creixement i protecció recursos naturals
La ruta de la teva vida

Creixement i protecció dels recursos naturals no són incompatibles

Febrer 18, 2020 4 min 9 vegades compartit

La protecció del medi ambient i la gestió intel·ligent dels recursos naturals del planeta s’han convertit en un requisit imprescindible per preservar la sostenibilitat i l’equilibri mediambiental dins d’una societat globalitzada. Així mateix, la consolidació del creixement econòmic ens obliga a actuar amb certa cautela per evitar factors que ja han posat la humanitat en situacions de risc.

Avui ningú discuteix la importància relativa al futur dels recursos naturals del nostre planeta. S’imposa un canvi de plantejament en les estratègies contra el canvi climàtic, la conservació biològica, una aposta segura per la sostenibilitat i la necessitat de guiar els sistemes econòmics, el govern, les empreses i la societat civil cap a un model de comportament altament responsable.

Una sensibilització creixent envers el medi ambient

La conservació i protecció del medi ambient és, indiscutiblement, una prioritat tant per a consumidors, governs i empreses. La necessitat de salvaguardar els recursos naturals del món és més latent que mai. Cal que aquests recursos siguin utilitzats adequadament per obtenir-ne els màxims beneficis.

És per això que ja hi ha innovadors models tecnològics que proporcionen alternatives sostenibles per a l’ús dels recursos naturals. D’altra banda, la controvèrsia existent entre el perjudici o el benefici que pot comportar la tecnologia s’ha d’englobar sempre dins d’un entorn finit, com ho és el medi ambient.

El desvetllament de la sensibilitat ambiental ha donat lloc a un interès creixent de la societat i dels estaments governamentals i empresarials, fet que ha permès la implantació d’interessants programes dins dels quals el terme ‘sostenibilitat’ ocupa un lloc primordial.

Davant la necessitat de gestionar els recursos responsablement, entren en joc tots els agents capaços d’assumir els canvis pertinents. Tota la responsabilitat no pot recaure només en el sector públic i els governs, sinó que tots hem de tenir un compromís amb el patrimoni natural. Tu inclòs.

El compromís dels consumidors amb el medi ambient

Els consumidors augmenten el compromís amb el medi ambient, i en són la prova les gairebé tres quartes parts d’espanyols que prenen decisions tenint en compte motius de sostenibilitat i ètics, com pots veure en l’informe sobre consum sostenible Un altre consum per a un futur millor: noves economies al servei de les persones i el planeta, efectuat per l’OCU i el Fòrum NESI de Nova Economia i Innovació Social.

Conscients que les compres quotidianes i els hàbits de consum tenen un impacte directe sobre el medi ambient, són cada vegada més els qui opten per serveis i productes ecològics.

Aquest consumidor emergent és coherent amb les seves decisions, conscient que els recursos naturals són finits, i intenta ser responsable amb la cura del planeta a l’hora de fer les seves compres. Comprova etiquetes per assegurar-se de l’origen i la composició del producte, no compra més del que necessita, recicla i redueix els residus generats al màxim.

El compromís amb la inversió responsable

A VidaCaixa hem aconseguit la màxima qualificació en inversió sostenible de Nacions Unides, i som l’única entitat a Espanya que, com a asseguradora i gestora, obté un A+, la nota més alta que concedeixen els Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI).

Un reconeixement a la gestió de l’estalvi dels nostres clients, que arriba després de més de 15 anys treballant en la inversió sostenible.

La valoració de tota la cartera de VidaCaixa amb la màxima puntuació que atorga PRI avala que la totalitat de les assegurances de vida i els plans de pensions individuals i col·lectius del Grup CaixaBank es regeixen per principis de sostenibilitat.


En definitiva, la combinació de polítiques de responsabilitat social de les empreses que assegurin la sostenibilitat i la protecció del medi ambient, així com l’important paper dels consumidors i les entitats públiques, són l’eina més potent per afavorir un canvi al món.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.