salud financiera
Rendibilitza els teus estalvis

Salut financera: com està la teva economia?

Març 8, 2023 5 min

Controlar i gestionar les nostres finances és un dels objectius principals de qualsevol persona adulta i, això no obstant, és habitual perdre’s entre tants números, comptes i recomanacions. Per això, molta gent se sent aclaparada i administrar els diners es pot convertir en una font de preocupació. És aquí on entra en joc l’expressió «salut financera». 

Una bona salut financera implica que puguis complir diàriament les teves responsabilitats econòmiques, afrontar un futur folgat i actuar perquè les teves finances no perdin valor amb el temps. I es fa servir el terme salut per referir-nos a les finances perquè, inevitablement, afecten el nostre benestar emocional. Portar-ne una bona gestió implica poder fer front a imprevistos i assolir objectius vitals, com ara comprar una casa, pagar els estudis dels fills o tenir un bon matalàs per a la jubilació. Aprofundim una mica més en això de la salut financera. Comencem?

Salut financera: què és?

La salut financera és un concepte que fa referència al bon estat de la nostra economia personal. Encara que també es pot aplicar a les empreses, en aquest article ens centrarem en els casos individuals. 

La salut financera és òptima quan hi ha un equilibri entre ingressos, despeses i estalvi. És a dir, quan som capaços de portar una gestió sensata dels nostres recursos econòmics i tenir sanejats els nostres comptes. També la nostra capacitat per assumir despeses, liquiditat, nivell de deute i planificació de futur. 

Com millorar la teva salut financera?

Naturalment, tots volem tenir una salut financera de ferro, però com ho podem aconseguir? Hi ha molts factors que influeixen en la nostra salut econòmica, per exemple la formació i els coneixements en finances, l’accés a assessors especialitzats o l’establiment de metes clares a llarg termini. 

Si l’objectiu és millorar la nostra salut financera, la premissa bàsica és gastar menys del que s’ingressa. Per a això, és essencial ser conscients del que tenim al compte, el que ingressarem cada mes, les despeses fixes i les variables, els possibles imprevistos i la nostra capacitat d’estalvi. 

Si els nostres ingressos són més grans que els diners que necessitem per fer front a les despeses, hauríem de destinar aquest sobrant a l’estalvi. Tot i que en moltes ocasions en què els diners no flueixen tot el que caldria veiem l’estalvi com un hàbit evitable, el cert és que ha de formar part del nostre pla de salut financera. El més convenient és destinar almenys un 20 % dels ingressos a l’estalvi, encara que també serveix fer-ho a més petita escala. L’important és implantar aquest hàbit i anar creant un matalàs de diners per a necessitats futures. 

Aquestes bases d’una bona salut financera permeten prendre millors decisions i viure un dia a dia més folgat. 

Salut econòmica: exemples de com mesurar-la

Ja sabem el que és la salut financera, però ara, com podem mesurar-la? Igual que hi ha eines i indicadors de salut física i mental, també és possible valorar l’estat de les nostres finances. Per fer un diagnòstic de com està la salut de la nostra economia de dalt a baix, hem de tenir en compte certs aspectes fonamentals: la capacitat per gestionar els ingressos d’una manera equilibrada, el control òptim de les despeses, la capacitat per fer front a pagaments recurrents o imprevistos, el nivell de deute i els estalvis per al futur. Vegem d’una manera més detallada com mesurar la nostra pròpia salut econòmica amb exemples:

  • Equilibri ingressos-despeses. Els ingressos sempre han de superar les despeses, és la manera que tenim de protegir-nos enfront del deute, una veritable malaltia per a la nostra salut financera. A més, així podrem destinar aquest superàvit d’ingressos a l’estalvi. Però si suspens en això, no t’inquietis: fes balanç de tots els teus moviments i realitza els ajustaments necessaris.
  • Liquiditat. La liquiditat es tradueix en estalvis, aquells que ens permeten fer front a despeses futures, tant les esperades com les que ens agafen per sorpresa. Reunir prou diners per viure amb folgança uns quants mesos d’atur és símptoma de molt bona salut financera. 
  • Plantejar despeses importants a llarg termini. La compra d’una casa o un vehicle, els estudis dels fills, un bon matalàs per a la jubilació… És important tenir en compte també aquestes despeses en la nostra planificació financera.
  • Controlar el deute. L’enemic número u d’una bona salut financera. El més òptim és no tenir-ne, encara que, si en tenim, el més important és saldar-lo tan aviat com puguem per no portar l’«àncora» dels interessos.
  • Comptar amb plans adequats a les nostres circumstàncies. Aportar periòdicament al nostre pla de pensions o la nostra assegurança de vida és un matalàs financer per a tu i la teva família en cas que passi alguna cosa inesperada o per afrontar la jubilació amb més folgança.  

En definitiva

Igual que la salut física, la nostra situació financera també s’ha de cuidar per aconseguir la pau mental que mereixem. Saber que ho tenim tot en ordre, uns comptes sanejats i un bon matalàs d’estalvi per a quan arribin situacions inesperades o simplement per a quan la nostra vida laboral arribi a la fi, inevitablement, té un efecte positiu en la nostra tranquil·litat. 

Per això és tan important cuidar la nostra salut financera, tenir un equilibri entre ingressos i despeses, liquiditat suficient, deute inexistent i plans d’estalvi per assegurar el nostre futur.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.