¿Qué es la inflación?
Rendibilitza els teus estalvis

Inflació: què és, com es mesura i com ens afecta

Abril 25, 2024 8 min

L’augment de preus afecta la teva butxaca i la inflació s’ha convertit en un tema recurrent que influeix en les nostres finances personals, els nostres estalvis i, en definitiva, el nostre dia a dia. Els titulars dels mitjans de comunicació parlen cada dia sobre això, però què és en realitat i com es mesura la inflació? 

Quan el nivell dels preus puja, pots comprar menys amb els mateixos diners. Per tant, la inflació fa que perdem poder adquisitiu. En aquest article t’expliquem tot el que has de saber sobre aquesta situació econòmica que pots notar a la cistella de la compra, en determinats serveis bàsics, en la pèrdua del valor dels nostres estalvis o en el combustible. 

Què és la inflació i com es mesura? 

La inflació és un terme econòmic que fa referència a l’augment generalitzat i sostingut en el nivell de preus de béns i serveis en una economia durant un període de temps específic. Quan hi ha inflació, cada unitat de moneda, com l’euro o el dòlar, compra menys béns i serveis que abans. Això redueix el poder adquisitiu de la moneda i, per tant, afecta el valor real dels diners.

Però com es mesura la inflació? I el més important: com saber quin és el nivell o tipus d’inflació que ens afecta avui dia? La inflació es mesura principalment a través d’índexs de preus, com ara l’Índex de Preus al Consumidor (IPC) o l’Índex de Preus al Productor (IPP). 

Aquests índexs rastregen els canvis en els preus de cistella representativa de béns i serveis. Aquesta cistella de la compra està formada per tots els béns i serveis que es consumeixen a les llars habitualment, i abasten des de productes d’alimentació, combustible, roba o electrodomèstics fins al preu del lloguer. S’acostuma a mesurar de forma mensual i anual i es reflecteix en allò que es coneix com a IPC, com hem esmentat abans. 

Així, aquestes dades es recopilen sobre els preus d’aquests béns i serveis en diferents moments i es comparen amb un període base per calcular la taxa d’inflació. 

Causes i indicadors de la inflació 

La inflació pot ser causada per diversos factors, com l’augment de la demanda de béns i serveis, els costos de producció més alts, la política monetària expansiva, és a dir, mesures com ara imprimir més diners i els augments en els costos dels recursos naturals. També pot ser influenciada per factors externs, com ara canvis en els preus internacionals de les matèries primeres.

Tipus d’inflació

Hiperinflació

És el tipus d’inflació més extrem, caracteritzat per un augment exponencial i descontrolat dels preus, amb taxes que superen el 1,000 % anual. La hiperinflació porta a una pèrdua ràpida i massiva del valor dels diners, cosa que resulta en una crisi econòmica greu.

Inflació galopant

Similar a la hiperinflació, la inflació galopant implica taxes d’inflació extremadament altes, però generalment se situa al rang de dos o tres dígits en un període més curt, com un any. Els canvis econòmics significatius són el catalitzador d’aquest tipus d’inflació.

Inflació alta

Es refereix a un augment significatiu en els preus, generalment en un rang del 3 % al 10 % anual. Tot i que no és tan greu com la hiperinflació o la inflació galopant, pot tenir un impacte negatiu en els estalvis i el poder adquisitiu.

Inflació moderada

Es troba a un nivell més controlat, generalment entre el 2% i el 4% anual. Tot i que no és alarmant, pot afectar el creixement econòmic i requerir mesures per mantenir-la sota control.

Inflació controlada

Deflació

És una pujada suau de preus, típicament prop del 2 %, que es manté estable. Es considera favorable per a un creixement econòmic òptim quan es gestiona de forma adequada.

Contràriament a la inflació, la deflació implica una caiguda generalitzada i prolongada dels preus de béns i serveis. Acostuma a passar durant períodes de recessió econòmica i pot comportar una contracció del consum a causa de la postergació de decisions de despesa per part dels consumidors.

Cada tipus d’inflació té implicacions diferents per a l’economia i pot requerir diferents polítiques per abordar-la. L’estabilitat dels preus és un objectiu important per mantenir la salut econòmica i el benestar general d’una societat.

Com m’afecta la inflació en el dia a dia?

La inflació pot afectar-nos a molts nivells a la nostra vida diària, però sobretot influeix en els diners que guardem i el que podem comprar amb aquests diners. És a dir, pot ser un problema per a les nostres butxaques i, en general, a l’economia en general de diverses maneres:

  • Pèrdua del poder adquisitiu: a mesura que els preus augmenten, el valor real dels diners disminueix, la qual cosa significa que calen més diners per comprar la mateixa quantitat de béns i serveis.
  • Disminució del valor d’estalvis i pensions: si els ingressos no augmenten al mateix ritme que la inflació, els estalvis i les pensions poden perdre valor real amb el temps.
  • Impacte en els préstecs i els deutes: la inflació pot afectar el cost real dels préstecs, ja que el valor dels diners prestats es redueix amb el temps. Això pot ser beneficiós per als deutors, però perjudicial per als creditors.
  • Distorsió de decisions econòmiques: la incertesa sobre els futurs preus pot portar a decisions econòmiques que no siguin òptimes, pel fet que els consumidors i les empreses poden buscar protegir-se de la inflació en lloc de prendre decisions basades en consideracions econòmiques fonamentals.

Com es calcula la inflació?

Com ja hem avançat abans, la inflació es calcula i es mesura principalment mitjançant indicadors específics, com l’Índex de Preus al Consumidor (IPC) o l’Índex de Preus al Productor (IPP). Aquests índexs són eines clau per mesurar la variació de preus en una economia.

El càlcul de la inflació generalment implica els passos següents:

  • Selecció de la cistella de béns i serveis: s’escull una cistella representativa de béns i serveis que els consumidors adquireixen típicament. Aquesta cistella pot incloure aliments, habitatge, transport, atenció mèdica, educació i altres elements clau.
  • Recull de dades de preus: es recopilen dades sobre els preus dels productes i serveis inclosos en la cistella en diferents moments. Aquestes dades s’obtenen a través d’enquestes a empreses, detallistes i consumidors, així com registres administratius.
  • Càlcul d’índexs de preus: es calcula un índex de preus per a cada període de temps utilitzant les dades recopilades. Aquest índex compara els preus actuals amb els preus de base establerts en un període anterior.
  • Determinació de la taxa d’inflació: la taxa d’inflació es calcula comparant els índexs de preus de dos períodes diferents. La diferència entre els índexs es divideix per l’índex base i es multiplica per 100 per expressar el resultat com a percentatge.

On invertir els estalvis per combatre la inflació?

Per no perdre poder adquisitiu de què us hem parlat, els nostres estalvis haurien de créixer al mateix ritme que la inflació. No és recomanable tenir l’estalvi paralitzat en comptes corrents convencionals o sota el matalàs, ja que no n’obtens cap rendibilitat i la pujada de preus té un efecte directe sobre el valor dels teus diners. Com a mínim cal batre la inflació per mantenir poder adquisitiu i que els diners no es devaluïn.

Hi ha diverses opcions perquè els teus diners no es quedin quiets i generin ingressos. Cada persona té necessitats i toleràncies al risc diferents, per això és important trobar l’alternativa que millor s’adapti a tu. Com més risc, més potencial de rendibilitat. No obstant això, també hi ha la possibilitat de perdre més diners.

Per tant, pots optar per contractar comptes d’estalvi o comptes corrents remunerats, dipòsits a termini fix, una assegurança d’estalvi, o un pla de pensions pensant en estar preparat per a la jubilació. Recorda que no hi ha una fórmula màgica per fer diners ràpids. La clau és invertir de forma intel·ligent i responsable.

En resum 

Els indicadors d’inflació, com ara l’IPC i l’IPP, proporcionen informació crucial sobre la salut econòmica d’un país i ajuden els responsables de la política econòmica a prendre decisions informades. Una inflació moderada pot indicar una economia en creixement, mentre que una inflació alta o hiperinflació pot ser perjudicial per a l’estabilitat econòmica i el benestar general de la població.

La inflació és un fenomen econòmic que pot tenir àmplies repercussions a la vida quotidiana de les persones i a l’economia en conjunt. Per als responsables de la política econòmica és important mantenir la inflació sota control per garantir l’estabilitat econòmica i el benestar general. I per als ciutadans és fonamental comprendre com es calcula i es mesura la inflació per avaluar-ne l’impacte en l’economia i prendre mesures adequades per mantenir-la sota control.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.