nueva ley de planes de pensiones de empleo
Assegura la teva jubilació

Nova llei de plans de pensions d’ocupació: coneix-ne les claus principals

Juliol 6, 2022 6 min

Més enllà del primer pilar de les pensions, el de les prestacions públiques controlades per la Seguretat Social, o el tercer, l’estalvi individual privat per a pensions futures, el segon pilar de les pensions es basa en els fons de pensions d’ocupació.

Ara bé, en què consisteixen aquests plans de pensions? La nova llei aprovada pel Congrés pretén potenciar aquest instrument d’estalvi com a part del pla de recuperació econòmica.

En aquest apunt, veurem en què consisteixen els plans de pensions d’ocupació, les claus de la nova llei que els impulsa i els avantatges fiscals que tenen. Si vols saber tots els detalls sobre aquest instrument d’estalvi, segueix llegint!

Context actual

Els plans de pensions són fórmules ideals per assegurar-se una jubilació tranquil·la, ja que planifiquen l’estalvi de cara a la retirada laboral. El desenvolupament de la societat i l’economia segueixen una tendència de baixa taxa de natalitat i d’augment en l’esperança de vida, la qual cosa sens dubte afectarà el sistema de pensions públic.

És per això que, i amb motiu de la recuperació econòmica després de la COVID-19, el Govern aposta per potenciar la segona pota del sistema de pensions, relativa als plans d’empresa, per tal de restaurar la credibilitat en el sistema, donar-li sostenibilitat i oferir certesa als pensionistes a mitjà i llarg termini.

Plans de pensions d’ocupació: què són

A diferència dels plans d’estalvi individuals, els d’ocupació són col·lectius i les empreses són les encarregades de promoure’ls a favor dels seus treballadors a través de la negociació col·lectiva i el suport en la creació de fons de promoció pública.

Els empleats que mantinguin una relació laboral amb aquesta empresa, corporació, societat o entitat es podran adherir de manera voluntària a aquest pla de pensions, que, fins ara, tenia una presència minoritària en el panorama nacional. I és que a la fi de 2021 hi havia 7,5 milions de particeps de plans de pensions individuals i uns 2,2 milions en plans d’ocupació. Amb aquesta llei, l’objectiu del Govern és canviar aquesta tendència.

Claus per a l’impuls dels plans d’ocupació

La llei aprovada preveu diversos canvis que pretenen fomentar el desenvolupament d’aquest tipus de plans de pensions:

  • Creació de fons d’impuls públic

Aquesta llei pretén que tota mena de treballadors, independentment de si ho són per compte propi, d’altri o funcionaris, trobin més facilitats a l’hora d’adscriure’s a aquest tipus de plans de pensions. Per això, l’Estat espanyol impulsarà la creació de fons de promoció pública per a plans d’ús de grans empreses, pimes, treballadors públics i autònoms.

  • Simplificació de la creació de plans sectorials

L’origen d’aquest tipus de plans de pensions haurà de tenir lloc a partir de la negociació col·lectiva entre patronal i sindicats de cada sector. Això no obstant, un cop s’arribi a un acord, l’Estat serà l’encarregat de dissenyar-ho i les empreses només s’hi hauran d’adscriure.

  • Plataforma digital per conjuminar tots els plans

D’aquesta manera, es pretén simplificar els tràmits, facilitar l’accés a la informació dels partícips i afavorir la portabilitat entre els plans de pensions.

Control dels fons

La gestió i control dels fons ha estat un dels principals debats en el tràmit parlamentari. En conclusió, s’han posat límits a les capacitats del Govern pel que fa a la presa de decisions en les inversions dels fons. A més, s’estableixen diverses comissions:

  • Comissió Promotora y de Seguiment

Estarà composta per nou membres, cinc d’ells designat pels ministeris d’Inclusió, Hisenda, Economia, Treball i Transició Ecològica. El seu objectiu serà dissenyar i posar en marxa els fons de pensions, així com seleccionar les gestores i dipositàries del patrimoni.

  • Comissió de Control Especial

Els seus membres, que han de tenir almenys deu anys d’experiència en la gestió de fons o plans de pensions, seran els encarregats de supervisar-ne la gestió i de vigilar la qualitat del servei. Aquesta comissió disposarà de 13 membres, dels quals quatre seran designats per les organitzacions sindicals, quatre per les organitzacions empresarials i cinc pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Avantatges fiscals dels plans de pensions d’ocupació

Segons el que estableixen els Pressupostos del 2022, la reducció en l’IRPF de les aportacions als plans individuals queda limitada a un màxim de 1.500 euros l’any. Això no obstant, la reducció per les aportacions que un treballador dugui a terme al pla col·lectiu augmenta fins a 4.250 euros anuals, sempre que l’empresa aporti uns altres 4.250 euros al pla d’aquest empleat.

Tenint en compte que la desgravació d’aquest pla és compatible amb la del pla individual, pots arribar a desgravar-te fins a 10.000 euros a l’any. Ara bé, quan et jubilis l’import computarà com a rendes de treball en la base imposable general i hauràs de pagar com a tal en l’IRPF.

Tanmateix, els plans de pensions d’ocupació també tenen avantatges fiscals per a les empreses. I és que, en la quota íntegra de l’impost de societats, es poden deduir un 10% de les contribucions que facin als plans de pensions d’ocupació dels seus treballadors, sempre que les retribucions brutes anuals siguin inferiors als 27.000 euros.

El futur dels plans de pensions d’ocupació

Els canvis en la societat i en l’economia són dos factors clau en la recuperació econòmica. En aquesta línia, la nova llei de plans de pensions d’ocupació implica una aposta del Govern per aquest tipus de plans i per mesures complementàries a les pensions de jubilació. Es tracta d’un impuls a aquests instruments financers per pal·liar les complicacions previstes en el pla de pensions actual d’aquí a uns anys, ja que l’estalvi en pensions a Espanya suposa prop del 10% de PIB, mentre que a la resta d’Europa supera el 63%.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.