planes pensiones empleo vidacaixa
Assegura la teva jubilació

Plans de pensions d’ocupació: ¿què és una comissió de control?

Setembre 25, 2014 2 min 1 vegades compartit

La comissió de control d’un pla de pensions d’ocupació, és l’òrgan encarregat de supervisar el funcionament i execució del pla.

Aquest òrgan està integrat, de forma paritària, per representants de l’entitat promotora i representants dels partícips i beneficiaris (personal laboral i funcionari al servei del promotor).

Entre les funcions principals que tenen encomanades les comissions de control en destaquen quatre:

• La supervisió del funcionament del pla i l’execució de les especificacions que regeixen aquest instrument.
• Proposar i acordar les modificacions sobre aportacions i prestacions.
• El nomenament dels representants d’aquesta comissió en la comissió de control del fons de pensions en el qual s’integra el pla.
• La representació judicial i extrajudicial dels interessos col · lectius dels partícips i beneficiaris del pla.

Les decisions de la comissió de control del pla de pensions s’adopten de conformitat amb les majories estipulades en les seves especificacions, és admissible que prevegin majories qualificades. Al costat d’aquest reconeixement genèric, es contemplen dos acords singulars que exigeixen una majoria especial:

• En els plans d’aportació definida per a la contingència de jubilació, les decisions que afectin la política d’inversió del fons de pensions inclouran, almenys, el vot favorable de la meitat dels representants dels partícips en la Comissió de Control.

• En els plans de pensions mixtos i en els de la modalitat de prestació definida es requerirà, com a mínim, el vot favorable de la meitat dels representants del promotor o dels promotors per establir les decisions que afectin el cost econòmic assumit per l’empresa .

Anualment, des de VidaCaixa Previsió Social, s’organitza el Fòrum de Comissions de Control, una plataforma destinada a liderar les reflexions dels experts al voltant de la previsió social empresarial a Espanya, i que consisteix en un esdeveniment sectorial que reuneix gestores, membres de comissions de control, tant per la part patronal com per la part sindical, consultors, brokers, directors de recursos humans, etc … per debatre, contrastar opinions i conèixer les novetats relatives als plans de pensions d’ocupació.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.