Acidificación
La ruta de la teva vida

Què és l’acidificació dels oceans?

Desembre 12, 2023 6 min

Als oceans té lloc un fenomen silenciós, ràpid i implacable: els experts han demostrat que els oceans s’estan tornant més àcids i que això passa a una velocitat inesperada, molt més gran de la que abans estàvem acostumats.

Podria semblar irrellevant un canvi en l’acidesa del món marí i, tanmateix, és una molt mala notícia, i no solament per a les espècies que hi habiten sinó per a tot el planeta Terra. L’acidificació dels oceans és avui dia un problema per als coralls, les altres i altres criatures que són sensibles als canvis de l’equilibri àcid de l’oceà.

Aquí hi ha un únic culpable i és el diòxid de carboni: la petjada que deixem els éssers humans al planeta ha anat agreujant les conseqüències d’un fenomen crític. En aquest apunt t’expliquem què és l’acidificació dels oceans, com està afectant l’aigua i quines són les seves greus conseqüències. A més, també plantegem possibles solucions que poden marcar la diferència.

Què és l’acidificació dels oceans?

L’acidificació dels oceans és un procés causat principalment per l’absorció de diòxid de carboni (CO2) per part dels mars i oceans del nostre planeta. Quan el CO2 es dissol a l’aigua, es forma àcid carbònic, amb la qual cosa disminueix el pH de l’aigua, que es torna més àcida.

Això no deixa de ser pura química. Quan el diòxid de carboni es dissol a l’aigua salada, es dona aquesta reacció química, en la qual augmenta l’acidesa amb el temps: el que es coneix com a àcid carbònic, que allibera hidrogen i bicarbonat. Com més hidrogen, més àcida es torna l’aigua.

I no, no es tracta d’un cicle natural. Els experts i investigadors han demostrat que l’augment dels combustibles i del CO2 està relacionat amb aquest fenomen, que no solament s’ha estudiat sinó que s’ha observat, fent proves i estudis que demostren que la contaminació és la principal causa de l’acidificació dels oceans.

Com es produeix l’acidificació de l’aigua?

L’acidificació dels oceans és una conseqüència directa de l’activitat humana. La crema de combustibles fòssils és un dels principals responsables de l’augment de l’acidificació dels oceans, així com la desforestació. Quan es talla o es crema un bosc, s’allibera tot el carboni que hi havia emmagatzemat a l’aire. Però, a més, hi ha altres factors que contribueixen a agreujar aquest desastre ambiental:

  1. Emissions de CO2: La crema de combustibles fòssils, la desforestació i la industrialització alliberen grans quantitats de CO2 a l’atmosfera. Una part significativa d’aquest CO2 és absorbida pels oceans.
  1. Contaminació: La contaminació de l’aigua també pot contribuir a l’acidificació. L’alliberament de productes químics tòxics i residus industrials pot agreujar el problema.
  1. Agricultura i malbaratament de nutrients: L’escorriment agrícola pot transportar nutrients en excés als oceans, cosa que afavoreix el creixement d’algues que, en morir, contribueixen a l’acidificació.

Conseqüències de l’acidificació dels oceans

L’acidificació dels oceans té un impacte devastador en els ecosistemes marins i en la vida humana. I el que encara és pitjor, la velocitat amb què s’agreuja és alarmant per l’impacte que ja s’observa en els ecosistemes marins i oceànics.

La qüestió mediambiental és responsabilitat nostra. I no solament pel fet de ser-ne els principals causants, sinó perquè serem víctimes de la nostra pròpia manera de fer. L’acidificació dels oceans és un exemple més del que ens pot passar si no prenem mesures pal·liatives: la cadena alimentària, l’aigua i la terra se’n ressentiran. Una part significativa de l’economia depèn de mars i oceans, amb la qual cosa es preveuen grans pèrdues a nivell mundial. T’enumerem algunes de les conseqüències més notables:

Danys als esculls de corall

Els esculls de corall són particularment vulnerables a l’acidificació, ja que els esquelets de corall estan compostos de carbonat de calci, que es dissol en aigües àcides.

Amenaça per a la vida marina

Molts organismes marins, com els mol·luscs, equinoderms i alguns tipus de plàncton, depenen del carbonat de calci per construir les seves closques i esquelets. L’acidificació pot afeblir aquestes estructures i afectar-ne la supervivència.

Impacte en la pesca

L’acidificació pot afectar les espècies de peixos, ja que pertorba la cadena alimentària marina. Això pot tenir un impacte negatiu en la pesca, que és una font important d’aliment i feina a moltes parts del món.

Què podem fer per mitigar l’acidificació?

L’acidificació dels oceans és un repte global que requereix una resposta col·lectiva. Científics i experts prediuen que prop del 90% dels oceans del món estaran més calents i seran més àcids que mai. Cap a l’any 2100, el pH de la superfície de l’oceà podria disminuir fins a mínims històrics, en els quals es torna corrosiu i ho pot ser especialment en zones sensibles del planeta com l’oceà Àrtic.

Això no obstant, no està tot perdut; encara es pot pal·liar aquest fenomen i evitar-ne les sagnants conseqüències. Heus aquí algunes accions que podem dur a terme:

  • Reduir les emissions de CO2: Una de les mesures més importants és reduir les emissions de CO2, ja que això disminuirà la quantitat de CO2 que els oceans absorbeixen.
  • Fomentar la sostenibilitat: Donar suport a pràctiques sostenibles en la pesca i l’agricultura, de manera que es redueixi l’escorriment de nutrients i la contaminació de l’aigua.
  • Recerca i conscienciació: Promoure la recerca sobre l’acidificació i educar la societat sobre la seva importància és essencial per prendre mesures efectives.

Conclusió

L’acidificació dels oceans és un repte ambiental crític que hem d’abordar de manera urgent. Comprendre què és l’acidificació, com afecta l’aigua i quines són les seves conseqüències ens ofereix la base per prendre mesures. La mitigació de l’acidificació requereix un esforç global i un canvi en la nostra manera de viure i de fer negocis. Prenent mesures per reduir les emissions de CO2 i promovent pràctiques sostenibles, podem marcar la diferència en la preservació dels nostres oceans i, en darrer terme, en la salut del nostre planeta.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.