prestacion publica jubilacion vidacaixa
Assegura la teva jubilació

La prestació pública de jubilació: claus del sistema

Setembre 18, 2014 2 min 1 vegades compartit

A través del sistema de la Seguretat Social, l’Estat garanteix a les persones que, per raó de la seva activitat, estiguin compreses en algun dels règims establerts, i als familiars o assimilats que estan al seu càrrec, la protecció adequada en les contingències i situacions que, per malaltia, accident o manca d’ocupació els resultin necessàries (segons els requisits i límits establerts).

Si ens centrem en l’àmbit de les pensions, el sistema públic de pensions a Espanya s’estructura en dos grans pilars:

Pilar contributiu: el seu objectiu és compensar la pèrdua d’ingressos per malaltia, accident, atur, responsabilitats familiars, discapacitat, jubilació o mort. S’abona en funció del cotitzat i està finançat per la contribució d’ocupadors i empleats i gestionat per l’Estat.

Pilar no contributiu: el seu objectiu és proveir cobertura financera a discapacitats, jubilats, aturats i persones amb responsabilitats familiars. S’abona en funció dels recursos del beneficiari (persones sense o amb escassos recursos). És finançat i gestionat per l’Estat a través d’impostos.

Règims de la Seguretat Social

El sistema públic espanyol de pensions s’organitza en diferents règims, entre els quals destaquen per la seva importància el Règim General i el Règim Especial de Treballadors Autònoms (l’anomenat RETA).

Règim General: en aquest s’inclouen els treballadors per compte aliè que no els és d’aplicació cap dels règims especials existents per les característiques de la seva activitat.

Règims Especials: en aquests s’integren determinades persones en funció de la naturalesa de l’activitat professional, les seves peculiars condicions de temps i lloc o per l’índole dels seus processos productius (treballadors autònoms, treballadors del mar, funcionaris públics o estudiants).

D’entre els especials destaca pel nombre de persones afiliades el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). Aquest règim inclou aquelles persones que, de forma habitual, personal i directa, realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, sense subjecció a contracte de treball.

Com a dada a tenir en compte, el 80% dels autònoms cotitza per la base mínima, el que comporta a ser un col·lectiu sensible davant la jubilació de manera que l’estalvi finalista es fa necessari per complementar la pensió pública.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.