Funcionari calculant la seva pensió online
Assegura la teva jubilació

Com es calcula la pensió de les classes passives?

Setembre 25, 2023 5 min 9 vegades compartit

El càlcul de la nostra pensió de jubilació no acostuma a ser una feina fàcil, especialment per als funcionaris inclosos en el règim de Classes Passives. A diferència del que passa amb els treballadors del Règim General, la pensió dels quals es calcula segons les bases de cotització dels salaris, en el cas dels treballadors de classes passives, s’estableix mitjançant un concepte que t’explicarem en detall a continuació: l’haver regulador.

Si vols saber com pots simular el càlcul de la pensió per a les classes passives, què és l’haver regulador i com cal fer-lo servir, no et perdis aquest apunt!

Haver regulador: què és i com es fixa?

L’haver regulador és una quantitat que funciona com a base per al càlcul de les pensions de les classes passives i depèn de la categoria o del Cos al qual serveixi el treballador. En altres paraules, el càlcul es fa independentment del salari que rep el funcionari.

L’import de l’haver regulador es fixa cada any a través de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada grup de funcionaris. El 2023, les pensions contributives dels funcionaris van augmentar un 8,5% respecte a l’any passat.

Càlcul de la pensió per a les Classes Passives el 2023

Com hem comentat, l’haver regulador és una dada essencial per calcular la pensió de les Classes Passives. De fet, per simular l’import de la pensió, hem d’aplicar un percentatge determinat a l’haver regulador. Tot seguit veurem les dades que cal consultar a l’hora de fer la simulació.

L’any 2023, segons dades del BOE, l’haver regulador serà el següent en funció del grup de funcionaris:

Grup / Subgrup EBEPHaver regulador
A148.086,76
A237.845,48
B33.139,86
C129.065,98
C222.996,00
E (Llei 30/84) i Agrupacions professionals (EBEP)19.605,93

Ara que sabem l’haver regulador que correspon, hem d’aplicar-hi un percentatge en funció dels anys complets de servei prestats a l’Estat. Per fer-ho, pots consultar la taula següent:

Anys de serveiPercentatge del regulador (%)
11,24
22,55
33,88
45,31
56,83
68,43
710,11
811,88
913,73
1015,67
1117,71
1219,86
1322,1
1424,45
1526,92
1630,57
1734,23
1837,88
1941,54
2045,19
2148,84
2252,52
2356,15
2459,81
2563,46
2667,11
2770,77
2874,42
2978,08
3081,73
3185,38
3289,04
3392,69
3496,35
35 o més100

És important saber que el 2023 els funcionaris no podran percebre com a pensió pública un import superior als 3.058,81 euros mensuals o 42.823,34 euros anuals.

Casos especials

Malgrat que el càlcul de la pensió de jubilació es regeix per una norma general que és aplicable a tots els treballadors, cal tenir en compte que l’import d’aquesta prestació dependrà de les característiques de cada cas particular. Per això, seguidament veurem alguns supòsits que poden fer que l’import de la pensió variï.

I si el funcionari ha prestat servei en dos o més cossos?

Si es dona aquesta circumstància, hi haurà un haver regulador diferent per a cada cos o categoria en què hagi treballat el funcionari, per la qual cosa es té en compte tot l’historial, des del començament fins al cessament de la seva activitat.

Amb aquestes dades, fem una fórmula que inclou els havers reguladors de cada any i els percentatges sobre el nombre d’anys de servei.

I si s’allarguen els anys en actiu?

És possible jubilar-se després d’haver arribat a l’edat legal i, de fet, fer-ho comporta incentius. De la mateixa manera que per a la jubilació anticipada s’apliquen coeficients reductors, retardar l’edat de retir implica un augment de la pensió, ja que se’n gaudirà durant menys anys.

L’any 2023 hem vist com s’ha completat una reforma dels incentius de la jubilació demorada. Aquesta reforma, que va començar el 2021, permetia dos models d’incentius:

  • Una quantitat a tant alçat.
  • Un 4% afegit a la pensió per any transcorregut a partir de l’edat de jubilació marcada per llei.

Des de principis del 2023 hi ha la possibilitat d’escollir una altra opció que unifica els dos models anteriors. Aquestes persones rebran la meitat del pagament únic i un increment del 2% de la pensió per cada any de prolongació.

Per tant, prolongar els anys de feina és una opció convenient per a les persones que, un cop arribin a l’edat de jubilació, la pensió que els correspongui no cobreixi les seves necessitats o previsions. I és que la jubilació és un dret, no pas una obligació, i en molts casos el treballador pot optar per continuar en actiu.

És possible computar cotitzacions de diferents règims?

Per acabar, has de saber que és possible compatibilitzar les cotitzacions del Règim General de la Seguretat Social amb les del règim de Classes Passives. Així, se sumaran totes les cotitzacions a l’hora de calcular la pensió de jubilació. De fet, és possible ajuntar els períodes de cotització, successius o no, tant per obtenir la jubilació com per fixar el percentatge per calcular la pensió de les classes passives.

En conclusió

Com hem vist, per efectuar el càlcul de la pensió de les classes passives, cal conèixer l’haver regulador, que es fixa cada any en els Pressupostos Generals de l’Estat i és diferent per a cada grup de funcionaris. Un cop sapiguem aquesta xifra, hem d’aplicar-hi un percentatge segons els anys complets treballats per a l’Estat. Si vols calcular quina serà la teva pensió en el moment que et retiris, pots consultar el nostre apunt sobre el simulador de jubilació de la Seguretat Social.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.