polisses empreses tecnològiques
Redueix els teus impostos

Quin tipus de pòlisses necessiten els nous negocis associats a noves tecnologies?

Octubre 8, 2020 6 min 9 vegades compartit

Molts emprenedors decideixen posar en marxa la seva start-up pensant només en el desenvolupament de la seva idea, però sense tenir en compte altres elements que són molt rellevants, com per exemple les assegurances que han de contractar. Aquest tipus de productes, tot i que la major part de les vegades no s’arriben a utilitzar, poden suposar per a una companyia la diferència entre sobreviure o no en cas d’haver-ho de fer. I és que un dels aspectes més importants a l’hora d’assegurar una nova empresa és conèixer realment els riscos potencials als quals s’haurà d’enfrontar, de cara a tenir la possibilitat de prevenir-los o, almenys, intentar resoldre’ls si es produeixen.

Fer-ho permetrà a l’emprenedor optimitzar costos, diners i temps, però, per aconseguir-ho, abans cal que es pregunti almenys dues coses: La meva empresa opera en algun sector que requereixi garanties extraordinàries pel fet de presentar alguns riscos especials? Hi ha alguna regulació específica que afecti el meu negoci i que hagi de tenir en compte?

start up 1

Riscos inherents

Per a un empresari, pot ser massa feixuc concentrar-se a identificar en el mercat les assegurances idònies per al seu projecte, per la qual cosa habitualment decideix invertir el temps en altres tasques, com la gestió, l’R+D o la comercialització, la qual cosa pot acabar suposant una decisió fatal en cas que es produeixin imprevistos. I més en el cas de companyies amb un fort component tecnològic, on els riscos són molt importants:

 • Seguretat de les dades informàtiques
 • Incompliments de la protecció de dades
 • Espionatge industrial
 • Registre i ús de patents
 • Discrepàncies entre els socis
 • Problemes amb els empleats.

Per aquestes raons, és molt complicat establir no solament una pòlissa per a aquest tipus de projectes empresarials sinó, també, un preu que permeti a l’emprenedor pressupostar-ne el cost. Això no obstant, cal tenir en compte que moltes assegurances són deduïbles en l’IRPF o en l’Impost de Societats, cosa que, si bé no ha de ser un criteri per prendre una decisió sobre si el contractem, sí que almenys és un element més que contribueix a recalcar-ne els beneficis.

El més oportú, en qualsevol cas, és intentar adaptar sempre el portfolio d’assegurances d’una empresa al seu moment vital. És a dir que, encara que una start-up també requereixi tenir-ne, cal procurar ajustar aquestes assegurances a les característiques de cada activitat econòmica i anar-les revisant a mesura que evoluciona el negoci.

La responsabilitat civil tecnològica

Cada vegada hi ha en el mercat més assegurances de responsabilitat civil específiques per a l’àmbit tecnològic. Abans de decantar-se per una per qüestions econòmiques, cal analitzar amb cura la lletra petita que tenen, ja que hem de saber en detall les cobertures que ofereixen per veure si s’adapten just als nostres riscos i activitat.

Per regla general, aquest tipus de productes protegeixen el patrimoni de l’empresa davant les reclamacions de tercers per danys i perjudicis dels quals se sigui civilment responsable, incloent-hi habitualment la cobertura d’assegurança d’indemnització per riscos professionals.

Entre els principals avantatges que tenen aquest tipus de productes per a les start-ups tecnològiques, cal destacar que es personalitzen a la situació, les característiques i els riscos de l’empresa. A més de les cobertures habituals d’una assegurança de responsabilitat civil, solen incloure’n d’altres d’específiques, com virus informàtics, pèrdua d’equipament IT (tecnologia de la informació), violació de propietat intel·lectual o la possibilitat d’incorporar dins la pòlissa altres directius, com per exemple el responsable d’R+D.

Altres assegurances convencionals imprescindibles

A més d’aquest producte, cal que l’empresari tingui en compte una altra sèrie de cobertures quan es posa en marxa un negoci, amb independència de quina sigui l’activitat en la qual estigui especialitzat, com per exemple:

 • Assegurança de responsabilitat civil professional, que cobreix l’empresa davant possibles reclamacions d’un tercer, com proveïdors, clients o empleats. És particularment important per a una start-up, perquè en el cas d’una demanda d’algú que no està satisfet amb una feina que se li ha lliurat, cobreix tant les despeses de defensa com la possible indemnització, si n’hi ha.
 • Assegurança de baixa laboral temporal, que permet garantir uns ingressos mínims per a un autònom, alhora que s’abona un subsidi si s’ha d’agafar la baixa per accident o malaltia.
 • Assegurança d’oficina, que bàsicament cobreix els productes que s’adquireixin per treballar. És molt rellevant en el cas de start-ups que necessitin dur a terme una forta inversió inicial en material com, per exemple, equips informàtics, i l’avaria dels quals podria impedir que es mantingués el ritme normal de funcionament.
 • Assegurança de vida, que cobreix tant la mort com la incapacitat absoluta, la qual inhabilita per a l’exercici de qualsevol professió.

Moltes entitats ofereixen a les pimes assegurances multirisc que intenten cobrir tota una amalgama de necessitats, com ara assistència jurídica, serveis informàtics o atenció 24 hores per a la resolució d’incidències.

En fases més avançades de desenvolupament d’una start-up és convenient analitzar en cada cas la necessitat de subscriure, per exemple, altres assegurances com:

 • la de conveni col·lectiu (que cobreix els accidents que pot patir un treballador que l’empresa tingui donat d’alta mentre està treballant);
 • la d’indemnització per baixa laboral, per mitjà de la qual l’empresa estableix una indemnització diària en cas de baixa laboral d’un treballador;
 • la d’administrador;
 • la de cobertura per incompliment de la normativa de protecció de dades.

En tot cas, i abans de prendre decisions que poden no ser les més adequades d’acord amb la situació de l’empresa, el més convenient és comparar entre diverses assegurances que s’ofereixen en el mercat, i recórrer, si és possible, a l’assessorament professional adequat que ens guiï per decantar-nos per l’opció que s’ajusta més al nostre perfil.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.