer un seguiment del procés. Tens a la teva disposició una informació detallada des que es presenta la documentació fins que estigui totalment resolta.

En cas d’haver formulat més d’una sol·licitud, a la pantalla apareixerà una relació de totes, per la qual cosa hauràs de seleccionar la que vulguis consultar.

Quant es triga a cobrar la jubilació per primera vegada

Un dels dubtes més habituals és quant temps es triga a cobrar la jubilació per primera vegada. Tal com hem indicat, l’efecte econòmic de la prestació comença un dia després del fet causant. Per tant, la paga s’ingressarà els últims dies del mateix mes corrent. Així mateix, cal destacar el dret a percebre 14 pagues anuals: una per mes i dues d’extraordinàries.

Un cop percebis el primer abonament, rebràs la resta dels pagaments mensualment. En tot cas, l’ingrés inicial haurà d’estar a la teva disposició com a pensionista el primer dia hàbil del mes en què s’efectuï el pagament i abans del quart dia natural.

I si me’n vaig a viure a l’estranger? És una altra pregunta molt comuna, ja que la jubilació pot ser l’inici d’un nou període en la vida d’una persona. Una nova oportunitat que convida a establir-se en un altre país. Si decideixes traslladar la teva residència fora d’Espanya, també hi podràs percebre la pensió, si bé hauràs de complir certes regles.

El pagament es podria fer per trimestres o semestres naturals vençuts. Això no obstant, malgrat que l’ingrés es fa més tard que en els terminis ordinaris, no es generen interessos a favor dels pensionistes.

En resum, accedint a la pestanya d’«els meus expedients a la Seguretat Social» podràs consultar el procés en què es troba la teva sol·licitud per al cobrament de la jubilació.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.