¿Qué es la biodiversidad?
La ruta de la teva vida

Què és la biodiversitat i per què ens hauria de preocupar?

Abril 2, 2024 8 min

A VidaCaixa tenim un compromís amb el planeta i en matèria de sostenibilitat. En la ruta de la nostra vida no podem oblidar la petjada que deixem en el medi ambient; per això, ens esforcem per desenvolupar productes amb impacte zero, a més de divulgar i informar a través del nostre blog Ruta 67 per conscienciar sobre la necessitat de cuidar el medi ambient i els nostres recursos naturals.

Amb aquest apunt volem posar en valor la biodiversitat i la urgència que reclama la crisi ambiental i, sobretot, l’extinció de més d’un milió d’espècies. La supervivència del nostre planeta depèn del fet que conservem la biodiversitat, ja que té un impacte directe sobre el clima i els desastres naturals, la producció d’aliments i matèries primeres o la pol·linització dels conreus. La biodiversitat és la nostra única font de recursos per garantir la medicina i l’agricultura, cosa que repercuteix en la nostra salut i alimentació.

Per què preocupa la pèrdua de biodiversitat?

La meitat dels orangutans que vivien a Borneo, l’enorme illa del Sud-est asiàtic, s’han extingit, segons el World Wildlife Fund (Fons Mundial per a la Natura). Borneo acollia més de 1.400 espècies diferents d’animals, entre les quals els orangutans, que en menys de 20 anys han desaparegut. Aquest és només un cas dels milers que es donen al nostre planeta; l’extinció d’animals i plantes és una realitat que avança a passos de gegant.

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) va presentar un informe en el qual alertava que un milió d’espècies estan en perill d’extinció. És important comprendre la importància i funció que té cadascuna de les espècies per al bon funcionament del planeta.

La crisi de biodiversitat actual es considera la sisena extinció, però el que caracteritza aquesta crisi és que el ritme de desaparició d’espècies ha estat accelerat de manera directa o indirecta per l’activitat humana. Actualment, aquest ritme és almenys 400 vegades més ràpid que el que hi havia abans que els éssers humans poblessin la Terra.

Segons organitzacions ecologistes com Greenpeace, la pèrdua de biodiversitat és preocupant perquè vivim envoltats d’ella, i nosaltres també formem part de la biodiversitat del planeta. Convivim constantment amb altres espècies i les nostres interaccions amb elles ens haurien de servir per millorar l’entorn on vivim, i no pas per empitjorar-lo, com hem anat fent fins ara.

Això no obstant, la biodiversitat està amenaçada a causa de les activitats humanes, com la desforestació, la urbanització, la contaminació, la introducció d’espècies invasores i el canvi climàtic. La pèrdua de biodiversitat pot tenir conseqüències greus i de llarg abast, incloent-hi la disminució de la productivitat dels ecosistemes, la pèrdua d’hàbitats per a la vida silvestre, la reducció de la seguretat alimentària i l’augment del risc de malalties.

Per tant, la conservació de la biodiversitat és crucial per garantir la salut i la sostenibilitat del nostre planeta, i també per al benestar futur de les generacions que han de venir. Protegir i preservar la biodiversitat requereix esforços concertats a escala global, incloent-hi la conservació d’hàbitats naturals, la promoció de pràctiques agrícoles sostenibles, la gestió responsable dels recursos naturals i la mitigació del canvi climàtic.

Què és la biodiversitat?

Entendre què és la biodiversitat i el que significa és essencial per conscienciar sobre la importància de la seva conservació. La biodiversitat o diversitat biològica fa referència a la varietat de vida en totes les seves formes, incloent-hi espècies de plantes, animals i microorganismes, així com els ecosistemes en els quals viuen i interactuen. El que significa la biodiversitat és, ras i curt, la vida a la Terra.

La biodiversitat és fonamental per al funcionament saludable dels ecosistemes i per al benestar humà perquè proporciona una sèrie de processos i recursos vitals, com la producció d’aliments, la purificació de l’aigua i de l’aire, la pol·linització dels conreus, la regulació del clima i la protecció contra els desastres naturals. A més, la biodiversitat és una font incalculable de recursos.

Així, la biodiversitat significa varietat de vida en totes les seves formes; per això cal preservar-la, perquè l’estem perdent. Alguns investigadors consideren que ens trobem enmig d’un procés d’extinció massiva en la història del planeta. Per fer-nos-en una idea, les extincions massives registrades anteriorment van provocar la desaparició d’entre el 60% i el 95% de totes les espècies. Els ecosistemes triguen milions d’anys a recuperar-se.

Per què és important la biodiversitat?

El potencial de la biodiversitat per beneficiar la humanitat és tan gran que l’única opció intel·ligent és conservar-la, tal com adverteixen els experts del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Però la biodiversitat és important a diversos nivells:

En el benestar i en l’economia

La meitat del PIB mundial depèn directament o indirectament de la biodiversitat, i és un aspecte rellevant per a les empreses i la societat. Els productes de la natura són la base de l’agricultura i d’indústries com la cosmètica, la farmacèutica o el tractament de residus.

És per això que s’ha desenvolupat el concepte de capital natural, com a manera de mesurar els actius naturals i donar-los un valor. Aquest capital natural és com un ‘estoc’ que ens donen els ecosistemes i que suposa la base de l’economia i el benestar social.

Les companyies tenen diferents riscos i oportunitats que estan directament relacionats amb els recursos naturals o amb la biodiversitat; per tant, segons quina sigui la dependència que tinguin respecte a aquesta, generen uns impactes o d’altres, i això pot portar a situacions de sobreexplotació, de canvis al sòl, deixalles i contaminació, i fins i tot de canvi climàtic.

En el medi ambient

Com podríem reemplaçar la feina de pol·linització que duen a terme els insectes? Com podríem substituir el paper de les plantes o el dels organismes marins en la fixació del CO2 atmosfèric?

Els ecosistemes i la biodiversitat ens ofereixen molts elements essencials que donem per fets. Per exemple, els bacteris i altres organismes vius descomponen la matèria orgànica en nutrients i, d’aquesta manera, proporcionen a les plantes un sòl sa per créixer; els pol·linitzadors són essencials en la reproducció de les plantes, fet que garanteix la nostra producció d’aliments. O la funció de les plantes i els oceans, que actuen com a grans embornals de carboni, així com el cicle de l’aigua depèn en gran manera dels organismes vius.

Atès que els organismes vius interactuen en ecosistemes dinàmics, la desaparició d’una espècie pot tenir un impacte de gran abast en la cadena alimentària. És impossible saber exactament quines serien les conseqüències de les extincions en massa per als humans, però sí que sabem que ara com ara la diversitat de la natura ens permet prosperar.

Per què és un tema prioritari?

El Ministeri per a la Transició Ecològica assegura que la biodiversitat i els ecosistemes proporcionen béns i serveis essencials per al benestar humà i el desenvolupament socioeconòmic, però considera que davant d’una situació de crisi ambiental, és urgent avançar cap a un nou model de desenvolupament basat en l’economia més verda i en un ús eficient dels recursos naturals.

El valor dels béns i serveis generats per la biodiversitat i els ecosistemes no es veu reflectit habitualment de manera adequada en els preus de mercat, ni en els sistemes comptables i els indicadors de prosperitat de la societat.

La valoració de la biodiversitat i dels serveis dels ecosistemes és fonamental per garantir que els processos de presa de decisions incorporin la consideració del valor real dels serveis que ofereixen els ecosistemes. En aquesta línia, s’han dut a terme diversos projectes per avaluar i conèixer millor el valor econòmic i social de la biodiversitat i dels serveis dels ecosistemes, tant a Espanya (Valoració dels Actius Naturals a Espanya, Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni a Espanya) com en l’àmbit internacional (Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni, projecte TEEB sobre economia de la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes).

D’altra banda, és fonamental mobilitzar tant empreses com autoritats i organitzacions competents per assolir els objectius de conservació de la biodiversitat. Cal explorar totes les possibles fonts, tant públiques com privades, per a la mobilització de recursos, i també estudiar i fomentar el desenvolupament de nous mecanismes de finançament.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.