pareja jubilados paseando felizmente
Assegura la teva jubilació

Quina és la pensió per als emigrants retornats jubilats?

Febrer 3, 2020 4 min 9 vegades compartit

Molts espanyols han hagut o han de desenvolupar la seva activitat laboral fora d’Espanya. Treballar fora de les fronteres espanyoles no ha de penalitzar el treballador en el moment de generar els drets de pensió de cara a la jubilació.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

La Seguretat Social disposa de diversos convenis amb determinats països perquè les cotitzacions siguin vàlides per al cobrament de la pensió futura.

Les casuístiques principals són les següents:

Emigrar a un país de la UE, de l’EEE o a Suïssa

Com a criteri general s’aplica l’anomenat “Reglament comunitari de coordinació dels sistemes de Seguretat Social”, i es tracta d’una norma aplicable als nacionals de qualsevol Estat membre que estiguin o hagin estat subjectes a la legislació sobre Seguretat Social d’un o més Estats membres, així com als seus familiars i supervivents. Això vol dir que els treballadors per compte d’altri, treballadors per compte propi, funcionaris, estudiants, jubilats i persones no actives, estan protegits per les normes de coordinació, les quals s’apliquen a tots els àmbits de la Seguretat Social (malaltia, maternitat, accidents de treball, malalties professionals, prestacions d’invalidesa, subsidis d’atur, prestacions familiars, prestacions de jubilació i de jubilació anticipada, i subsidis de defunció). D’aquesta manera, els beneficiaris tenen la garantia que les prestacions es poden abonar en un altre Estat membre.

La normativa comunitària reconeix el principi d’exportació entre els països de la UE, de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), així com a Suïssa, de les prestacions en metàl·lic d’invalidesa, jubilació, supervivència, accidents laborals, malaltia professional o mort, i, en determinats casos, també de les prestacions en metàl·lic de maternitat o defunció. A més, s’admet el principi de l’acumulació o totalització de períodes de cotització, segons el qual els períodes d’assegurança, ocupació o residència coberts sota la legislació d’un Estat membre es tenen en compte en tots els altres Estats. Això significa que un Estat membre ha de tenir en compte, per al reconeixement del dret a les prestacions, els períodes d’assegurança, ocupació, activitat per compte propi o residència en un altre Estat membre.

Càlcul de la pensió

La Seguretat Social suma tots els períodes cotitzats en altres països i els prorrateja en funció del temps cotitzat a Espanya. Dit d’una altra manera, el jubilat rep les prestacions dels diferents països on ha treballat, juntament amb el que ha generat a Espanya. Si es dona el cas en què no es compleixi el mínim per resoldre el dret a pensió perquè no s’ha cotitzat el temps exigit, aquest temps sí que compta per a la suma de tots els períodes treballats.

Acords bilaterals

Espanya té acords bilaterals o multilaterals amb:

 • Andorra
 • Argentina
 • Austràlia
 • Brasil
 • Canadà
 • Colòmbia
 • Equador
 • Estats Units
 • Filipines
 • Japó
 • Marroc
 • Mèxic
 • Paraguai
 • Perú
 • República Dominicana
 • Rússia
 • Tunísia
 • Ucraïna
 • Uruguai
 • Veneçuela
 • Xile

D’altra banda, cal recordar que les legislacions de diferents països llatinoamericans es coordinen en funció del Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social, el qual, independentment que tinguin o no acords bilaterals, és aplicable en tots els casos.

Què passa si no hi ha acord?

En aquest cas, hi ha la possibilitat de generar una prestació que es concedeix als espanyols d’origen residents en països on la precarietat del sistema de protecció social o la manca d’acords justifiquin l’existència de la prestació per raó de necessitat quan retornen a Espanya.

Sol·licitar la pensió

El treballador ha de sol·licitar la pensió al país en el qual resideixi en el moment d’arribar a l’edat de jubilació, excepte si no s’ha treballat mai en aquell país. Si aquest és el cas, cal sol·licitar-la al país on s’hagi treballat per última vegada, el qual serà el responsable de dur a terme tots els tràmits i establir l’historial complet de cotitzacions per a la pensió en tots els països en què s’hagi residit.

Edats de jubilació diferents

Cal tenir en compte que si es cobra una pensió de jubilació abans que una altra amb dates diferents pot influir en la quantia percebuda. Per això és important informar-se degudament en cada país on s’hagi cotitzat sobre aquesta casuística.

Més informació:

L’edat de jubilació a Europa

Quants anys cal cotitzar per jubilar-se

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.