Cambio climático
La ruta de la teva vida

Canvi climàtic: Què és, causes i conseqüències

Març 27, 2024 8 min 1 vegades compartit

Actualment, ens enfrontem a un gran repte que tantes conseqüències negatives està aportant a les persones, al planeta i a la resta d’éssers vius. El canvi climàtic no té fronteres i avança a passos de gegant. Per combatre’l es requereix l’esforç coordinat per part de tots i totes.

En aquest article t’expliquem què és el canvi climàtic, quines són les seves causes i les seves conseqüències en el medi ambient i en els éssers humans, així com consells i pràctiques per ajudar a mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i contribuir així al progrés de la societat i a la transició cap a un desenvolupament més sostenible. Comencem?

Què és el canvi climàtic?

El canvi climàtic no solament engloba les alteracions en les temperatures, sinó que també es tracta de la definició que utilitzen els científics per descriure els canvis en els diferents fenòmens climatològics, causats principalment per activitats humanes des del segle xix.

Malgrat que la Terra ja havia experimentat canvis de manera natural al llarg de la seva història, el cert és que sempre havien estat molt més lents. Això no obstant, actualment aquests canvis es caracteritzen per les seves causes humanes, que de manera natural no es produirien, i pel fet d’avançar més de pressa.

La crema de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas genera gasos d’efecte hivernacle que envolten la Terra i atrapen l’escalfor del sol, amb la qual cosa eleven les temperatures. Aquestes emissions que arriben a l’atmosfera són el principal causant de l’augment de la temperatura del planeta.

El conegut efecte hivernacle és un procés natural que fa possible que la Terra mantingui les condicions essencials perquè la vida sigui sostenible. Al seu torn, l’atmosfera està composta per gasos en proporcions adequades que compleixen un paper vital. Tanmateix, la situació es complica quan les activitats humanes incrementen l’alliberament de gasos a l’atmosfera, el qual deriva en una retenció excessiva de calor i dona lloc a un augment de les temperatures mitjanes del planeta, fenomen que coneixem com a escalfament global.

Quines són les causes i els efectes del canvi climàtic?

El món s’està escalfant més ràpidament que en qualsevol altre moment de la història registrada. L’escalfament global és la principal causa del canvi climàtic i té múltiples efectes negatius en els sistemes físics, biològics i humans, entre altres efectes. Aquestes són les principals conseqüències del canvi climàtic:

Producció d’energia

Com hem comentat, la generació d’electricitat i calor mitjançant la crema de recursos no renovables com el carbó, el petroli i el gas natural és responsable d’una part significativa de les emissions de gasos a l’atmosfera. La major part de l’electricitat es continua produint amb combustibles fòssils; tan sols una quarta part prové de fonts renovables com l’energia eòlica, la solar i altres alternatives.

Productes manufacturats

Les emissions en la indústria i el sector manufacturer, principalment derivades de la crema de combustibles fòssils per a l’obtenció d’energia, afecten la producció de ciment, ferro, acer, aparells electrònics, plàstics, indumentària i altres productes. La mineria i altres procediments industrials també alliberen gasos contaminants.

Desforestació

La tala de boscos per a la creació de zones agrícoles o pastures, entre altres raons, desencadena emissions de carboni que hi està emmagatzemat i s’allibera en tallar-los. Com que els boscos absorbeixen diòxid de carboni, la seva degradació limita la capacitat natural de la Terra per mantenir les emissions fora de l’atmosfera.

L’ús excessiu de transport privat

La major part dels automòbils, camions, embarcacions i aeronaus funcionen amb combustibles no renovables, la qual cosa converteix el transport en un dels principals contribuents de gasos d’efecte hivernacle.

Producció alimentària

L’obtenció d’aliments requereix energia per operar maquinària agrícola o vaixells pesquers, principalment amb l’ús de combustibles no renovables. Els conreus també generen emissions, ja que s’hi fan servir fertilitzants i fems. La cria de bestiar produeix metà, un poderós gas d’efecte hivernacle. A més, les emissions s’originen en l’envasament i la distribució d’aliments.

Subministrament elèctric d’edificis

A nivell global, els edificis residencials i comercials consumeixen més de la meitat de l’electricitat per a calefacció i refrigeració, majoritàriament provinent de fonts no sostenibles com el carbó, el petroli i el gas natural, amb la consegüent emissió de grans quantitats de gasos d’efecte hivernacle.

Consumisme desmesurat

La manera com gestiones la teva llar, el teu consum energètic, els teus desplaçaments, la teva alimentació i la quantitat de residus que generes contribueixen a les emissions de gasos d’efecte hivernacle. També hi influeix el consum excessiu de béns com ara roba, dispositius electrònics i plàstics.

Conseqüències i efectes negatius del canvi climàtic

Com ens afecta el canvi climàtic? L’augment de les temperatures està canviant els patrons climàtics i alterant l’equilibri habitual de la natura. Això suposa conseqüències desastroses i grans riscos per als éssers humans, la flora i la fauna del planeta. Vegem-ho en detall:

 • Temperatures extremes. Els estius s’allarguen, els dies es tornen més calorosos i les onades de calor augmenten, cosa que complica la feina, els desplaçaments, les malalties, alhora que es produeixen incendis forestals amb més facilitat.
 • Tempestes cada vegada més intenses i freqüents. Els canvis de temperatura afecten directament les precipitacions. Donen lloc a inundacions, que destrueixen llars i comunitats.
 • L’escassetat d’aigua és present cada cop en més regions. La sequera és actualment una amenaça mundial i moltes zones no disposen de prou aigua per al seu dia a dia.
 • Pujada del nivell del mar i oceans cada vegada més calents. L’oceà recull la major part de la calor de l’escalfament global, la qual cosa provoca que les capes de gel es fonguin i augmenti el nivell del mar. Això representa una amenaça per a les comunitats situades a les zones costaneres i a les illes. A més, un increment en els nivells de diòxid de carboni té com a conseqüència l’acidificació del mar, fet que posa en risc la biodiversitat marina.
 • Risc per a la supervivència de les espècies terrestres i marines. Aquests riscos augmenten a mesura que les conseqüències del canvi climàtic s’incrementen: incendis forestals, condicions meteorològiques extremes, plagues i malalties invasores, entre moltes altres.
 • Escassetat d’aliments. A causa del canvi climàtic i les altes temperatures, així com la consegüent sequera, la pesca, els conreus i el bestiar podrien desaparèixer o deixar de ser productius.
 • Riscos per a la salut. Els fenòmens meteorològics extrems augmenten les malalties i les morts.
 • Augment de la pobresa. Les inundacions o altres factors del canvi climàtic arrosseguen les persones a la pobresa.

Què podem fer per prevenir el canvi climàtic?

Som davant d’un repte global que requereix l’esforç de tots per combatre’l. Alguns dels consells per prevenir el canvi climàtic de manera particular pot ser adoptar pràctiques sostenibles, com ara utilitzar més transport públic o vehicles elèctrics, implementar mesures d’eficiència energètica a la llar i contribuir a la sostenibilitat en el consum diari.

A més, fomentar l’educació sobre el canvi climàtic entre amics i familiars o unir-se a iniciatives comunitàries locals enforteix la consciència general i promou accions col·lectives per mitigar l’impacte ambiental.

Pel que fa a les empreses, a més d’adoptar pràctiques sostenibles, la Inversió Sostenible i Responsable (ISR) pot tenir un paper crucial en la prevenció del canvi climàtic. Alguns consells específics inclouen:

 • Adoptar pràctiques de gestió ambiental. Integrar polítiques i processos que redueixin les emissions, promoguin l’eficiència energètica i minimitzin l’impacte ambiental.
 • Invertir en energies renovables pot ser beneficiós tant per al medi ambient com per a la imatge corporativa.
 • Integrar criteris ESG (Ambientals, Socials i de Governança) en les inversions ajuda a impulsar projectes sostenibles i reduir l’impacte negatiu.
 • Promoure la transparència. Comunicar obertament les accions ambientals i socials de l’empresa contribueix a construir la confiança del consumidor i atreure clients conscients de l’impacte.
 • Participar en iniciatives globals. Unir-se a esforços internacionals i compromisos, com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, pot enfortir els esforços col·lectius per abordar el canvi climàtic a nivell global.

Recapitulem

El canvi climàtic és un repte desafiant que exigeix una resposta global i coordinada. Comprendre’n les causes i els efectes és crucial per abordar aquest repte i promoure un futur més sostenible a través de la consciència, l’acció individual i el compromís global.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.