Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

calcul subsidi atur
La ruta de la teva vida

Calculem l’atur: quin import i quants mesos em corresponen per any treballat?

Juny 14, 2023 7 min

Algunes vegades ens veiem en situacions econòmiques que no esperàvem i, de sobte, ens trobem amb un acomiadament sobtat, de manera que mentre busquem una nova feina, hem d’estirar el subsidi per desocupació. Calcular l’atur pot ser confús a causa dels molts factors involucrats, com ara el temps de cotització, el salari previ i les regulacions específiques. 

El sistema de protecció per desocupació ofereix una xarxa de seguretat als treballadors en situació de desocupació, però entendre com es calcula aquesta prestació pot ser fonamental per prendre decisions financeres adequades durant aquesta etapa. En aquest article, t’oferim una guia pas a pas sobre com calcular l’atur que ens correspon. 

L’atur en si s’entén com la prestació contributiva dels treballadors en situació d’atur. Poden sol·licitar-la aquelles persones que, encara que poden i volen treballar, han perdut la feina, o bé la jornada laboral dels quals s’ha reduït entre un 10 % i un 70 %. 

Qui pot demanar l’atur?

Per poder calcular l’atur i rebre aquesta prestació, les persones sol·licitants s’han de trobar en qualsevol de les situacions de desocupació establertes per llei, però qui la pot sol·licitar?

 • Persones treballadores per compte d’altri que estiguin inscrites a la Seguretat Social.
 • Els socis de cooperatives de treball associat, d’explotació comunitària de la terra o d’altres cooperatives incloses en el Règim de la Seguretat Social.
 • Persones que acaben de sortir de la presó després de complir la condemna o per llibertat condicional.
 • Persones que han emigrat i han tornat al país.
 • Treballadors estrangers de països de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu, o de cap d’aquests dos, però que resideixin legalment a Espanya i que compleixin certs requisits.
 • Funcionaris d’ocupació i personal contractat de col·laboració temporal a les Administracions Públiques.
 • Membres de corporacions locals, alts càrrecs de les administracions públiques i càrrecs representatius dels sindicats constituïts, sempre que tinguin dedicació exclusiva o parcial i rebin retribució pels seus serveis.

Quan es cobra d’atur

Si volem calcular l’atur que rebrem, caldrà tenir en compte les bases de cotització de la Seguretat Social durant els últims 180 dies cotitzats, sense comptar les hores extraordinàries. Com més gran hagi estat la retribució durant els últims 6 mesos, més gran serà la base reguladora del benefici. 

Aquesta quantitat es calcula sobre la base de la mitjana entre la mitjana de les bases de cotització dels 180 dies previs a la situació de desocupació, aplicant un percentatge i uns límits tant màxims com mínims. Dins dels primers 180 dies (6 mesos) de desocupació, la quantia que es rep és el 70 % de la base reguladora de la prestació i el 60 % a partir del dia 181 fins que s’acabi la prestació. Fins al 31 de desembre del 2022, a partir del dia 181 es cobrava el 50 % de la base reguladora. 

Per saber quant es cobra d’atur s’han de tenir en compte els tipus de deduccions següents que s’apliquen a la quantia bruta obtinguda: 

 • El que s’ha cotitzat a la Seguretat Social (4,7 % fins al 31 de desembre del 2022, i el 4,8 % a partir de l’1 de gener del 2023).
 • Si escau, s’aplicarà també la retenció a compte de l’IRPF, segons l’import total de la prestació per desocupació que s’hagi reconegut. 

Perquè sigui més fàcil de calcular l’atur, a la seu electrònica del SEPE es pot trobar una calculadora de l’atur, que et permet diferenciar entre dues situacions:

 • “Ha finalitzat el contracte i vol saber quina prestació o subsidi li correspon”.
 • “Ha esgotat la prestació contributiva per desocupació i vol saber si té dret a subsidi”.

El Ministeri de Treball i Economia Social indica que el resultat ofert per la calculadora d’atur no és vinculant, només orientatiu. 

Calculadora d’atur: els límits màxims i mínims

Els límits econòmics, tant màxims com mínims, de les prestacions es determinen segons les càrregues familiars dels sol·licitants. Els fills a càrrec són aquells menors de 26 anys, o més grans d’aquesta edat però amb una discapacitat igual o superior al 33 %. S’ha de demostrar que són dependents econòmicament, per la qual cosa només es consideren fills a càrrec els que no tinguin rendes iguals o superiors al 100 % de l’SMI mentre convisquin amb el sol·licitant. 

El límit màxim de l’atur dependrà del nombre de fills a càrrec. Per exemple, les persones sense fills poden arribar a rebre el 175 % de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), que el 2023 és de 1.225 euros; un 200 % de l’IPREM si tens 1 fill, que són uns 1.400 euros; i 2 fills o més són un 225 % de l’IPREM, uns 1.575 euros. 

Per la seva banda, la quantia mínima de l’atur és de 560 euros si no es tenen fills (un 80 % de l’IPREM); i, si se’n té un o més, és de 749 euros, un 107 % de l’IPREM.

Durant quant de temps podré cobrar l’atur

La durada de l’atur es basa en les cotitzacions fetes els últims 6 anys abans de quedar aturat. També es tenen en compte les cotitzacions anteriors si ja s’havia rebut una prestació per desocupació. No obstant això, no s’hi inclouen les cotitzacions que ja s’hagin utilitzat per obtenir una prestació anterior, ja sigui contributiva o no. 

Com sol·licitar l’atur

Per poder cobrar l’atur, cal presentar una sol·licitud durant els quinze dies hàbils posteriors a l’últim dia treballat. Hi ha situacions en què l’empresa concedeix els últims dies de feina com a vacances que faltaven per fer, per la qual cosa el termini per demanar la prestació per desocupació serà a partir de l’endemà del dia que acabin les vacances. Es pot fer la petició de les formes següents:

 • A través de la seu electrònica del SEPE.
 • Presencialment a l’oficina de prestacions (s’haurà de demanar cita prèvia a través de la seu electrònica o per telèfon).
 • A les oficines de registre públic.
 • Per correu administratiu.

En cas que la sol·licitud es presenti després de la data límit, es tindrà dret a rebre-la a partir de la data en què va presentar la sol·licitud. Això no obstant, perdrà els dies de prestació que hagin passat des de la data en què se li hauria aprovat la prestació si l’hagués sol·licitat dins del termini, fins a la data en què la va presentar.

En conclusió

Calcular l’atur pot semblar complicat a causa dels diferents factors que cal tenir en compte. Tanmateix, tenim a l’abast diverses eines i maneres de fer una estimació precisa de la prestació per desocupació a què tenim dret o, en altres paraules, de saber quant es cobra d’atur. 

Recorda que el SEPE és l’organisme encarregat de gestionar i assignar les prestacions per desocupació, per la qual cosa és important consultar-los per obtenir tota la informació necessària i actualitzada sobre la teva situació concreta.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.