940 × 480
Rendibilitza els teus estalvis

Què és el valor liquidatiu d’un fons d’inversió i com es calcula

Novembre 27, 2017 6 min 9 vegades compartit

El valor liquidatiu és un concepte bàsic dins del món dels fons d’inversió. Es tracta de l’indicador que ens mostra l’estat de la nostra inversió. Convé, per tant, vigilar-lo en el cas que formem part d’un d’aquests instruments i també saber respondre algunes preguntes: a què fa referència exactament?, com es calcula?… Vegem-ne les respostes.

Què és el valor liquidatiu?

Els fons realitzen compres de diversos actius, com accions o bons. Tot això forma part del seu patrimoni. Després els clients (particulars, empreses, etcètera) efectuen les inversions comprant porcions del patrimoni. Això es fa dividint-lo en participacions, que són les que adquireixen els qui inverteixen en el fons.

Aquestes participacions tenen un valor, que és el valor liquidatiu.

Cal tenir en compte que el nom del concepte porta explícit el fet de la liquidació; per tant, ve a dir-nos què és el que val cada participació en el moment en què volem liquidar-la.

La definició fa intuir que aquest preu va variant segons un seguit de circumstàncies. El valor liquidatiu d’avui poden ser 10 euros, però es poden donar circumstàncies que facin que demà aquest preu augmenti, però també disminueixi. És, per tant, una qüestió que cal tenir clara a l’hora d’invertir en un fons: el risc.

Com es calcula el valor liquidatiu?

El preu de les participacions varia en funció de com ho fa el patrimoni del fons. Sabem que en els mercats, els preus de les accions canvien. Si el nostre fons ha invertit en aquestes accions, és lògic que també ho faci el seu patrimoni.

El valor liquidatiu es calcula, per tant, segons la fórmula següent:

Valor Liquidatiu (VL) = Patrimoni Net (PN) / Nombre de participacions en circulació (PC)

Són les gestores dels fons les que s’encarreguen d’elaborar el valor liquidatiu i publicar-lo. Cal tenir en compte que en el valor final estan descomptades les despeses per comissions.

Llegeix també: El millor fons d’Espanya (i ho confirmen els experts)

Posem-ne un exemple:

Imaginem-nos que un fons té una cartera d’inversió en bons de renda fixa per un valor de 100 milions d’euros i una cartera d’inversió en bons de renda variable de 500 milions d’euros. Aquests resultats s’han aconseguit gràcies a les inversions d’uns partícips que es reparteixen 500.000 accions.

VL = (100.000.000 + 500.000.000) / 500.000 = 1.200 euros

El valor liquidatiu del nostre fons imaginari serà de 1.200 euros.

Algunes qüestions legals

A Espanya, la determinació del valor liquidatiu està regulada en la Llei 35/2003 d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i la Circular 6/2008 de 26 de novembre de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Com ja s’ha indicat, el valor liquidatiu que calculen diàriament les gestores ja ha de tenir descomptades les despeses.

https://youtu.be/354ilPJ6Ry0

També cal tenir en compte una excepció important en l’obligació de càlcul diari: el funcionament propi dels mercats. A les borses i els mercats hi ha dies que no són hàbils i que afecten la cotització dels actius d’un fons. Segons consta en la norma, la gestora no calcularà el valor liquidatiu si no hi ha mercat aquell dia per a més del 5% del patrimoni.

El valor liquidatiu com a determinant de la rendibilitat d’un fons

Com està anant la nostra inversió? Això és el que ens preguntem en entrar en un fons. La resposta la té l’evolució del valor liquidatiu d’aquest instrument. Cal tenir en compte que aquesta rendibilitat pot ser positiva o negativa. Depèn de si hi entrem, per exemple, comprant títols del fons a 10 euros i aquests, quan observem l’última mesura, es troben per sobre o per sota d’aquest preu.

En aquest punt ens hem de fixar en dos conceptes: el valor liquidatiu final (és el valor del dia en què procedim a realitzar el càlcul de la rendibilitat) i el valor liquidatiu inicial (el valor al qual entrem en el fons). La fórmula per trobar el percentatge de rendibilitat és la següent:

Rendibilitat (en %) = [(Valor liquidatiu final – Valor liquidatiu inicial) / Valor liquidatiu inicial] x 100

Per poder comparar amb les rendibilitats d’altres fons, hem de tenir en compte el temps. Si, per exemple, mesurem un 30 d’agost de 2017 la rendibilitat d’un fons en el qual vam entrar el 25 de juliol de 2015, estem mesurant una mica més de dos anys.

Normalment, els fullets dels fons solen incloure càlculs anualitzats o en períodes més llargs i curts entre dates concretes. Per tant, convé tenir això en compte per poder comparar comportaments en un període igual.

Diferència entre valor liquidatiu i cotització d’una acció

Com s’ha vist, el comportament del valor liquidatiu recorda molt el d’una acció. S’assemblen, sí, però no són el mateix.

La principal diferència rau en la velocitat en què varia el preu. Les accions cotitzen en un mercat regulat que es mou al segon. En porcions molt petites de temps, els preus van canviant segons els moviments de vendes i compres i molts altres factors que hi influeixen.

https://youtu.be/0nw22m8W-UI

En canvi, el valor liquidatiu varia el seu preu diàriament (sempre que els actius en els quals inverteix estiguin cotitzant) i es calcula a tancament de mercat.

Hi ha una altra diferència substancial: el nombre de participacions. En una empresa està fixat, i per canviar-lo cal procedir a aplicar un instrument anomenat ampliació de capital. També es poden emetre en el mercat noves accions o eliminar-les després d’una recompra.

En un fons d’inversions, les participacions no són fixes. La seva compravenda en determina el nombre.

En aquest darrer cas cal fer un aclariment important: el fet que augmentin o disminueixin les participacions no afecta el valor liquidatiu. No ho fa, perquè un augment o disminució provoca un augment o disminució en la mateixa proporció del patrimoni. Per tant, si en la fórmula patrimoni / participacions = valor liquidatiu, canvien de la mateixa manera numerador i denominador, això no empitjora o millora el resultat de cap manera.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.