Cómo solicitar la prestación por maternidad o paternidad en 2024
Protegeix-te a tu i als teus

Com sol·licitar la prestació per naixement i cura d’un menor el 2024

Gener 26, 2024 5 min

La població envelleix i els incentius a la natalitat són una de les vies per pal·liar aquesta situació tan complicada per a la població. La natalitat no augmenta i a escala nacional es concedeixen ajudes pel naixement i cura d’un menor.

Qui se’n pot beneficiar? Aquells treballadors, sigui per compte d’altri o propi, que estiguin en situació d’alta o similar, gaudeixin de períodes de descans o permís per naixement i cura de menor i acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas.

I, en aquest cas, la prestació econòmica per naixement i cura d’un menor consisteix en un subsidi equivalent al 100 % de la base reguladora, és a dir, la base de cotització per contingència dividida entre el nombre de dies de la cotització. Com sol·licitar la prestació? Hi ha diverses opcions i procediments, t’explicarem en aquest article com pots fer la sol·licitud per naixement i cura d’un menor el 2024.

Com fer la sol·licitud de la prestació de maternitat i paternitat?

La prestació per naixement i cura del menor substitueix i unifica en una única modalitat les de maternitat i paternitat des de l’abril del 2019. La idea és protegir els períodes de descans i els permisos derivats del naixement d’un fill o de l’adopció.

Per sol·licitar la prestació que va associada a la maternitat i la paternitat has d’iniciar tràmits telemàtics, i això ho podràs fer amb certificat digital o sense. També per correu ordinari i, per descomptat, presencialment a qualsevol centre d’Atenció i Informació de la Seguretat Social, això sí, sempre amb cita prèvia. 

Si decideixes fer la sol·licitud telemàtica, podràs recórrer al certificat digital i a la contrasenya de l’aplicació Cl@ve. T’explicarem ara mateix les dues modalitats per fer la sol·licitud en línia de la prestació per paternitat i maternitat: 

  • Si tens certificat digital o usuari i contrasenya Cl@ve, podràs sol·licitar la prestació a través del portal de la Seguretat Social, també podràs accedir a aquest portal des de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, en l’accés amb certificat digital, et redirigirà per autenticar-te. Hauràs d’emplenar les dades i adjuntar la documentació corresponent. A més, en aquest portal podràs fer una simulació de la prestació, per saber amb antelació l’import aproximat que percebràs. 
  • Si no tens identificació ni certificat digital, pots utilitzar la plataforma per a tràmits sense certificat digital de l’INSS. Podràs fer-ho des de la pàgina de la Seguretat Social a Sol·licitud i tràmits de prestacions. 

Si ho prefereixes, pots fer la sol·licitud de la prestació per correu ordinari o de manera presencial. En aquest cas, també pots descarregar i omplir el formulari de sol·licitud que trobaràs aquí i remetre’l per correu ordinari a la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o de l’ISM. 

Quina documentació necessito per fer la sol·licitud del permís de maternitat o paternitat?

En tots els casos hauràs de presentar una sèrie de documents, entre els quals hi ha la sol·licitud en si de la prestació, l’acreditació d’identitat dels progenitors i, en el cas dels treballadors per compte d’altri, el certificat d’empresa on consti la data d’inici del descans laboral per naixement i cura del menor. Tot i que si l’empresa ja ho ha enviat, no caldrà. A més, segons el motiu de la sol·licitud, potser caldrà aportar altres documents específics. 

  • En cas de naixement d’un fill: 

-Informe de maternitat expedit pel Servei Públic de Salut. 

-Llibre de Família o certificat de la inscripció al Registre Civil del menor.

  • En cas de gestació per substitució: 

-Inscripció de la filiació del nascut al Registre Civil a favor del progenitor comitent (persona que confia la gestió del seu fill a una altra persona) o la inscripció de la filiació del fill al Registre Civil espanyol a favor del comitent i de la mare biològica. 

  • En cas d’adopció: 

-Llibre de família o certificat de la inscripció al Registre Civil del menor.

-Resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o la resolució administrativa o judicial per la qual es concedeix l’acolliment familiar. 

-Quan sigui necessari el desplaçament previ al país d’origen del nen, s’haurà d’aportar la documentació emesa per l’òrgan competent de la comunitat autònoma on visquis, on es reflecteixi l’inici dels tràmits d’adopció. 

En resum: què cal per demanar la prestació de naixement i cura d’un menor 

A Espanya, la prestació per naixement i cura d’un menor està lligada a la Seguretat Social. Per fer la sol·licitud hauràs de presentar una sèrie de documentació, com ara el certificat de naixement del menor i altres documents com el llibre de família. 

La sol·licitud de la prestació per paternitat i maternitat es podrà fer en línia o de forma telemàtica, hauràs d’emplenar el formulari i adjuntar la documentació a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social o de la seva pàgina web. Si, per contra, tries l’opció presencial hauràs d’acudir amb cita prèvia i amb la documentació necessària. 

Recorda fer el seguiment de la sol·licitud a la mateixa pàgina web o contactant amb l’atenció de la Seguretat Social. El temps de processament pot variar, però en cas d’aprovar-se s’indica la manera com rebràs la prestació. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.