Pensionista pagant l'IBI
Assegura la teva jubilació

Quines ajudes reben els pensionistes per pagar l’IBI?

Març 5, 2020 3 min 9 vegades compartit

Igual que en una àmplia gamma de tributs, hi ha ajudes per pagar l’IBI destinades a determinats sectors de població que es troben en una difícil situació econòmica, social o d’habitatge. Com que es tracta d’un tribut de naturalesa local, està bonificat en alguns municipis, a diferència del que passa en d’altres.

L’ajuda de l’IBI per a pensionistes i com es pot sol·licitar

Com diem, es tracta d’una qüestió que depèn de les pròpies normes o ordenances locals. Això no obstant, la regla general consisteix a reduir el 50% de la quota per a aquells pensionistes i jubilats que resideixen als municipis on s’ha aprovat aquesta reducció. Els beneficiaris han de pagar únicament i exclusivament la meitat de l’import. Per tant, si et trobes en aquesta situació, cal que tinguis en compte que aconseguiràs un important estalvi per a la teva economia. De fet, la gran majoria de beneficiaris tenen una renda mensual baixa o molt baixa.

El panorama és bastant homogeni arreu de la geografia espanyola; tanmateix, hi ha beneficis notables per als pensionistes en alguns municipis. Per exemple, a Barcelona, l’estalvi arriba fins al 75% de la quota de gravamen, si bé exigeix per als veïns de la capital de Catalunya el compliment de requisits estrictes. En tot cas, l’import de la quantia estalviada no pot excedir els 300 euros l’any.

Quins requisits haig de complir

Per poder beneficiar-te de la bonificació de l’IBI per a jubilats cal que compleixis una sèrie de requisits que acreditin la teva mala situació econòmica i el teu estat de jubilació, entre d’altres. Es tracta d’una ajuda que, amb caràcter general, s’emmarca dins de les quantitats destinades pels municipis a fomentar el desenvolupament econòmic i social dels col·lectius més desfavorits i que, per tant, exigeixen fonamentalment el compliment d’unes exigències de renda.

Els requisits varien segons el municipi que analitzem, si bé hi ha un seguit de característiques comunes en tots els ajuntaments. L’economia i les finances de l’individu són el principal factor determinant, ja que l’ajuda va dirigida a col·lectius que han vist menyscabada la seva font d’ingressos i, per tant, el seu nivell de vida.

El primer que has de fer és consultar-ne les condicions al teu lloc de residència. Això no obstant, podem esmentar-te alguns dels requeriments que normalment s’exigeixen.

  • El primer, ser jubilat i pensionista als ulls de la Seguretat Social.
  • A Màlaga, per exemple, es requereix estar empadronat a l’habitatge generador del deute i romandre-hi tot l’any. També, no tenir un altre habitatge a Màlaga ni deutes amb el consistori.
  • Ser ciutadà més gran de 60 anys (65 anys en alguns casos) i tenir uns ingressos inferiors als fixats en cada municipi.
  • També la regla general és l’exigència de la domiciliació bancària del rebut.

Estalvi amb l’IBI per arribar a final de mes

En definitiva, aquest estalvi suposa un alleujament per a determinades famílies i individus que veuen difícil poder arribar a final de mes amb els emoluments i pensions que tenen reconeguts.

Davant de qualsevol dubte, el millor és posar-se en contacte amb els serveis socials dels ajuntaments i sol·licitar informació sobre les ajudes per pagar l’IBI.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.