¿Qué es la huella hídrica?
La ruta de la teva vida

Què és la petjada hídrica, com es calcula i per a què serveix?

Desembre 7, 2023 7 min 1 vegades compartit

Has pensat mai que la petjada que deixes al planeta també té a veure amb l’aigua que consumeixes cada dia? Moltes vegades associem els termes sostenibilitat o impacte ambiental a alguns hàbits molt concrets com l’ús del transport públic, l’estalvi energètic o el reciclatge, però poques vegades ens plantegem que realment es tracta de processos que van més enllà. Tot el que consumim, des de la roba fins a l’alimentació, té un impacte en el planeta i, quan parlem d’impacte i, per tant, de petjada, no podem passar per alt la petjada hídrica, que es tradueix en el fet d’avaluar l’ús responsable dels recursos d’aigua dolça. 

Cada procés de producció necessita aigua per dur-se a terme. I fins i tot allò que menys ens esperem pot requerir litres i litres d’aquest bé tan preuat per a la població mundial. Així, en aquest post t’expliquem com la petjada hídrica és aquell concepte que es fa servir per mesurar l’impacte de l’ús de l’aigua en la producció de béns o serveis, és a dir, va més enllà del consum d’aigua d’una persona, una empresa o, fins i tot, d’una regió. T’expliquem què és la petjada hídrica, quins tipus n’hi ha, així com l’impacte de l’aigua en el canvi climàtic. No et perdis res i descobreix com es calcula la teva petjada hídrica. 

Què és la petjada hídrica?

La petjada hídrica és un terme que va encunyar el reconegut investigador i acadèmic de la UNESCO, el neerlandès Arjen Hoekstra, reconegut per haver desenvolupat una forma de mesurar la quantitat d’aigua emprada directament i indirectament en la producció d’un producte o servei. 

La seva recerca i la seva feina en aquest camp han contribuït a la consciència sobre l’ús sostenible de l’aigua i la gestió dels recursos hídrics a escala mundial. A més, l’investigador va ser un defensor actiu de la gestió sostenible de l’aigua en l’agricultura i el seu llegat és avui tan important que encara continua influint en les polítiques i decisions relacionades amb la gestió dels recursos hídrics.

Però, què és la petjada hídrica? Doncs el concepte es va reconèixer el 2002 i es tracta del terme emprat per referir-se a la mesura de l’aigua necessària durant la producció de qualsevol producte, des d’una samarreta fins a un tros de carn o fins i tot la construcció d’un edifici. És un ús d’aigua del qual no s’havia tingut consciència fins aleshores.  

Així, la petjada hídrica es fa servir per avaluar la quantitat total d’aigua dolça que s’utilitza directament o indirectament en tot el cicle de vida d’un producte o procés, des de la producció de matèries primeres fins al reciclatge o l’eliminació de residus.

Tipus de petjada hídrica 

La petjada hídrica és una eina important per comprendre i abordar l’escassetat d’aigua i la gestió sostenible dels recursos hídrics; compta amb tres components principals:

1. Petjada hídrica blava: es tracta de l’aigua que es recull de fonts naturals o artificials, és la quantitat d’aigua superficial i subterrània que s’extreu i es consumeix directament a través d’infraestructures creades per a la producció o el consum. Inclou l’aigua que s’empra per regar, per als processos industrials, l’abastament d’aigua potable, etcètera.

2. Petjada hídrica verda: representa l’aigua de pluja o de la neu que s’utilitza durant el creixement dels conreus o la producció d’aliments i productes agrícoles. 

3. Petjada hídrica grisa: la contaminada o la que ha de ser filtrada perquè s’ha emprat per tractar l’aigua o els residus, o bé en algun procés de producció. Necessita ser diluïda per complir els estàndards de qualitat de l’aigua que exigeixen les regulacions.

Com es calcula la petjada hídrica 

Com hem esmentat, les estimacions sobre els usos de l’aigua no tenien en compte els litres que es feien servir per produir béns i serveis, per això tan sols es feien mesuraments sobre el consum de les fonts d’aigua naturals. Ara l’indicador de la petjada hídrica inclou les llargues cadenes de producció i els consums específics d’aquests processos o en cada una de les etapes. 

Com es calcula la petjada hídrica? Avaluant l’ús de l’aigua que cal per a la producció, incloent-hi les matèries primeres, les cadenes de producció, els serveis i qualsevol mena de producte. El càlcul s’estableix sumant les necessitats d’ús i consum en cada una d’aquestes etapes de producció des de l’origen fins al consumidor final. 

Gràcies a la tasca del professor Hoekstra es van establir les bases per les quals avui dia es calculen aquests percentatges per part de centenars d’investigadors, empreses i governs a tot el món, buscant així la manera de reduir el consum i fer una gestió sostenible dels recursos hídrics. 

L’impacte de l’aigua en el canvi climàtic: per a què serveix la petjada hídrica? 

Al cap i a la fi, la petjada hídrica ens fa prendre consciència: quants litres d’aigua es fan servir per fabricar la roba que duem? Quants per produir carn i processats? I en les indústries més potents? La petjada hídrica ens serveix per tenir un valor de referència en el nostre ús de l’aigua i, sobretot, el fet de valorar en què podem millorar és un punt de partida per establir usos més eficients i objectius sostenibles. 

A més, la petjada hídrica serveix per:

1. Identificar àrees d’ineficiència en la producció i el consum d’aigua, el que pot ajudar a prendre mesures per reduir l’ús d’aigua en certs processos o activitats.

2. Avaluar l’impacte ambiental i social de l’ús de l’aigua en la producció de béns i serveis, el que pot ajudar a prendre decisions més sostenibles.

3. Informar els consumidors sobre l’ús d’aigua associat amb els productes que compren, el que en pot fomentar el consum conscient i sostenible.

4. Ajudar en la gestió de recursos hídrics a escala local, regional i nacional, en proporcionar informació sobre la disponibilitat i l’ús d’aigua en diferents sectors de l’economia.

La petjada hídrica té múltiples usos. Com a indicador de sostenibilitat, brinda una referència valuosa per gestionar l’aigua, atès que permet identificar oportunitats de millora en l’eficiència de l’aigua en les organitzacions i processos de producció. Això pot ajudar les organitzacions a establir objectius específics i a desenvolupar estratègies per al maneig eficient de l’aigua. Addicionalment, la petjada hídrica ofereix una perspectiva més completa del consum d’aigua, en considerar no només l’aigua directament consumida, sinó també l’aigua virtual o incorporada als productes i serveis.

En conclusió: la petjada hídrica, indicador per a la sostenibilitat 

Espanya ocupa el vuitè lloc en el rànquing global de petjada hídrica més gran i és un indicador necessari per avaluar l’ús responsable dels recursos d’aigua dolça, així com per prendre mesures urgents per reduir l’impacte i assolir processos més sostenibles sobre la gestió d’aquest recurs tan valuós per a la població mundial. 

En resum, la petjada hídrica és una eina que permet mesurar i analitzar l’ús d’aigua en diferents activitats humanes i és fonamental per promoure la conservació i l’ús sostenible de l’aigua dolça, un recurs limitat i vital per a la vida a la Terra.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.