novedades ley pensiones 2021
Assegura la teva jubilació

Novetats en les pensions de jubilació 2021: això és tot el que cal saber

Febrer 1, 2021 6 min 3 vegades compartit

S’estrena un nou any i, amb aquest, arriben canvis en matèria de pensions. Hi ha aspectes ja previstos, com l’augment de l’edat de jubilació o del període de cotització, i d’altres que s’han materialitzat recentment, com la revaloració de les pensions del 0,9% duta a terme per l’actual Govern.

Edat de jubilació

Com cada any, des del 2011 fins al 2027, l’edat de jubilació augmenta anualment de manera progressiva. Aquest 2021, es podran jubilar amb 65 anys de manera ordinària –i sense cap penalització– els qui tinguin cotitzats 37 anys i 3 mesos o més. En el cas de no tenir 37 anys i 3 mesos cotitzats, l’edat de jubilació pujarà a 66 anys (65 anys i 10 mesos el 2020). El càlcul del que es cobrarà es calcularà tenint en compte els últims 24 anys de la vida laboral.

Revaloració de les pensions

El Govern ha elevat les pensions aquest 2021, amb caràcter general, un 0,9%, tal com es recull en els Pressupostos Generals de l’Estat. Les pensions mínimes, per la seva banda, creixen un 1,8%. Amb aquest canvi, la pensió mitjana d’un jubilat passa de 1.153,84 euros a 1.170,26, uns quinze euros més el 2021.

Per comunitats, les pensions mitjanes de jubilació queden de la manera següent:

 • País Basc: 1.437,71 euros
 • Astúries: 1.408,90 euros
 • Madrid: 1.367,79 euros
 • Navarra: 1.323,39 euros
 • Ceuta: 1.272,79 euros
 • Cantàbria: 1.246,11 euros
 • Melilla: 1.230,18 euros
 • Aragó: 1.224,72 euros
 • Catalunya: 1.191,05 euros
 • Castella i Lleó: 1.157,79 euros
 • La Rioja: 1.119,10 euros
 • Canàries: 1.088,27 euros
 • Castella-la Manxa: 1.085,60 euros
 • Balears: 1.079,55 euros
 • País Valencià: 1.070,74 euros
 • Andalusia: 1.055,66 euros
 • Múrcia: 1.041,63 euros
 • Galícia: 985,89 euros
 • Extremadura: 970,61 euros
 • Mitjana Espanya: 1.170,26 euros

La Seguretat Social acumula un dèficit en els últims deu anys de 151.000 milions d’euros, equivalent al 13,7% del Producte Interior Brut (PIB) del 2019, amb una factura mensual de despesa en pensions que s’acosta als 10.000 milions d’euros (només la despesa total de pensions a Espanya va ser de 9.985,26 milions d’euros el desembre del 2020, un 2,31% més que en el mateix mes de l’any anterior), xifra que es duplica en els mesos en què hi ha paga extra. A Espanya, segons les dades del Govern, el desembre del 2020 es van registrar 9,81 milions de pensions, amb una mitjana de 1.017,97 euros, que puja a 1.170,26 euros si només es miren les jubilacions. El ritme d’augment de noves pensions amb prou feines ha crescut un 0,08% entre el desembre del 2019 i el desembre del 2020, cosa que, tanmateix, s’ha traduït en una caiguda de la despesa en pensions del 0,3% a l’abril del 2020, el primer retrocés mensual de la sèrie històrica.

Jubilació parcial, anticipada i forçosa

La jubilació forçosa es podrà dur a terme fins a quatre anys abans de l’edat legal, és a dir, que el 2021 serà de 62 anys. Per concretar-la, calen, almenys, 33 anys de cotització, si bé es patirà una penalització de l’1,875% per trimestre avançat amb menys de 38,5 anys cotitzats, i de fins a l’1,5% per a més de 44,5 anys cotitzats.

Per la seva banda, per accedir a la jubilació parcial, caldrà esperar-se fins als 62 anys, després d’haver cotitzat un període mínim de 35 anys i tres mesos. En el cas de disposar de 33 anys cotitzats, s’hauran d’haver complert els 63 anys.

En el cas de la jubilació anticipada, s’endarrereix fins als 64 anys i, de manera paral·lela a la jubilació legal, es podrà dur a terme dos anys abans fins al 2027 (moment en què es fixarà en els 65 anys). Per accedir-hi, calen, almenys, 35 anys de cotització, si bé per cada trimestre d’avançament respecte a l’edat oficial de jubilació la quantia de la pensió patirà una penalització progressiva que va des del 2% de la base reguladora per trimestre (amb menys de 38,5 anys de cotització) fins a l’1,625% (si se superen els 44,5 anys cotitzats). Per a les jubilacions anticipades forçoses (per exemple, com a conseqüència d’un acomiadament), caldrà tenir 62 anys i 33 de cotitzats, i s’aplicarà una penalització de fins a un 7,5% per cada any que falti per als 66.

Nous paràmetres per calcular la pensió

El que un cobra de pensió de jubilació es calcula aplicant una sèrie de percentatges a una base reguladora. Per fer aquest càlcul el 2020 es tindran en compte els últims 24 anys cotitzats immediatament anteriors al mes previ al moment de la jubilació. Dit d’una altra manera, es calcularà prenent com a base els últims 288 mesos i es dividirà en 336. El resultat fixarà la base reguladora de les 12 pagues ordinàries i les dues extraordinàries que rebrà la persona jubilada. La regla que indica que als primers 15 anys se’ls aplica un percentatge del 50% continua vigent el 2021. D’altra banda, a partir dels 15 anys, els percentatges canvien de la manera següent: a cada mes addicional, entre els mesos 1 i 106, al 50% se li afegeix un 0,21%, i, d’altra banda, se li suma un 0,19% per cadascun dels 146 mesos següents. És per això que, per poder cobrar el 100% de la pensió, caldrà haver cotitzat 36 anys, mentre que en el període 2013-2019 van ser 35 anys i 6 mesos.

Quanties mínimes, a l’espera d’actualització

Si la pensió contributiva no arriba a un mínim que es fixa anualment, el pensionista té dret a rebre uns complements. És un dret que reconeix la Llei de la Seguretat Social.

Amb relació a les de jubilació, queden de la manera següent:

 • Jubilació amb 65 anys:
  • Amb cònjuge a càrrec: 851 €/mes.
  • Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal): 689,7 €/mes.
  • Amb cònjuge no a càrrec: 654,6 €/mes.
 • Jubilació amb menys de 65 anys:
  • Amb cònjuge a càrrec: 797,9 €/mes.
  • Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal): 645,3 €/mes.
  • Amb cònjuge no a càrrec: 609,9 €/mes.

Propera reforma en embrió

Al llarg dels propers mesos, és bastant factible que es produeixi una reforma de les pensions, tenint en compte les 21 recomanacions que es van recollir en l’Informe d’Avaluació i Reforma de la Comissió del Pacte de Toledo. El Govern s’ha compromès a avaluar-les per concretar-les en una propera llei que, en tot cas, no repercutirà en els pensionistes actuals, tret que serveixi per mantenir el seu poder adquisitiu amb relació a les pensions.

Temes relacionats