parella revisant les seves finances davant l'ordinador
Rendibilitza els teus estalvis

Glossari financer per a principiants: de la S a la Z

Desembre 9, 2019 3 min 9 vegades compartit

Arribem a la part final del nostre glossari financer per a principiants. Aquí hem inclòs vocabulari financer molt útil per adquirir cultura sobre economia.

Glossari financer de la S a la Z

Salari brut: diners totals que reps abans que et descomptin impostos.

Salari net: el teu sou després d’haver estat descomptats els impostos (contribucions a la Seguretat Social i IRPF d’Hisenda). Els diners reals que t’emportes a casa.

Saldo: el saldo d’un compte bancari és el resultat de restar els ingressos menys les despeses en un moment determinat. A vegades, no tot el saldo està disponible; per exemple, quan el banc en reté una part per atendre una ordre de pagament encara no liquidada. L’ideal és que el teu saldo sigui positiu (més ingressos que despeses).

AIELT: és l’acrònim d’Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini. Es tracta d’una assegurança de vida-estalvi que es caracteritza pel fet de garantir part dels diners que es poden anar invertint regularment i oferir avantatges fiscals per als qui inverteixin almenys durant 5 anys. Descobreix-ne els avantatges fiscals aquí.

Solvència: capacitat econòmica que es té per complir obligacions financeres (impostos, préstecs, deutes, etc.).

Targeta de crèdit: amb aquesta targeta pots fer pagaments sense tenir diners en efectiu. El càrrec al teu compte es produeix al final del mes o, fins i tot, posteriorment a canvi de pagar uns interessos. Amb la targeta pots retirar diners als caixers.

Targeta de dèbit: amb aquesta targeta pots fer pagaments sense tenir diners en efectiu i el càrrec al teu compte serà immediat (tan sols podràs pagar si tens diners disponibles). Permet retirar diners als caixers.

Taxació: aquest document informa sobre el valor objectiu i real d’un bé, juntament amb les seves característiques més rellevants. Estableix el seu preu oficial o un interval màxim o mínim del seu valor. Ha de ser dut a terme per un expert o una societat de taxació registrada al Banc d’Espanya.

Testaferro: persona que es fa passar per una altra en un contracte, pretensió o negoci.

Usdefruit: dret real que té un particular de gaudir d’un bé de propietat aliena (d’una altra persona o empresa) però amb l’obligació de conservar-lo.

Utilitat: nivell de satisfacció pel qual les persones decideixen triar determinats productes o serveis en termes econòmics.

Venciment: és la data en què expira (s’acaba) un contracte financer o quan es torna a un inversor la quantitat que va abonar per comprar un valor a renda fixa. També és quan compleix el contracte d’una pòlissa d’assegurança; ens referim al venciment de l’assegurança.

Wall Street: carrer de Nova York on es troben les seus de les principals entitats financeres. També es coneix com la Borsa de Nova York.

Zona lliure: aquesta és una zona geogràfica, que es pot trobar dins d’un estat o bé estar formada per diversos estats diferents, on no hi ha barreres per al comerç. Dins de la zona lliure no hi ha impostos de duanes.

Esperem que en aquest glossari financer per a principiants hagis après molts conceptes nous. Si et segueixen interessant aquests temes, a més del diccionari financer bàsic, tenim altres articles d’interès. Segueix-nos!

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.