940 X 480 Eciercular
La ruta de la teva vida

Què és l’economia circular i per què és beneficiosa?

Novembre 18, 2019 3 min 9 vegades compartit

Buscar una alternativa d’estalvi i inversió responsable que vagi més enllà dels productes financers tradicionals no és fàcil actualment. Si els teus interessos econòmics van més enllà i busques una opció respectuosa amb l’entorn en què vivim, necessites conèixer els principis de l’economia circular.

Què és l’economia circular

L’economia circular és un model de producció i consum que implica compartir, reutilitzar, reparar i reciclar materials i productes tantes vegades com sigui possible per crear un valor afegit. D’aquesta manera, el cicle de vida dels productes s’allarga.

Té com a objectiu principal l’establiment de relacions entre aspectes ambientals, econòmics i socials per generar ocupació i garantir els subministraments, alhora que es redueix al màxim la generació de residus.

El plantejament d’aquest tipus d’economia gira al voltant dels següents principis bàsics:

  • Els impactes mediambientals influeixen en el cicle de vida del producte des que és concebut.
  • El disseny d’una organització industrial per treure el màxim profit possible dels estocs i els fluxos energètics i de materials.
  • L’ús d’un producte o servei és més important que el fet de posseir-lo.
  • El reciclatge econòmic dels productes que ja no encaixen amb les necessitats dels consumidors és necessari.
  • Cal reciclar els materials, residus i productes per donar-los una segona vida.
  • Els residus que no es poden reciclar s’han d’aprofitar per a la creació d’energia.

El concepte d’economia circular et pot semblar interessant com a inversor conscienciat de les teves necessitats reals, tot i que també cal que sigui tingut en compte per part dels agents públics de l’economia i de les empreses que busquen resultats econòmics positius, però també respectuosos amb la societat i el medi ambient.

Economia circular i economia lineal

Produir, utilitzar i llençar? No. Reduir, reutilitzar i reciclar. El paradigma de l’actual model econòmic lineal podria estar arribant a la fi i el seu lloc serà ocupat per l’economia circular.

L’economia lineal es basa en el sistema tradicional de creació de riquesa, que inclou les fases d’extracció, fabricació del producte, ús i posterior eliminació. Actualment, aquest model es troba en vies d’extinció, ja que implica l’ús de recursos naturals i combustibles fòssils que tenen un període de vida limitat.

En canvi, l’economia circular representa un model de societat nou, en el qual els materials, l’energia, els residus i els estocs de productes es reciclen per utilitzar els recursos amb eficiència. Per tant, és també creadora d’ocupació i riquesa.

Què és l’upcycling

Quan parlem de reciclatge, ens referim a un procés industrial a través del qual un residu es transforma en un nou material i s’utilitza per a la producció de nous objectes. L’upcycling, també anomenat suprareciclatge, s’aplica per transformar un objecte o un residu l’ús del qual ja està desfasat. En tots els casos, el seu valor serà igual o superior al que s’utilitza. És a dir, fent servir aquesta tècnica podem aconseguir productes nous amb un gran estalvi econòmic.

Aquesta nova tendència del món del reciclatge ofereix tants beneficis que s’està consolidant en el món empresarial i, fins i tot, en l’artístic. També cada vegada més consumidors opten per aquest model, conscienciats de la importància d’optimitzar els recursos.

T’interessa el reciclatge? Creus en la necessitat d’optimitzar les inversions per aconseguir generar riquesa sense esgotar els recursos del nostre planeta? Si la teva resposta a aquestes preguntes és afirmativa, segur que t’interessarà conèixer amb més profunditat l’estalvi responsable.

Temes relacionats