Jubilación parcial sin contrato de relevo
Assegura la teva jubilació

Jubilació parcial sense contracte de relleu; és possible?

Maig 30, 2024 4 min

La jubilació parcial és una opció que permet als treballadors reduir la jornada laboral i, al mateix temps, anar percebent una part de la pensió de jubilació corresponent. Sens dubte, és l’opció perfecta per a aquelles persones que es volen jubilar de manera anticipada, però no volen cobrar una pensió inferior de què els correspon: si es jubilen als 66 anys i 4 mesos, en cas que s’acreditin menys de 37 anys i 9 mesos de cotitzacions, o als 65 anys, en cas d’haver-ne cotitzat més. 

D’altra banda, hi ha qui es resisteix a deixar la feina o a mantenir el mateix ritme. Per això, aquest tipus de jubilació parcial és la ideal per percebre un percentatge de la pensió i cobrar una part del sou alhora. La jubilació parcial permet accedir a la pensió sense que això suposi una reducció en la quantitat, com passa amb la jubilació anticipada.  

Aquesta modalitat s’ha convertit en una alternativa atractiva per a aquells que volen reduir la càrrega laboral gradualment abans de la jubilació completa. Tot i això, ens ve un dubte: És possible acollir-se a la jubilació parcial sense necessitat de signar un contracte de relleu? Continua llegint!

Què és un contracte de relleu?

Abans d’abordar aquesta qüestió, és important entendre què implica un contracte de relleu. Es tracta d’un acord entre l’empresa i el treballador en què l’empleat, proper a la jubilació, pacta cedir part de la seva jornada laboral a un altre treballador més jove, generalment contractat, específicament, per ocupar aquesta part del temps de treball. Això permet una transició gradual i la transferència de coneixements i responsabilitats entre generacions en l’àmbit laboral.

Te’n fem un petit avançament: pots accedir a la jubilació parcial sense contracte de relleu, no ha d’anar lligat a aquesta opció de jubilació; de fet, hi ha força desconeixement sobre aquesta modalitat de jubilació parcial i sobre les condicions per accedir-hi.

És possible acollir-se a la jubilació parcial sense contracte de relleu?

En alguns casos sí, és possible acollir-se a la jubilació parcial sense que calgui signar un contracte de relleu. Això, però, depèn d’algunes condicions específiques. En general, per accedir a la jubilació parcial sense contracte de relleu, el treballador ha de complir uns requisits determinats. 

La jubilació parcial sense contracte de relleu es produeix quan el treballador ha arribat a l’edat legal ordinària de jubilació i accedeix a la jubilació parcial, signant un contracte a temps parcial amb l’empresari. En aquest cas, no cal subscriure un contracte de relleu amb un altre treballador. 

La reducció de jornada estarà compresa entre un mínim d’un 25 % i un màxim del 50 %, encara que es podrà elevar al 75 % per als supòsits en què un treballador rellevista fos contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida. 

Per a l’accés a la jubilació parcial sense contracte de relleu, cal tenir un període mínim de cotització de 15 anys, dels quals 2 anys de cotització han d’estar compresos en els últims 15 anys.

Jubilació parcial amb contracte de relleu

Si s’accedeix a la jubilació parcial abans de l’edat ordinària de jubilació, és obligatori disposar d’un contracte de relleu, en què es formalitza amb un altre treballador, que es cobrirà el lloc de feina de l’empleat que es jubilarà de manera parcial. 

A més, l’interessat haurà d’haver cotitzat un mínim de 33 anys en el moment del fet causant de la pensió de jubilació, i acreditar un mínim de 6 anys d’antiguitat a l’empresa de forma continuada. Sigui a temps complet o parcial.

Abans d’accedir a la jubilació parcial sense contracte de relleu, valora el teu futur 

A més de la possibilitat d’acollir-se a la jubilació parcial sense contracte de relleu, cal considerar altres aspectes relacionats amb aquesta modalitat de jubilació. Per exemple, és fonamental comprendre com afectarà aquesta decisió la pensió de jubilació final, així com analitzar les implicacions fiscals i laborals que puguin sorgir.

Per això, ser previsor i tenir plans de pensions privats és una de les millors opcions per garantir la teva seguretat i la dels teus, són una alternativa d’inversió amb avantatges fiscals a la declaració de la renda, i una solució enfocada a la teva jubilació comptant amb les preferències que triïs. 

En resum, la jubilació parcial sense contracte de relleu pot ser una opció viable en alguns casos, però és fonamental informar-se bé sobre les condicions i els requisits establerts per la legislació i les entitats corresponents abans de prendre qualsevol decisió.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.