autonom i compte altri alhora
La ruta de la teva vida

Puc ser autònom i treballador per compte d’altri alhora?

Maig 23, 2023 6 min

En vista de la situació econòmica que vivim o l’augment de persones que obtenen beneficis de crear contingut en xarxes socials, hi ha molta gent que opta per tenir dues feines, una d’elles com a autònoma. En aquesta situació, ens demanem si es pot ser autònom i treballador per compte d’altri a la vegada. A continuació us expliquem les claus principals sobre pluriactivitat, quines condicions cal complir i com afecta les nostres pensions. Però per ser ben clars, sí, es poden ser les dues coses simultàniament. 

Què és la pluriactivitat i per què no s’ha de confondre amb la pluriocupació

Encara que semblin sinònims, pluriactivitat i pluriocupació són dues coses diferents quant a la legislació laboral. La diferència principal és el règim on estiguis donat d’alta. La pluriactivitat implica estar donat d’alta en dos règims diferents de la Seguretat Social, mentre que la pluriocupació fa referència a tota aquella persona que fa la seva feina en dues o més empreses dins del Règim General de la Seguretat Social. 

És legal ser treballador per compte d’altri i autònom alhora?

Sí, es pot ser autònom i treballador per compte d’altri al mateix temps, però per això cal tenir en compte alguns requisits que s’han de complir i que venen imposats per la Seguretat Social. Els treballadors que vulguin fer dues activitats laborals diferents han de tenir en compte com els pot afectar la legislació segons la situació en què es trobin, tant en el present com de cara a les futures pensions. Aquests són els casos principals que es donen: 

Treballar per compte propi i ser autònom simultàniament

Aquesta situació és la més comuna quan sorgeix aquesta pregunta. En aquest cas, la persona que està ocupada en una empresa decideix fer una altra activitat puntual pel seu compte, però sense arribar a ser la seva principal font d’ingressos. És necessari en aquests casos ser autònom?

Si decideixes donar-te d’alta a Hisenda com a autònom, hauries de complir amb la meitat de les obligacions sempre que els beneficis obtinguts per compte propi no arribin al salari mínim interprofessional.

Llei d’emprenedors

Per emparar el treballador per compte d’altri i autònom registrat, el Govern va aprovar la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització. El 2022, aquesta Llei va patir una reforma que va entrar en vigor l’1 de gener de 2023. 

En l’article 29 d’aquesta llei (article 28 al text original) es recull tota la informació relacionada amb la pluriactivitat i remarca les reduccions següents. Totes les persones més grans de 30 anys que es registrin al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per primera vegada o bé que no hagin estat en situació d’alta en els cinc anys immediatament anteriors, es poden acollir a un règim de cotització diferent de la resta autònoms. 

  • Primers 6 mesos. Reducció equivalent al 80 % de la quota d’autònoms.
  • Del mes 6 al 12. Reducció del 50 % de la quota.
  • Del mes 12 al 18. Reducció del 30 % de la quota. 

Aquesta reducció és incompatible amb la tarifa plana de 80 euros a la qual es poden acollir els nous autònoms aquest any, per la qual cosa els treballadors per compte propi es poden acollir a qualsevol d’aquestes bonificacions/reduccions, segons les seves preferències. 

Dur a terme dues activitats o més si ets autònom

Com s’ha esmentat anteriorment, si fas dues o més activitats laborals en el mateix règim de la Seguretat Social, ets pluriocupat, no pluriactiu, ja sigui treballador per compte d’altri en diverses empreses o autònom en diferents activitats. Això no obstant, en el cas dels autònoms, és possible abonar una sola quota encara que exerceixis més d’una activitat alhora. 

Per fer-ho, cal donar-se d’alta de totes aquestes activitats a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i notificar-ho també a la Seguretat Social. Hi ha casos on les diverses activitats es poden dur a terme al mateix lloc físic, per la qual cosa caldrà assegurar-se de complir la normativa necessària per a cada situació i tenir autorització de l’ajuntament d’aquest lloc. 

Com afecta la pluriactivitat a les pensions 

El tema de les pensions es troba actualment al punt de mira de tothom, independentment del règim de la Seguretat Social en què cotitzi cadascun. Com que són circumstàncies una mica excepcionals, a les persones que estan en situació de pluriactivitat els poden sorgir molts dubtes respecte a com serà la seva pensió futura.

En els casos on se sobreposen cotitzacions de règims diferents, la llei permet dues possibilitats: 

  • Suma de l’aportació de cada règim, unificant en una única pensió.
  • Generar dues pensions diferents basades en cadascuna de les cotitzacions.

Es pot sol·licitar la segona opció quan l’autònom hagi cotitzat mínim 15 anys en tots dos règims alhora i que, com a mínim, dos d’aquests 15 anys hagin estat els immediatament anteriors a la jubilació. Per tant, els requisits per accedir a la doble pensió queden així:

  • Estar donat d’alta a tots dos règims alhora quan se sol·licita la jubilació.
  • Acreditar que durant un mínim de 15 anys s’ha cotitzat en pluriactivitat simultàniament. 

Si no es compleixen aquestes condicions, la Seguretat Social sumaria allò cotitzat en cada règim per calcular la pensió total, tenint en compte tres criteris:

  • S’empra com a referència l’últim règim de cotització (quan es compleixin els requisits per fer-ho). 
  • Si aquests requisits no es compleixen, es revisarà si el règim anterior a aquest ho fa i, si és així, es tindrà en compte aquest.
  • Si no es dona cap dels dos casos, la pensió es basarà en el règim en què s’hagi cotitzat més temps. 

Per a les persones que hagin estat autònomes i treballadores per compte d’altri en moments diferents, en comptes de ser-ho de forma simultània, la pensió es determinarà per la suma de totes les cotitzacions. 

En resum

La legislació laboral espanyola permet ser treballador per compte d’altri i autònom de manera simultània i es considera com a “pluriactivitat”. Això té alguns beneficis addicionals a l’hora de cotitzar, com ara reduccions a les quotes els primers anys i la possibilitat de tenir dues pensions en funció dels anys que hagis estat en nòmina d’una altra empresa i sent autònom a la vegada.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.