que es el riesgo financiero
Rendibilitza els teus estalvis

Què és el risc financer i quins tipus n’hi ha?

Abril 28, 2023 6 min

La por de perdre alguna cosa és molt més forta que la satisfacció de guanyar-la. Però, com diu la dita, qui no arrisca no pisca, i quan parlem de rendibilitzar l’estalvi o el capital és precisament aquí on a vegades ens equivoquem; no assumir risc pot ser el risc més gran de tots. 

Els mercats financers estan sotmesos a constants riscos pels factors macroeconòmics i és fonamental conèixer a què et pots enfrontar. Encara que això no elimini el risc, pot fer que els danys siguin menors i que es redueixin les possibilitats d’un desenllaç indesitjat. 

Cal conèixer que hi ha molts tipus d’inversions financeres i que tant en invertir com en estalviar, tot és començar. Ja tinguis més o menys aversió al risc, has de conèixer que existeixen opcions per a tots els perfils i que el que realment importa és estar ben informat. Continua llegint per saber què és el risc financer i quins tipus n’hi ha. 

Què és el risc financer i quina rendibilitat té?

La incertesa! El risc financer és la incertesa sobre quina rendibilitat et podrà donar una inversió. Encara que quan parlem de riscos financers també podem referir-nos a qualsevol tipus d’acció o activitat empresarial que comporta incertesa i que pot causar pèrdues de capital o conseqüències financeres negatives. És a dir, el risc financer és córrer amb la incertesa del rendiment d’una inversió, pels canvis que podria haver-hi en el sector o en els mercats financers i per la possibilitat de no tornar a aconseguir aquest capital. 

No podem oblidar que el risc financer està lligat al deute que té una empresa o una entitat financera i que, com més gran sigui el deute contret, més risc s’assumeix. No només s’entén com la probabilitat de perdre el capital, sinó també com la possibilitat que els beneficis siguin menors del que s’espera o que la inversió no tingui cap retorn. Per això, abans de dur a terme qualsevol tipus d’inversió sempre cal calcular el risc que pot portar-nos al nostre capital o patrimoni.  

La veritat és que des del primer moment en el qual algú es decideix a invertir, els riscos financers ja entren en joc, i cal tenir-los en compte perquè els mercats financers són inestables. Poden provocar conseqüències negatives, abans de res, cal conèixer aquest concepte i els tipus de riscos financers que existeixen.

Quins tipus de riscos financers existeixen? 

El risc financer pot deure’s a l’administració inadequada o a l’endeutament, també a les variacions en les taxes d’interès, però sobretot a la falta d’informació a l’hora de prendre decisions. T’expliquem quins són el principals tipus de riscos financers i tots els detalls que has de saber: 

Risc de mercat 

Aquest tipus de risc financer s’associa a un canvi en els preus o en el consum dels clients. El risc de mercat és la probabilitat que el valor d’una cartera d’inversió o de negoci es redueixi per pèrdues en el valor i la posició d’un actiu d’una empresa pel vaivé del mercat. Així, també existeixen diferents tipus de risc de mercat que poden ser ocasionats per la incertesa pròpia del sistema financer, i són:  

  • Risc de tipus interès, relacionat amb la pujada i la baixada dels tipus interès. 
  • A causa del canvi de valor d’accions i bons, el risc de mercat.
  • I el risc de canvi, en dur a terme inversions que impliquen un canvi en la divisa.

Risc de liquiditat 

El risc de liquiditat està relacionat amb no disposar de l’efectiu per fer front a deutes o a no poder cobrir les despeses a curt termini malgrat disposar d’actius. Es tracta del risc que s’assumeix al no poder convertir-los en diners malgrat tenir capital i, en definitiva, es refereix a la capacitat que es té per pagar certes obligacions financeres. Una societat en pèrdues té risc de liquiditat al no poder pagar als seus empleats, per exemple.  

Risc de crèdit 

No pagar o retardar-se en els pagaments i les conseqüències que es poden patir d’aquesta situació és el que es tradueix en risc de crèdit. És el risc que pateix una empresa davant un impagament quan algun dels seus clients no s’ha fet càrrec del cost dels seus serveis. És a dir, la possibilitat que una de les parts d’un contracte financer no faci els pagaments segons els acords, és d’aquí d’on deriva el risc de crèdit. 

Risc operacional

Les pèrdues de diners causades per errors, fallades o imprevistos. Una mala gestió, problemes tècnics o tecnològics, i fins i tot la falta de controls interns que afecten la producció comercial són considerats risc operacional. També podria considerar-se com a tal un ciberatac o no actualitzar degudament els sistemes i softwares amb els quals es treballa, així com disposar d’empleats que no estiguin qualificats; tot el que pugui generar una fallada de l’activitat. 

En resum…

El risc és inevitable i resulta fins i tot essencial en qualsevol empresa o negoci. Qualsevol pot trobar-se en circumstàncies de risc i haver de recórrer a préstecs bancaris per garantir la salut financera. Val la pena córrer riscos sempre que puguin garantir el rendiment de l’empresa.   

Cal entendre la possibilitat que el risc financer ens pot donar una rendibilitat de l’estalvi o del capital i pot portar a bon port decisions comercials sempre que es prenguin amb tota la informació necessària. Una dels avantatges és que cada vegada resulta més fàcil mesurar els riscos financers i valorar si realment poden portar beneficis. Prendre decisions contundents pot ser un risc que val la pena córrer!

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.