mercado de valores
Rendibilitza els teus estalvis

Què és la Borsa de Valors i com funciona?

Març 14, 2023 4 min

Si penses en la inversió, segurament et venen al cap termes com mercats, borsa, accions o valors. Tanmateix, no tothom sap què impliquen i com funcionen tots aquests actors de l’economia. En aquest article ens centrarem en la Borsa de Valors. 

Segur que et fixes, quan vas a comprar, en com el preu d’alguns productes es dispara o cau en segons quins moments. Això és degut a la llei de l’oferta i la demanda: en funció de la demanda que hi hagi d’un producte, el seu preu pujarà o baixarà. I aquest mateix exemple es pot aplicar a la Borsa de Valors, això sí, en lloc de patates i tomàquets, parlem d’accions, és a dir, participacions d’una empresa. Vols saber què és la Borsa de Valors i com funciona? Aleshores continua llegint, comencem!

Què és la Borsa de Valors?

La Borsa de Valors és l’espai (abstracte) en què es reuneixen compradors i venedors d’accions d’empreses:

  • Companyies i organitzacions que busquen finançament. 
  • Compradors que volen invertir els seus estalvis a canvi de rendibilitat. 

A la Borsa de Valors es realitza la compravenda de productes financers com els bons, les accions, els crèdits o els deutes. Habitualment coneguda com la Borsa, en aquest espai d’intercanvis financers:

  • Es fan transaccions i es rendibilitzen els estalvis.
  • Es venen accions per disposar de liquiditat. 
  • Es comparteix informació sobre valors, empreses i operacions. 

I totes aquestes operacions estan regulades i supervisades perquè es facin amb total seguretat jurídica.

Això sí, la Borsa de Valors és un concepte genèric, de fet hi ha diverses Borses en diferents mercats a escala regional, nacional i internacional.

Com funciona la Borsa de Valors?

La Borsa de Valors és, com ja hem vist, un espai de negociació en què empreses i particulars venen i compren participacions. Però qui fixa els preus d’aquestes accions? Com funciona la Borsa de Valors?

El preu es fixa, com ja hem vist, mitjançant les lleis de l’oferta i la demanda, és a dir, del lliure mercat. Això què suposa? Que el preu dels actius financers varia en funció de la demanda. Si hi ha més inversors que volen comprar accions d’una empresa determinada, el seu preu puja: com més elevada sigui la demanda, més alt és el preu. En canvi, si hi ha més inversors que volen vendre aquestes accions, el seu preu baixa: com més reduïda sigui la demanda, més baix és el preu.

La Borsa de Valors funciona de la manera següent:

  • Les empreses publiquen la informació sobre l’oferta d’accions que presenten.
  • Els compradors potencials poden consultar la informació relativa a les ofertes i a les empreses que les publiquen en Borsa.
  • Amb aquesta informació, poden prendre decisions en funció dels seus interessos i possibilitats.

A la Borsa de Valors es compren i venen diferents actius:

Què suposa per a les empreses «sortir a Borsa»?

Les empreses surten a Borsa per obtenir finançament i així poder créixer a un ritme més ràpid. A més, així aporten liquiditat als seus accionistes. Sortir a Borsa, a més, dona un cert prestigi, ja que solen fer-ho les grans companyies. 

Com inverteixo en una Borsa de Valors?

A Espanya hi ha quatre Borses de Valors, la de Madrid, la de Barcelona, la de Bilbao i la de València, i són supervisades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Segurament et sona la professió «corredor de Borsa»: són aquells agents que actuen com a intermediaris entre compradors i venedors d’accions. Són els inversors els que contracten els corredors perquè operin en nom seu, i aquests corredors cobren una comissió.

Recapitulant

En definitiva, la Borsa de Valors és l’espai de negociació en què es realitzen transaccions de compra i venda d’accions que ofereixen les empreses. Les companyies treuen participacions que els compradors poden adquirir. 

D’aquesta manera, les empreses augmenten el seu finançament per créixer més ràpidament i els compradors reben certa rendibilitat de les seves accions.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.