derechos personas mayores
Assegura la teva jubilació

Declaració Universal dels Drets de les persones grans, per a una jubilació més justa a tot el planeta

Abril 23, 2015 5 min 5 vegades compartit

Amb cada any que passa, l’esperança de vida a nivell mundial augmenta a un ritme constant. Tots envellim, però les circumstàncies d’aquesta realitat són molt diferents d’un punt a l’altre del planeta. En la majoria de països en vies de desenvolupament, la gent gran està mancada de les seguretats més bàsiques. Aquest fet és especialment rellevant tenint en compte que dos terços de les persones grans del món viuen en aquestes regions.

L’ONG HelpAge ajuda des de fa 30 anys aquesta població i els dóna suport perquè reclamin els seus drets, s’enfrontin a la discriminació i superin la pobresa, per poder viure de manera segura, digna, activa i saludable. “A Espanya, les persones grans tenen la capacitat de gaudir de la seva vellesa de forma activa, integrades en la major part dels casos en les seves famílies i amb un sistema de benestar que els dóna suport”, explica Neil Smith, director de HelpAge a Espanya. Mentre que en països com el nostre disposem de la Seguretat Social i, en molts casos, de la possibilitat d’estalviar i invertir en plans de pensions privats, aquesta ONG alerta que “en la majoria dels països en desenvolupament la gent gran no té cap seguretat econòmica, no disposa de pensions i ha de treballar tota la vida mentre la salut els ho permeti”.

Davant aquesta situació, què podem fer els més afortunats per ajudar-los? “Per tal que aquestes persones puguin tenir una seguretat econòmica, física i sanitària, necessiten veure garantits els seus drets”, apunta Smith. Amb aquesta finalitat, des del si de l’ONU s’està impulsant una convenció sobre els drets humans de les persones grans. A Espanya, HelpAge ha promogut una Mesa Estatal específica per donar suport a aquesta iniciativa, amb la participació de 18 ONG i plataformes del sector social.

Cada vegada són més els actors conscienciats de la necessitat de concretar els drets que reivindica la gent gran arreu del món i ja s’han determinat els més bàsics:

Dret a la no-discriminació: A molts homes i dones grans se’ls prohibeix l’accés a serveis o llocs de feina, o se’ls tracta sense respecte, a causa de la seva edat i altres factors com el gènere o una discapacitat. HelpAge subratlla que l’impacte de tota una vida de discriminació pot ser devastador en arribar a  la maduresa. “Hi ha dones que, per exemple, han tingut vetat l’accés a l’educació durant la seva infància, que s’han casat a la força quan eren joves, que no han rebut un salari decent i que no han pogut heretar res”, apunten des de l’ONG. “L’impacte acumulat d’aquesta discriminació implica una absència de drets en la vellesa, sense accés a la seguretat social.”

Dret a la no-violència: La població gran pateix moltes vegades abusos verbals, sexuals, psicològics i financers. Des de HelpAge n’esmenten casos concrets en països africans i asiàtics on hi ha una creença molt arrelada en la bruixeria. “Tot i que també s’acusa homes grans i dones joves, la majoria d’afectades són dones grans”, expliquen des de HelpAge.

Dret a la seguretat social: Als països en desenvolupament, la gent gran no té un sistema de benestar que els doni suport. La població difícilment té accés a plans d’estalvi o de pensions que els permetin gaudir d’una jubilació tranquil·la.

Dret a la sanitat: Per raons d’edat, la població més gran no rep una atenció sanitària adequada en molts països. HelpAge parla de casos concrets com el del Kirguizistan, on les ambulàncies demanen sistemàticament l’edat del pacient i deixen sense servei els més grans de 50 anys.

Dret al treball: Considerar que una persona és incapaç de treballar per raons d’edat és una violació directa del dret de cada individu de decidir si vol treballar.

Dret a la propietat i a l’herència: En molts llocs del món, les lleis neguen a dones de totes les edats el dret a la propietat o a rebre una herència davant la mort del seu marit. “En cas de mort del marit, les vídues solen ser culpades, pretext que serveix als familiars per negar-los el dret a l’herència”, apunten des de HelpAge.

Són molts els actors que fa temps que pressionen perquè aquests drets acabin vertebrant una Declaració Universal centrada en les persones grans. Donar visibilitat a aquestes injustícies és l’objectiu de moltes campanyes de sensibilització, requisit indispensable perquè les Nacions Unides adoptin aquesta nova resolució. Com assenyalen des HelpAge, “el fet que les persones visquin cada cop més anys és un dels grans èxits del desenvolupament, però hem d’assegurar una vellesa digna per a tothom”.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.