Baja por paternidad en 2024
Protegeix-te a tu i als teus

Baixa per paternitat: durada, quantia i novetats 

Gener 29, 2024 6 min

A Espanya, la baixa per paternitat està en igualtat de condicions que la baixa per maternitat. Conèixer els detalls sobre la durada, qui paga la baixa i altres aspectes relacionats és essencial per prendre decisions durant aquest moment tan especial. L’any 2021 es va igualar per a tots dos progenitors, en durada i condicions, però encara queden alguns dubtes en funció de la situació de cada treballador. En aquest article t’explicarem la durada de la baixa per paternitat, quant de temps tens per demanar-la i tot el que has de saber per exercir aquest dret. Continua llegint!

Baixa per paternitat o prestació per naixement i cura d’un menor 

La baixa per paternitat s’ha igualat en condicions i prestació a la baixa de maternitat, i de fet ara s’ha oficialitzat amb el nom de prestació econòmica per naixement i cura de menor. Aquesta és la nova fórmula amb què es tracta d’unificar i igualar les dues ajudes per igualar les condicions entre homes i dones i afavorir aquesta conciliació, amb les mateixes oportunitats tant en l’ocupació com en l’àmbit personal, totes les famílies, sense distinció. 

Què s’exigeix per sol·licitar la baixa de paternitat? 

  • Estar donat d’alta a la Seguretat Social.
  • Estar al corrent dels pagaments de les cotitzacions socials. 
  • Haver cotitzat com a mínim 180 dies els set anys anteriors a l’inici del permís o tenir 360 dies al llarg de la vida laboral.

A més, hi ha casos excepcionals: 

  • Per als menors de 21 anys, no es requereix un mínim de cotització. 
  • Entre els 21 i els 26, el mínim baixa a 90 dies els set anys previs a la petició. 

Hi ha altres ajuts i subvencions per a les famílies i que podrien ser un extra durant els primers anys del nadó, ja que, com a novetat a la Llei de Famílies, s’ha incorporat una ajuda econòmica de 100 euros mensuals per fill entre els 0 i 3 anys, que facilita la criança del menor. Entre els requisits per sol·licitar-la: dones que cobren una prestació per desocupació, treballadores a temps parcial d’alta a la Seguretat Social i famílies monoparentals. 

És obligatori agafar la baixa per paternitat? 

La baixa per paternitat o per maternitat és un dret fonamental dels treballadors per a la conciliació de la vida familiar i laboral. Aquesta prestació funciona d’acord amb les regulacions actuals i no hi ha hagut canvis ni novetats recentment, però cal estar al corrent de possibles canvis normatius que podrien entrar en vigor al llarg del 2024. És essencial conèixer els drets que tenim com a pares, de manera que t’aconsellem que ho consultis, no només a la teva pròpia empresa, sinó també amb algun assessor que pugui ser més precís. 

De manera estàndard, la baixa té una durada de 16 setmanes. No obstant això, aquest període s’estén en casos de part múltiple o en situacions especials com a parts prematurs o amb complicacions mèdiques. Però per respondre a la pregunta, sí, és obligatori agafar-se la baixa per paternitat les sis primeres setmanes de permís i les 10 setmanes restants són opcionals per als dos progenitors. 

Aleshores, quant dura el permís de paternitat?

A Espanya, la baixa per paternitat té una durada de 16 setmanes, és a dir, gairebé quatre mesos. I el període es divideix en dues: les primeres sis setmanes són les obligatòries, com hem esmentat abans, no s’hi pot renunciar, i les deu setmanes restants es poden organitzar de manera flexible fins que el nadó compleixi un any.

A més a més, el permís de paternitat es pot estendre una setmana per cada progenitor, per cada fill addicional a partir del segon, i en cas de parts múltiples o de discapacitat del menor. També es podrà allargar el permís després del naixement, en cas de part prematur i hospitalització, amb més d’una setmana addicional i fins a un màxim de 13 setmanes.

Qui paga la baixa de paternitat?

Si t’amoïna qui paga la baixa per maternitat o paternitat, o quin dia es cobra la baixa per paternitat, has de tenir en compte que la prestació dependrà del salari i la paga l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Durant aquest període, el treballador té dret a rebre l’equivalent al 100% del salari habitual, garantint així un ajut econòmic que faciliti la cura tant de la mare com del nou membre de la família.

La quantia de la prestació es divideix en 30 dies, ja que el pagament es fa tenint en compte els dies naturals del mes. Pel que fa a l’empresa, qualsevol acomiadament durant el període de baixa per paternitat seria nul. Per tant, l’únic cost que l’empresa assumirà en relació amb la baixa per paternitat serà la cotització a la Seguretat Social de l’empleat.

Quant de temps tinc per sol·licitar la baixa per paternitat?

La sol·licitud de la baixa de paternitat l’hauràs de fer amb antelació a l’inici del període de descans. Els treballadors tenen un termini de 15 dies abans del naixement i fins 4 mesos després per formalitzar la sol·licitud. Aquest termini es pot estendre en casos de parts prematurs o situacions mèdiques específiques.

Es pot interrompre la baixa per paternitat? 

La baixa per paternitat és un període dissenyat per garantir la conciliació i el benestar de la família. En circumstàncies excepcionals, com ara complicacions mèdiques o per decisió voluntària, és possible interrompre la baixa per paternitat. Tot i això, aquesta decisió ha de ser informada i consensuada amb la teva empresa.

Conclusió

La baixa per paternitat és un dret fonamental que fomenta la igualtat d’oportunitats i condicions entre homes i dones per garantir la conciliació, així com el benestar familiar. Entendre la durada, qui assumeix els costos i altres detalls importants és essencial per planificar aquest moment de la millor manera possible. Recorda estar atent no fos cas que hi hagués canvis normatius l’any 2024 i, si tens cap dubte, busca assessorament professional. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.