Edad actuarial
Protegeix-te a tu i als teus

Què és l’edat actuarial i què suposa en una assegurança de vida?

Maig 21, 2024 5 min

L’edat actuarial és un concepte utilitzat en l’àmbit de les assegurances de vida i altres productes financers relacionats amb la longevitat. Es refereix a l’edat en què s’estima l’esperança de vida mitjana d’una persona, és a dir, una estimació de l’edat fins a la qual viurà. 

L’edat actuarial és important en el context de les assegurances de vida perquè ajuda les companyies d’assegurances a determinar el risc associat amb cada assegurat i a establir primes justes i adequades segons aquest risc.

S’utilitza sobretot per determinar la prima que l’assegurat haurà de pagar. Així, com més jove és l’assegurat a l’hora d’adquirir la pòlissa, més baixa és la prima, ja que s’espera que aquesta persona pagui primes durant més temps. Per contra, si un assegurat adquireix una pòlissa a una edat més avançada, és probable que la prima sigui més alta. T’expliquem més detalls sobre com calcular l’edat actuarial en aquest article. Som-hi!

Què és l’edat actuarial?

Com avançàvem a la introducció, l’edat actuarial és la que es correspon amb l’edat de l’assegurat per poder tarifar el risc que assumeix la companyia en donar-lo d’alta a la pòlissa. Només és una unitat de mesura o una eina de les companyies asseguradores a l’hora de calcular el preu de les pòlisses de vida, ja que l’edat de l’assegurat influeix a l’hora d’establir els possibles riscos i costos d’una pòlissa d’assegurances. .

Es tracta d’una dada que serveix per estimar el valor d’una assegurança de vida, però no ha de correspondre’s exactament amb l’edat civil de l’assegurat, perquè la data d’aniversari només serveix de referència, i el càlcul s’estableix en funció dels mesos que faltin per a l’aniversari següent.

L’edat actuarial es correspon amb la data de l’aniversari més proper a la signatura del contracte, a més, és més que possible que l’entrada en vigor de la pòlissa es demori alguns mesos, perquè encara no s’ha arribat a l’edat actuarial de l’assegurat. Aquesta xifra o càlcul pot tenir efectes en la prima de l’assegurança o altres variables que apareixen a les condicions generals.

Cal pensar que l’assegurança de vida s’encareix, per tant, si l’edat actuarial afecta aquest paràmetre el preu pot variar. Per això, sempre és recomanable tenir en compte aquesta circumstància abans de subscriure una pòlissa.

Com es calcula l’edat actuarial?

Si t’estàs preguntant com calcular l’edat actuarial, et diem com ho acostumen a fer les companyies asseguradores. És més fàcil del que sembla! S’obté a partir de l’edat corresponent a la data d’aniversari més propera, anterior o posterior, en el moment de la contractació de l’assegurança de vida i, en cas que el període coincideixi, es pren com a referència la data futura.

Per exemple, si una persona nascuda el 28 de maig del 1977 volgués contractar una assegurança de vida l’11 de gener del 2024 com a protecció dels seus i amb l’avantatge de gaudir d’una prima mensual constant, pot calcular l’edat actuarial de la manera següent: 

Entre el 28 de maig de 1977 i l’11 de gener de 2024 hi ha:

  • 46 anys complets des del 28 de maig del 1977 fins al 28 de maig del 2023.
  • I després, entre el 28 de maig del 2023 i l’11 de gener del 2024, hi ha una diferència de 7 mesos i 14 dies.

Si sumem aquests períodes, obtenim que la persona té 46 anys i aproximadament 7 mesos a l’11 de gener del 2024.

Ara, per estimar la seva esperança de vida mitjana, podem utilitzar estadístiques d’esperança de vida per a la seva regió i grup demogràfic. 

  • Suposem que l’esperança de vida mitjana és d’aproximadament 80 anys.
  • Amb l’edat actual de 46 anys i una esperança de vida mitjana de 80 anys, l’edat actuarial seria aproximadament 34 anys (80-46 = 34).

Per tant, l’edat actuarial d’aquesta persona seria aproximadament 34 anys en el moment que vol contractar l’assegurança de vida.

En resum…

L’edat actuarial és un concepte clau en l’àmbit de les assegurances de vida, que representa l’estimació de l’esperança de vida mitjana d’una persona. Aquesta edat influeix en les primes de l’assegurança, i és més baixa per als assegurats més joves i més alta per als de més edat. El càlcul de l’edat actuarial es basa en l’edat de l’assegurat en el moment de la contractació de l’assegurança, prenent com a referència la data d’aniversari més propera. És essencial per a les companyies asseguradores calcular correctament aquest valor per establir primes justes i adequades en funció del risc associat a cada assegurat.

A VidaCaixa pots trobar la solució que millor s’adapti a tu, per poder cuidar els teus i el teu patrimoni, tal com ho faries tu mateix. Per aconseguir la seguretat que necessites, VidaCaixa ofereix assegurances de vida flexibles, competitives i innovadores, perquè puguis deixar de banda les teves preocupacions.  

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.