fondos de pensiones
Rendibilitza els teus estalvis

Evolució dels mercats financers al juliol el seu impacte en els fons de pensions

Agost 1, 2014 6 min 1 vegades compartit

Els fons de pensions s’han beneficiat de la baixada dels tipus d’interès, amb rendibilitats a 31 juliol molt superiors a la taxa de periodificació dels actius de les carteres, el que ens fa cautelosos, mantenint per això una durada dels actius de renda fixa per sota dels índexs de referència.

Les sessions del mes de juliol han seguit marcades per les declaracions del banc central, i el seu compromís de seguir mantenint els tipus d’interès en mínims històrics fins que es constati una recuperació sostinguda del creixement econòmic i de l’ocupació.

Encara que l’última dada publicada del creixement econòmic als EUA corresponent al segon trimestre de l’any ha excedit àmpliament de les expectatives dels analistes, amb un 4%, enfront del -2.1% del primer trimestre, però la Reserva Federal ha mantingut sense sorpreses seva discurs de prudència, apuntant a una significativa falta de la utilització dels recursos laborals, tot i que la taxa d’atur segueix descendint.

Europa

A Europa s’ha conegut l’índex de confiança econòmica de la UME de juliol, reflectint una millora, tot i que encara no prou sòlida com per preveure un canvi en el discurs del BCE. A més, la taxa d’inflació es manté molt per sota de l’objectiu a llarg termini del 2%, destacant la taxa negativa de l’IPC a Espanya, al -0.3% en la seva estimació del mes de juliol.

Com a dada positiva destacar el PIB espanyol del segon trimestre, amb un creixement del 0.6%, el que suposa una taxa interanual del 1.2%, per sobre de la previsió, gràcies sobretot a una major aportació de la demanda nacional, que contraresta parcialment el empitjorament del sector exterior.

Les polítiques monetàries molt laxes dels bancs centrals, segueixen pressionant la rendibilitat dels bons a la baixa.Cal destacar el bo a 10 anys, amb un rendiment del 1.15%, nou mínim històric, així com la millora dels bons perifèrics.Destaca el bo espanyol, que ha continuat millorant el diferencial al qual cotitza sobre el bo alemany a 10 anys, fins als 133 punts bàsics i situar la rendibilitat en el 2.48%, el nivell més baix en més de 200 anys.

Aquest nivell de tipus tan baixos és generalitzat a tot Europa, ressaltant el bo holandès, en el nivell més baix dels últims 500 anys.

Aquest fet no deixa de ser un risc elevat a mitjà termini, ja que el nivell al que cotitzen sembla poc sostenible. Caldrà estar molt pendents a les dades publicades de les inflacions, i sobretot a les declaracions dels bancs centrals per avançar-nos a una possible pujada dels tipus d’interès.

De moment es preveu que siguin els bons dels països perifèrics els que millor ho faran dins dels actius de deute públic, especialment en els bons de venciment de mitjà i llarg termini, tot i que les expectatives de rendibilitat són ara molt més baixes.

Durant el mes s’ha optat per retallar la nostra exposició als bons de deute públic espanyola de venciment fins a 2016, on el rendiment es queda per sota del 0,30%, nivell poc justificable, sense arribar a la taxa prevista de la inflació.

Els fons de pensions s’han beneficiat de la baixada dels tipus d’interès, amb rendibilitats a 31 juliol molt superiors a la taxa de periodificació dels actius de les carteres, mantenint per això una durada dels actius de renda fixa per sota de els índexs de referència.

Els actius de renda fixa, ofereixen poc valor a llarg termini, i sobretot ens sembla que hi ha molta complaença i confiança per part dels inversors, la qual cosa en general suposa un risc de correcció.

No obstant això, no esperem tampoc una caiguda de la renda fixa a curt termini, tenint en compte el suport dels bancs centrals, expressament declarat, i sobretot unes inflacions baixes, i uns creixements que encara se situen per sota del seu potencial, amb una taxa d’atur a la zona euro superior al 10% en el seu conjunt.

La renda variable ha tingut un comportament mixt en el mes, destacant la pèrdua del 2.2% de l’índex Eurostoxx50, amb una pujada del 0.5% de l’índex S & P500.

En el cas de l’índex europeu ha contribuït de manera negativa la crisi del Banc portuguès BES, que ens ha recordat, una vegada més, que la crisi a la zona euro segueix latent, i això malgrat la millora dels balanços dels bancs de la zona.

Les empreses sembla que segueixen oferint valor, a més de ser el mercat que més preparat està davant la possibilitat d’una millora econòmica, comptant amb el suport incondicional del BCE, per fer tot el que sigui necessari per preservar l’euro, i donar suport al creixement econòmic de la zona euro.

Durant els últims mesos, però especialment en l’últim trimestre, hem vist una millora en els països emergents que semblen haver deixat enrere la crisi iniciada el 2012. Moltes economies s’han ajustat i han començat a reduir o tallar els seus dèficits per compte corrent, posant les bases per a un creixement econòmic i una recuperació dels mercats, com ja s’està produint.

Després de les pèrdues elevades dels primers mesos de l’any, l’índex MSCI de mercats emergents, supera el 9% el 31 de juliol, situant-se com un dels índexs més rentables a nivell mundial.

Els fons de pensions segueixen sobreponderats en renda variable, en considerar que encara ofereixen valor, i sobretot en relació a la renda fixa. No obstant això, cal que els resultats de les companyies cotitzades segueixin donant sorpreses positives i sobretot als EUA on la valoració mitjana del mercat és més ajustat.

Un fet destacat aquest mes ha estat la recuperació del dòlar enfront de l’euro, reflex de la publicació d’uns resultats econòmics als EUA. Per primera vegada en l’any que queda per sota del 1.34, fet que suposa una revaloració de gairebé el 3%, que contribueix de manera positiva en la rendibilitat de les carteres diversificades en mercats internacionals.

Renda Variable

És en la renda variable on es veu més valor, sent conscients que ofereixen un nivell més elevat de volatilitat. Es segueixen mantenint les estratègies de cobertura mitjançant opcions, que permetran esmorteir els impactes negatius d’una possible correcció dels índexs borsaris.

De moment, els fluxos segueixen sent a favor de la renda variable, i amb la rendibilitat dels bons en mínims històrics (de més de 200 anys), és possible que s’intensifiquin en els pròxims mesos.

La rendibilitat assolida pels fons està aconseguint de forma general superar la rendibilitat dels índexs de referència, i en la majoria dels casos, la rendibilitat de la competència, sense que això hagi suposat assumir un risc superior.

Subdirecció General d’Inversions de VidaCaixa

Més informació sobre fons i plans de pensions a https://www.vidacaixa.es/es/

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.