vocabulari sobre inversions els conceptes que cal coneixer
Rendibilitza els teus estalvis

Vocabulari sobre inversions: els conceptes que cal conèixer

Desembre 29, 2022 5 min

Abans d’invertir, és important controlar certs termes i conceptes que potser no ens són tan familiars ni evidents. Si volem maximitzar els nostres estalvis i assumir un risc adequat a les nostres circumstàncies, és clau, en primer lloc, dominar i comprendre tot el vocabulari que ens trobarem si comencem a invertir.

En aquest apunt, et mostrem els conceptes que necessites conèixer obligatòriament si et llances al món de la inversió. Preparat? Comencem!

Acció/Accionista

Una acció és una part del capital total d’una companyia (societat) que adquireix una persona, que llavors esdevé accionista i, per tant, soci. L’accionista posseeix una part proporcional de la companyia, depenent de les accions que compri. La rendibilitat que ens aportarà l’acció és variable, és a dir, no podem saber prèviament si augmentarà o disminuirà el seu preu i, en conseqüència, si tindrem benefici o pèrdua.

Actiu

El conjunt de béns i drets d’una companyia, o sigui, el que té més allò que se li deu. Els actius mostren les inversions efectuades per una companyia i, a més, són productes financers en els quals podem invertir.

Bitcoin

El bitcoin és una moneda virtual, intangible i sense origen d’emissió (no l’emet cap govern) que va ser creada el 2009. Per dur a terme transaccions amb aquesta moneda no calen bancs ni organitzacions intermediàries, ja que s’efectuen per Internet d’un dispositiu a un altre. Fem servir el terme ‘Bitcoin’ en majúscula per parlar de la xarxa o el protocol i ‘bitcoin’ en minúscula per referir-nos a la unitat monetària.

Bo

Les empreses i els governs emeten títols de deute que poden comprar els inversors: els bons. Al llarg de la vida d’un bo, l’inversor rep interessos i, quan el bo venç, rep els diners que ha invertit.

Borsa

És el mercat on les empreses posen a la venda accions per poder finançar-se i continuar desenvolupant-se. És el lloc on compradors i venedors intercanvien aquestes accions per un preu acordat.

Broker

Professió que consisteix a actuar d’intermediari en operacions de compravenda d’actius financers i d’accions a borsa. Només té el poder d’executar l’operació de part dels seus clients, sense poder de decisió pròpia.

Comissions

Quan efectuem una inversió, paguem un percentatge dels diners dipositats a la gestora o entitat financera pel servei prestat.

Devaluació

Pèrdua de valor d’una divisa en relació amb una altra. Així, per adquirir una unitat de la divisa elevada cal més quantitat de la divisa devaluada.

Diversificació

Diversificar és essencial a l’hora d’invertir. Podem diversificar invertint els nostres diners en diferents productes financers, tipus d’actius o mercats. Així no arrisquem tota la nostra inversió en una sola opció i el risc baixa.

Dividend

Percentatge dels guanys d’una companyia, que aquesta reparteix entre els seus accionistes. Bàsicament, es basa en la rendibilitat que donen les accions.

Fons d’emergència

Quantitat de diners no invertits que hem de tenir disponibles per afrontar imprevistos, com ara caigudes de les nostres inversions. D’aquesta manera, sempre tenim liquiditat assegurada, alhora que s’aconsella que sigui suficient per cobrir despeses de sis mesos a un any.

Fons d’inversió

Instrument d’inversió gestionat per un consell d’administració, que inverteix en diferents actius o productes financers. Aquest fons es constitueix amb les aportacions de diversos inversors. És una bona manera de diversificar la nostra inversió.

Inversió

Quantitat de diners que confiem a una o diferents empreses amb la intenció que augmenti. Si aquestes empreses incrementen els seus guanys i, per tant, el seu capital, els diners que hi hem invertit generen interessos. En invertir els nostres diners, assumim el risc de perdre’ls; així doncs, com més risc assumim, més gran serà la rendibilitat que obtindrem.

Liquiditat

La liquiditat d’un actiu és la seva capacitat per convertir-se en diners immediatament. És a dir, que puguem retirar els diners invertits quan vulguem o en un període de temps. Així, un producte o actiu serà més líquid com menys temps hàgim d’esperar per poder-lo recuperar.

Renda fixa

En els productes financers de renda fixa, la rendibilitat és fixada per endavant. És a dir, els interessos que es rebran pels diners invertits han estat pactats i, en conseqüència, el risc és més baix. Els bons i Lletres del Tresor són, per exemple, inversions de renda fixa.

Renda variable

En els productes financers de renda variable, la rendibilitat no ha estat fixada i, per tant, depèn de factors com les variacions a borsa o els guanys d’una empresa. Les accions, per exemple, són productes de renda variable. La renda variable pot aportar una rendibilitat més elevada, però comporta més risc.

Rendibilitat

Correlació entre els beneficis que aporta una operació i la inversió efectuada. Es mesura en percentatge.

Rendiment

El que obtens d’una inversió efectuada: la suma dels interessos més la revaloració o depreciació pel seu preu al mercat.

Risc

El risc, en el món de les inversions, és la manca de seguretat sobre la rendibilitat d’una inversió concreta. Les inversions són volàtils, ja que pot disminuir o augmentar el seu preu; i com més arriscada és una inversió, més pot variar aquest preu.

Trading

Compra i venda d’actius financers de cara a obtenir rendibilitat a curt termini. Requereix un control exhaustiu dels mercats per detectar i aprofitar aquests moviments.

Volatilitat

Variació dels preus dels actius. Un actiu és volàtil si el seu preu fluctua considerablement i sovint.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.