subsidio
Assegura la teva jubilació

Subsidi per a més grans de 55 anys: requisits i passos per cobrar-lo

Febrer 2, 2016 4 min 21 vegades compartit

En aquesta entrada del blog de VidaCaixa s’explica quins són els requisits per al subsidi per a més grans de 55 anys, des de la seva durada i quantia fins a la documentació necessària i tots els tràmits.

El primer requisit, imprescindible per percebre el subsidi per a més grans de 55 anys, és estar en situació d’atur. Per a aquest 2016, la quantia establerta queda en 426 euros mensuals.

També cal tenir en compte que, per ser beneficiari d’aquesta ajuda, caldrà tenir fets els 55 o més anys quan finalitzi la prestació o subsidi d’atur. També és vàlid si s’arriba a aquesta edat en el moment de reunir els requisits quan es vulgui accedir a algun d’aquests subsidis: quan s’acabi la prestació contributiva, si s’és emigrant retornat, quan hi ha revisió per millora d’una invalidesa o si s’és alliberat de presó, entre d’altres.

Una altra de les condicions per accedir a aquest subsidi per a més grans de 55 anys passa per haver-se inscrit per sol·licitar feina durant almenys un mes i no haver rebutjat cap oferta, ni haver-se negat a participar en accions de promoció, excepte casos excepcionals i justificats, com a demandant de feina. En aquest sentit, cal recordar que la inscripció haurà d’estar vigent al llarg de tot el període de durada del subsidi.

La subscripció del compromís d’activitat del demandant del subsidi és condició sine qua non per percebre’l, així com haver cotitzat per atur almenys 6 anys durant tota la vida laboral.

Un altre dels aspectes clau és que el sol·licitant haurà de complir tots els requisits, excepte l’edat, si té planejat accedir a qualsevol tipus de pensió de jubilació pública. Dit en altres termes, haurà de complir els mateixos requisits que qualsevol jubilat, excepte l’edat mínima legal.

Dos requisits importants amb relació a la renda per poder rebre aquesta ajuda:

  • Quan no es disposa de cap tipus de renda superior al 75% del salari mínim el 2016. És a dir, quan no se superin els 491,4 euros al mes.
  • Si la renda de la unitat familiar és inferior a aquesta quantitat.

Quina és la durada d’aquest subsidi?

Aquest subsidi es perllonga fins a arribar a l’edat de jubilació en qualsevol de les seves modalitats.

Quina documentació haig d’aportar?

Segons informa el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), la documentació que cal aportar és la següent:

  • Model oficial de sol·licitud.
  • Document d’identificació del sol·licitant (només caldrà ensenyar-lo, per tal de verificar aquestes dades):

                 1) Espanyols: Document Nacional d’Identitat (DNI).

                 2) Estrangers residents a Espanya:

               Comunitaris: Targeta d’Identitat d’Estrangers (TIE) o Número d’Identitat d’Estrangers amb el passaport.

               No comunitaris: Targeta d’Identitat d’Estrangers (TIE) i el passaport.

     3) Qualsevol document bancari en el qual figuri el número de compte del qual siguis titular i on desitgis percebre la prestació.

     4) Si escau, Llibre de Família o document equivalent, si ets estranger.

     5) Només si l’entitat gestora ho sol·licita, el justificant de rendes.

Quan i quins tràmits haig de dur a terme?

El primer que cal tenir en compte és que, per tramitar aquesta ajuda, si es compleixen tots els requisits anteriors, s’ha de presentar la sol·licitud en el termini dels 15 dies hàbils següents al d’haver-se quedat sense feina. Si no es té dret a prestació contributiva un cop sense feina, el termini és de 15 dies hàbils a partir del cessament o de la finalització del període de vacances anuals retribuïdes i no gaudides.

Llegeix també: Les principals despeses en la jubilació

Cal tenir en compte que, si es presenta la sol·licitud fora de termini, el dret a rebre l’ajuda començarà l’endemà de la petició. Per poder accedir a l’ajuda cal anar a l’oficina de prestacions, després d’obtenir cita prèvia a la seu electrònica del SEPE o al telèfon 901 010 210, o també es pot acudir a qualsevol oficina de registre públic o bé tramitar-ho per correu administratiu.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.