prevision social pymes
Assegura la teva jubilació

La previsió social a les pimes

Juliol 24, 2014 3 min 5 vegades compartit

Segons es desprèn de l’estudi Retrat de les PIME 2013, elaborat per la Direcció General d’Indústria i de la PIME, el 99,88% del teixit empresarial del país està constituït per pimes.

Actualment, els plans de pensions d’ocupació inclouen, majoritàriament, als empleats de grans empreses de manera que la previsió social a les pimes queda una mica desemparada per fomentar el segon pilar de la jubilació entre aquest col.lectiu. És a dir, la previsió social en l’àmbit laboral.

A nivell europeu, el segon pilar està més estès en l’àmbit de les pimes, sobretot en els països nòrdics. No obstant això, a Espanya, l’impuls dels plans de pensions per a empleats de pimes es troba poc desenvolupat a causa dels pocs incentius per fomentar l’estalvi previsional en aquest segment d’empreses.

Reducció gradual de la taxa de substitució

Segons l’Estudi de l’IESE i VidaCaixa “Impacte de les pensions en la dona. Jubilació i qualitat de vida”, presentat el passat mes d’abril: Espanya, al costat d’altres països mediterranis, es caracteritza per tenir altes taxes de substitució s’ha situat en un 84,9%. La taxa de substitució és el quocient entre la pensió de jubilació i l’últim salari percebut. En un futur proper, les reformes aprovades i l’evolució dels diferents factors demogràfics que viu el país comportaran una disminució del poder adquisitiu i, conseqüentment, de la qualitat de vida, per aquest motiu les pimes siguin una part rellevant per buscar solucions al dèficit de l’Estat.

Per cobrir aquestes necessitats existeixen diferents instruments simples a partir dels quals una pime pot crear el seu propi sistema de previsió social complementària. Una fórmula adequada és a través de Plans de Pensions d’Ocupació de promoció conjunta. Aquests plans permeten a l’empresa crear el seu propi sistema adaptat a la realitat econòmica d’aquesta pime en concret, i als pactes que estableixi el col.lectiu, sense cost i d’una manera ràpida i senzilla.

Desigualtats entre els socis treballadors

Dins del col.lectiu de les pimes, especialment per la seva condició d’autònoms, tindran especial necessitat els socis treballadors que mantenen una relació laboral amb l’empresa. Aquests socis estan cotitzant majoritàriament per la base mínima, i la diferència entre la prestació de la jubilació i el seu últim salari és molt superior al d’un treballador que cotitzi al règim general de la Seguretat Social, de manera que és important poder complementar la pensió pública amb un pla de pensions que els permeti mantenir la seva qualitat de vida i tenir les seves necessitats bàsiques cobertes durant la jubilació.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.