¿Qué son y cómo se forman las aguas subterráneas?
La ruta de la teva vida

Aigües subterrànies i contaminació

Gener 25, 2024 6 min

Si pensem en la imatge de la Terra vista des de l’espai, ens ve al cap un gran globus de color blau predominant davant de les poques zones verdoses i marrons, on vivim els éssers humans. L’aigua ocupa un 70% de la superfície exterior del planeta, per això moltes vegades ens referim a aquest com el “planeta blau”. Però sabies que malgrat ocupar la gran part externa del globus, gairebé tota l’aigua dolça de què disposem és subterrània? En aquest article veurem què són i com es formen les aigües subterrànies i la manera com els afecta la contaminació. Som-hi!

Què és l’aigua subterrània?

Les aigües subterrànies són els cossos d’aigua dolça sota la superfície terrestre i que ocupen els buits que hi ha entre els grans del terra i les roques. Aquestes masses d’aigua s’acumulen en aqüífers, és a dir, a l’interior de capes subterrànies de roques permeables que poden emmagatzemar grans quantitats d’aigua. Prop del 30% de l’aigua dolça que disposem al món és aigua subterrània. 

Importància de les aigües subterrànies

Les aigües subterrànies són d’una importància cabdal per diversos motius, i tenen una funció crucial en l’equilibri del medi ambient, la sostenibilitat dels recursos hídrics i el benestar humà. Aquestes són algunes de les raons per les quals les aigües subterrànies són importants:

  • Només les aigües subterrànies representen fins al 50% de l’aigua potable del planeta. Aquestes aigües sovint són més netes i menys susceptibles a la contaminació que les fonts d’aigua superficials; això les fa essencials per al subministrament d’aigua potable
  • Reg agrícola. Aquest és essencial per a la producció d’aliments, i les aigües subterrànies sovint s’empren per a aquest propòsit. Proporcionen una font fiable d’aigua per a l’agricultura, i això contribueix a la seguretat alimentària.
  • Indústria i energia. Un gran nombre d’indústries depenen de manera directa i indirecta de les aigües subterrànies en els processos de producció i fabricació, així com de refrigeració. A més, s’empren en la generació d’energia geotèrmica, una font renovable d’energia. 

Tipus d’aigües subterrànies

Les aigües subterrànies es poden classificar de diverses maneres en funció de les característiques que tenen. La primera divisió se centra en l’origen de les aigües subterrànies: 

  • D’infiltració o precipitació. 
  • En zones desèrtiques es poden trobar aigües de condensació, a causa de la boira nocturna, que es va filtrant fins que forma aquestes masses.
  • Aigües juvenils (també anomenades magmàtiques). Es creen després d’erupcions volcàniques.
  • Aigües fòssils. Les que es van quedar “tancades” per acumulació geològica. 

Hi ha moltes més classificacions, com ara la ubicació geogràfica (continental o litoral), la qualitat de l’aigua (dolça, salina o mineral) o la temperatura. Aquesta classificació permet comprendre millor la diversitat d’aigües subterrànies i és útil per a la gestió, la conservació i l’ús sostenible.

Com es forma l’aigua subterrània

Potser ens estem preguntant com es formen les aigües subterrànies i la manera com arriben als aqüífers. Igual que els diferents estats de l’aigua, les subterrànies també formen part del cicle hidrològic, més conegut com a cicle de l’aigua. 

L’origen principal de les aigües subterrànies és un procés anomenat infiltració. Quan plou o es fon la neu, l’aigua s’infiltra a través dels porus de la terra i arriba als aqüífers. La quantitat d’aigua que es filtra i acumula pot variar en funció de diferents factors, com la precipitació o les característiques del sòl (permeabilitat, trets geològics, etc.).

Un cop feta aquesta filtració, l’aigua es pot moure lentament a través dels porus de la roca i del sediment subterrani. És freqüent que l’aigua flueixi cap als cossos d’aigua superficials, és a dir, als rius i als llacs, que així es recarreguen i es mantenen de manera autònoma.

Contaminació i aigües subterrànies: un problema invisible

Les aigües subterrànies són vulnerables a la contaminació a causa de la ubicació subterrània i sovint s’enfronten a una sèrie de riscos. Algunes de les principals fonts de contaminació de les aigües subterrànies inclouen:

  • Abocaments químics

Els vessaments de substàncies químiques tòxiques, com productes agrícoles, residus industrials i productes químics utilitzats a la llar, es poden infiltrar al sòl i arribar a les aigües subterrànies. 

  • Aigües residuals

Les aigües residuals mal gestionades, sigui d’instal·lacions industrials o de les mateixes llars, es poden infiltrar al sòl i contaminar les aigües subterrànies amb contaminants orgànics i inorgànics.

  • Agricultura intensiva

L’ús excessiu de fertilitzants i pesticides a l’agricultura pot portar a la dissolució d’aquests productes químics a terra, i això, al mateix temps, pot contaminar les aigües subterrànies. 

Altres problemes que pateixen les aigües subterrànies

Encara que la preocupació més gran que tenen els experts sobre les aigües subterrànies és la contaminació, la sobreexplotació dels aqüífers també és un bon mal de cap. L’extracció excessiva de les masses d’aigua subterrània per a ús agrícola, industrial i municipal està esgotant aquests magatzems naturals d’aigua a moltes regions. A causa d’aquesta disminució, pot generar enfonsaments de terra o la intrusió d’aigua salina als aqüífers més propers a les costes. 

La contaminació de les aigües subterrànies pot tenir conseqüències terribles per a la salut humana i el medi ambient, ja que les aigües subterrànies tendeixen a ser fonts d’aigua dolça i apta per beure. Reduir la contaminació de l’aigua és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Concretament, es tracta del punt número 6: Aigua neta i sanejament, que treballa per garantir l’accés universal a l’aigua potable, segura i assequible per a totes les persones. 

En resum

Les aigües subterrànies són una font valuosa d’aigua dolça que es forma mitjançant el procés d’infiltració i es troba oculta sota la superfície del planeta. No obstant això, aquestes aigües són vulnerables a la contaminació, cosa que representa una amenaça greu per a la qualitat i disponibilitat de l’aigua. Protegir i preservar aquest recurs vital és essencial per garantir un futur sostenible per al nostre planeta i per a les generacions futures. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.