Accidentes Laborales
Protegeix-te a tu i als teus

Accident laboral: tot el que has de saber 

Gener 31, 2024 8 min

Has patit un accident a l’empresa o potser ha estat en el trajecte a l’oficina, no tens clar si es podria considerar o no un accident laboral. És possible que ho tinguis clar, però no saps ben bé com has d’actuar en cas d’una situació així. En aquest article trobaràs la guia definitiva per saber com enfrontar-te a un accident en l’entorn laboral. 

Quins casos es consideren accident laboral? 

Un accident laboral és aquell accident que passa en circumstàncies o per conseqüències de l’entorn laboral; la Llei General de la Seguretat Social ho defineix així: es considera tota lesió que pateixi el treballador ocasionada per o a conseqüència de la feina. 

No tots els accidents que es produeixen mentre s’està fent una feina són qualificats d’accidents laborals, per això cal consultar la normativa. Segons la legislació, un accident laboral és una lesió corporal que pateix el treballador desenvolupant la seva activitat laboral. Així doncs, cal que sigui conseqüència directa o indirecta de la feina, si no, es considerarà accident comú.

Hi ha casos i contextos molt diversos, que també considera la norma, com per exemple, s’hi inclou qualsevol dany ocorregut en anar o tornar del lloc de feina, ja que és a conseqüència del treball. Més enllà que es produeixi durant el desplaçament des del domicili habitual fins a la feina o la inversa, però si es produeix des d’un altre punt, no es considerarà com a tal. 

Com és lògic, poden haver-hi dubtes per identificar si un accident es considera laboral o no, per això et detallem alguns dels accidents laborals més comuns: 

 • Accident laboral al lloc i durant el temps de treball. 
 • Accident in itinere o de desplaçament habitual al domicili. 
 • Accident de missió o de desplaçament per fer una activitat laboral. 
 • Accident durant activitat sindical. 
 • Accidents en realitzar activitats diferents de les habituals. 
 • Acte de salvament. 
 • Malaltia contreta a la feina. 
 • Malaltia agreujada per la feina.
 • Malaltia produïda a conseqüència de la feina.
 • Accidents ocasionats per persones de l’empresa. 

Sempre hi haurà d’haver una relació de causa-efecte entre el treball i la lesió perquè es consideri accident de treball. En els últims anys, amb l’opció del teletreball o els llocs híbrids, s’afegeix aquesta novetat i els tribunals han considerat com a accident laboral el dany patit per l’empleat al seu domicili durant la jornada laboral en modalitat de teletreball

Calcula el preu de la teva assegurança
Demana la trucada d'un especialista
Et truquem?
O truca al 900101222

Calcula el preu de la teva assegurança

Et truquem?

Com cal actuar en cas d’accident laboral?

El primer que cal tenir en compte és que qualsevol treballador d’una empresa que pateixi un accident desenvolupant la seva activitat té dret a assistència sanitària. Si pateixes un accident laboral i no saps com actuar, no t’amoïnis, et deixem els passos que cal seguir en cas que et passi: 

 1. Ves al centre d’atenció de la mútua que correspongui. 
 1. En cas d’urgència, demana assistència al 112 o trasllat al centre de salut més proper. 
 1. L’empresa t’ha de facilitar el volant d’assistència mèdica perquè vinguis al centre que et correspongui. 
 1. Informa els serveis sanitaris que es tracta d’un accident laboral. 
 1. L’empresa ha d’elaborar un comunicat d’accident amb còpia al treballador: amb descripció del que ha passat i si s’ha pogut evitar l’accident. 
 1. Important: tingues testimonis presencials, comunicats mèdics i qualsevol documentació útil, en cas d’haver de fer cap algun tipus de reclamació. 

Quins drets tens si pateixes un accident laboral? 

Si pateixes un accident de treball, tens una sèrie de drets com ara l’assistència mèdica. Tots els treballadors que han tingut un accident per motius laborals tenen dret a rebre assistència mèdica, amb tots els serveis necessaris per recuperar-se, com ara tractaments, rehabilitació i intervencions. 

A més a més, si després de l’accident l’empleat s’ha d’agafar una baixa temporal, pot percebre una prestació econòmica per incapacitat temporal. Sempre que el treballador estigui donat d’alta a la Seguretat Social, pot reclamar aquesta indemnització, sense que s’exigeixi un mínim de cotització per cobrar-la. 

La prestació es calcula tenint en compte com a base la cotització per contingències professionals del mes anterior a l’accident laboral, a més de la cotització de les hores extra de l’any anterior. La quantitat que rep el treballador com a prestació d’incapacitat temporal correspon al 75% de la base reguladora des del primer dia de la baixa, que serà l’endemà de l’accident. 

Prestació per accident de treball 

És habitual preguntar-se si es cobra el 100% estant de baixa per accident laboral. Si et trobes en aquesta situació, has de saber que durant el primer any serà l’empresa qui s’encarregarà d’abonar el sou, però aquest import serà retornat per la mútua o Seguretat Social a l’empresa. Si la baixa mèdica amb motiu de l’accident o la malaltia laboral supera els 18 mesos, el treballador serà avaluat per la mútua o la Seguretat Social, que determinarà el nivell d’incapacitat que manté com a conseqüència de la lesió. Des d’aquell moment, la Seguretat Social s’encarregarà d’abonar la prestació. 

Recorda que el treballador té dret a percebre el 75% de la base reguladora com a prestació per incapacitat temporal, ampliable al 100% si així ho estableix el conveni col·lectiu que en reguli la relació laboral. 

Indemnització per accident laboral 

En cas d’una situació així, com a treballador tindràs dret a rebre una indemnització per accident laboral després de fer la reclamació pertinent. Així, les empreses que incompleixin la normativa de prevenció de riscos laborals hauran d’indemnitzar l’empleat, una prestació econòmica addicional a conseqüència de l’accident o la malaltia contreta pel professional. 

Aquesta indemnització, que marca la Llei general de Seguretat Social mateixa, serà en funció de la gravetat de l’estat del treballador: d’un 30% a un 50% quan la lesió es produeixi per màquines, instal·lacions o per dèficits del lloc de treball, com ara manca de material de precaució o de mesures de seguretat i higiene. 

Tipus d’indemnització per accident laboral 

En funció de la situació en què s’hagi produït o de les conseqüències en cada cas, podràs percebre una indemnització o una altra: 

 • Per conveni col·lectiu. Dependrà de l’empresa i del que hagi fixat com a indemnització per al supòsit que un treballador tingui un accident laboral.
 • Per falta de l’empresari. Quan el succés s’ocasiona a causa d’una responsabilitat de l’empresari o per una falta de la mateixa empresa, aquesta prestació es regeix pel Codi Civil i la pot reclamar el treballador o els familiars en cas de mort. 
 • Per incapacitat permanent. Si a causa de l’accident, el treballador no pot exercir el lloc habitual de feina, pot sol·licitar la incapacitat permanent i té dret a rebre una indemnització; en aquest cas és la mútua la que ha de fer front al cost.
 • Per lesió física definitiva. El treballador té dret a rebre una indemnització amb la condició que no li hagin concedit la incapacitat permanent. La quantitat depèn del grau d’afectació al treballador. Si es constata que l’empresa no ha posat les mesures necessàries per evitar un accident laboral, es pot incrementar entre un 30% i un 50% a càrrec del mateix empresari. 
 • Per mort del treballador. La família del mort a causa d’un accident laboral té dret a percebre una indemnització a més de les pensions a què tingui accés o dret. La quantia de la indemnització serà equivalent a sis mesos de pensió per a cònjuges i la que correspongui a un mes per als fills.

En resum, què cal tenir en compte en cas d’accident laboral 

Com a conclusió, has de tenir en compte que un accident laboral és qualsevol lesió o dany, i fins i tot malaltia, que es produeixi pel desenvolupament de l’activitat laboral. Per tant, es considerarà allò que és conseqüència directa o indirecta del treball; si no, es considerarà un accident comú. 

Entre les nostres recomanacions estan assegurar-te de fer els tràmits, la reclamació per a la indemnització i, si cal, comptar amb ajuda professional o d’assessors per assegurar-te que reps totes les prestacions.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.