tips para mejorar ambiente laboral
La ruta de la teva vida

Tips per tenir un bon ambient laboral

Maig 22, 2023 6 min

L’espanyol mitjà a jornada completa treballa 2.080 hores l’any, 260 dies sense comptar caps de setmana, festius o vacances. Això fa que la feina, en certa manera, sigui una part fonamental de la seva vida i influeixi més del que un creu. Perquè la vida professional no afecti en l’àmbit personal és imprescindible que l’ambient a la feina sigui el millor possible. Tot seguit, us explicarem què s’entén per ambient laboral i els factors que el conformen.

Què s’entén per ambient laboral?

L’ambient laboral és la percepció dels treballadors, així com els elements materials o immaterials, que influeixen en l’exercici diari de la feina. Es pot entendre també com la comunicació i relació que hi ha entre els treballadors i els caps. Un bon ambient a la feina no és cent per cent constant, pot variar en qualsevol moment per diferents circumstàncies. Aquest concepte és conformat per dos tipus de factors:

Factors de l’ambient laboral

 • Factors tangibles: són aquells que poden millorar la qualitat de la feina; per exemple, un espai còmode on treballar i relaxar-se, màquines de cafè de qualitat, augments de salari o detalls en dates assenyalades com Nadal.
 • Factors intangibles: aquests són els que més influència tenen en el bon ambient professional, ja que es tracta de les relacions que tenen les persones dins del mateix espai de treball o com se senten respecte als seus companys. Aquí podem trobar factors com sentir-se orgullós i valorat amb la feina que fan, inclusió dels companys, etc.

Avantatges de tenir un bon ambient de treball

Crear un bon clima laboral és feina de tot l’equip, no solament dels caps o dels treballadors, ja que beneficia totes les parts i es veurà reflectit en les accions finals de l’empresa, i també en les relacions amb el client. Aquests són alguns dels avantatges de fomentar un bon entorn de treball:

 • Una bona relació entre els treballadors pot influir molt en la millora del rendiment. Quan les persones se senten còmodes als seus llocs de treball, rendeixen millor i la seva productivitat és més gran, cosa que afavoreix notablement l’empresa.
 • Cuidar la salut mental dels empleats. Cada vegada es dona a la salut mental la importància que es mereix i es reconeixen com a baixa laboral els problemes d’ansietat, depressió, estrès laboral, etc. Creant entorns sans i comunicatius es poden reduir aquests casos que afecten la salut dels treballadors.
 • Sentiment de pertinença i lleialtat a l’empresa. Si els treballadors se senten inclosos, ja sigui a través d’assumir més responsabilitats, tenir veu i vot dins l’empresa, etc., és més probable que se sentin identificats amb els valors de l’empresa.
 • Resolució eficaç i empàtica dels conflictes. Si hi ha una bona entesa entre totes les parts que formen l’empresa, en el cas que sorgeixi algun conflicte, és més fàcil que hi hagi predisposició a resoldre’l de la millor manera possible.
 • Més creativitat i innovació: un clima de treball positiu possibilita que els treballadors estiguin més còmodes i, en conseqüència, comparteixin les seves idees i opinions i col·laborin en nous projectes.

Consells per aconseguir un bon ambient laboral

Un bon ambient a la feina no és una cosa que s’aconsegueixi d’un dia per l’altre; cal treballar-ho amb el pas del temps i esforçar-se més en les situacions complicades. Per aconseguir-ho, us donem alguns tips o consells per crear un bon ambient laboral:

 • Fomentar la comunicació entre els treballadors i els seus superiors farà que aquests se sentin còmodes a l’hora de compartir les seves idees, problemes, etc. i generarà un millor clima.
 • Promoure el reconeixement. D’aquesta manera, els empleats estaran motivats i se sentiran valorats pels seus superiors. El reconeixement pot ser tant públic com privat.
 • Flexibilitat horària i facilitar l’equilibri entre feina i vida personal. Si es permet als empleats tenir una certa flexibilitat, teletreballar o permisos personals, la seva qualitat de vida millorarà tant dins com fora de la feina.
 • Els espais de treball. El manteniment de l’espai de treball és fonamental per estar còmodes; un millor espai serà equivalent a més productivitat i millor ambient.
 • Participar en iniciatives socials i ambientals. Formar part d’una empresa no és únicament oferir feina i servei a altres persones, sinó també sentir-se part d’alguna cosa i, sobretot, estar orgullosos del que fem. Si el nostre lloc de treball, a més d’acontentar-nos individualment, s’ocupa de millorar la societat, els empleats se sentiran millor i el clima laboral també millorarà.
 • Fomentar la socialització de l’equip (team building). Cada cop és més freqüent organitzar activitats en grup fora de la feina, ja sigui per a un sopar informal, una tarda amb una activitat creativa, etc. Això és una manera d’unificar més l’equip i relaxar-se juntament amb els companys.
 • Oferir oportunitats de desenvolupament professional i formació. D’aquesta manera s’aconsegueix que els treballadors estiguin motivats i compromesos, ja que ells valoraran tenir cursos, programes de formació, etc. com una cosa positiva en el seu creixement professional.
 • Garantir més igualtat. No solament respecte als gèneres, sinó pel que fa a les condicions laborals i evitant accions discriminatòries per edat, procedència, discapacitat, etc. Tots els empleats han de ser tractats per igual.
 • Transparència com a eix principal d’acció. Comunicar amb claredat les decisions, la situació de l’empresa o les estratègies en el cas que es produeixi alguna crisi farà que els treballadors considerin la seva empresa com a honesta, confiaran més en els seus superiors i se sentiran millor respecte a la seva situació laboral.

Aquests són alguns consells que s’han de considerar per crear un bon ambient laboral. Cal tenir en compte que cada empresa és diferent i que caldrà conèixer mínimament l’equip per trobar allò que s’adapti millor a ells.

Tot i que el client és una part imprescindible d’un negoci, si els treballadors se senten a gust, la relació empresa-empleat-client final millorarà. Com millor sigui l’ambient laboral, més bona serà la qualitat de vida.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.