certificación energética
Ser jove i estalviar és possible

La qualificació energètica, què és i com ens pot ajudar?

Febrer 28, 2023 5 min

Segur que has sentit moltíssimes vegades això de la qualificació energètica, però saps de debò en què consisteix? I per a què serveix? No es tracta d’un simple tràmit obligatori, conèixer la qualificació energètica d’un edifici o d’un electrodomèstic permet una millor organització del consum d’energia. I, per descomptat, prendre mesures i fer determinats ajustaments per tal que un habitatge o aparell elèctric funcioni de la manera més eficient és la manera més evident d’estalviar a la factura de la llum i de funcionar d’una manera més sostenible.

En aquest article explicarem el concepte de qualificació energètica i la manera d’obtenir una certificació per a un habitatge, que és obligatòria per fer alguns tràmits, a més d’explorar el sistema d’etiquetatge d’eficiència energètica en els electrodomèstics. Comencem?

Què és la qualificació energètica?

El concepte de qualificació energètica va ser impulsat pel Pla de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i busca promoure l’estalvi energètic i reduir l’impacte ambiental dels aparells elèctrics. És una de les accions del compromís per provar de crear un futur més sostenible.

A grans trets, la qualificació energètica és el barem que calcula l’eficiència energètica d’un edifici, un electrodomèstic o qualsevol dispositiu que funcioni amb electricitat. 

Aquest indicador utilitza un gràfic universal per determinar el nivell d’eficiència. És una escala de set lletres, de la A a la G, cadascuna associada a un color. La A va associada al verd fosc i representa el menor consum d’electricitat i, per tant, el nivell més elevat d’eficiència energètica. L’última lletra, la G, va associada al color vermell i representa el consum energètic més gran i, per tant, el nivell més baix d’eficiència energètica. Enmig d’aquestes dues lletres hi ha els graus intermedis, representats en un degradat de colors del verd clar al taronja, de la B a la F.

Encara que l’escala sigui extensa, d’una lletra a l’altra la diferència és notable. Per exemple, un habitatge de nivell A utilitza un 90 % menys d’electricitat que un de nivell G. 

Això sí, abans del 2021, aquesta escala era diferent, i totes dues conviuran durant un temps mentre s’utilitzin simultàniament. Aquesta escala anterior també tenia set nivells d’eficiència amb lletres i colors. La màxima eficiència era A+++ i el color era el verd fosc. El seguien la A++, A+, A, B, C i D.

La qualificació energètica determina el grau d’eficiència energètica d’un immoble o electrodomèstic, i això què suposa? Aquest barem indica la quantitat d’electricitat que necessita l’edifici per cobrir les necessitats dels veïns, o l’aparell per funcionar. En el cas de l’immoble, això suposa llum, aigua calenta, climatització…

Qualificació energètica d’electrodomèstics

Els electrodomèstics i altres aparells elèctrics porten, des de fa uns anys, unes etiquetes energètiques que en marquen l’eficiència de consum, i per tant, l’estalvi econòmic a la factura i el nivell de sostenibilitat del seu funcionament.

Per saber què estem comprant i en quina mesura afectarà això el nostre consum, és important entendre el codi de les etiquetes energètiques.

Pel que fa a l’etiqueta antiga, l’escala d’A+++ a D està basada en un índex d’eficiència energètica (EEI) que té en compte el consum anual d’energia, els programes i la càrrega.

Per a l’etiqueta nova s’han revisat els límits de consum de cada classificació energètica; de fet, de moment no hi ha aparells dins de la classe A, de manera que es deixa marge per a la millora. Aquesta nova classificació es basa en un índex d’eficiència energètica (EEI) que té en compte el consum d’energia cada any i en cada programa. La despesa energètica es calcula en 100 cicles de rentatge. Els límits, a més, han esdevingut més estrictes.

Qualificació energètica d’un habitatge

L’escala també s’utilitza per determinar el nivell d’eficiència energètica dels edificis. 

Per determinar la qualificació energètica cal calcular el consum d’energia anual de l’edifici. Aquesta dependrà de les característiques energètiques com la calefacció i la climatització, la ventilació, la il·luminació, el nivell d’aïllament i l’aigua.

I com es pot millorar aquesta qualificació? 

  • Aïllament tèrmic. 
  • Climatització d’eficiència energètica. 
  • Fonts d’energia renovables.

Si es fan renovacions que millorin l’eficiència energètica d’un edifici, tindreu l’opció de pujar de nivell en la qualificació. 

Recapitulem

En definitiva, la qualificació energètica calcula l’eficiència energètica d’edificis i electrodomèstics. És un indicador universal que es compon de set lletres, de la A a la G. 

Cada lletra va associada a un color i comença amb la A de color verd fosc que representa el nivell màxim d’eficiència energètica i continua fins a la G, que és de color vermell i representa el nivell mínim. Els graus intermedis van de la B a la F en un degradat de colors del verd clar al taronja.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.