Agricultura Sostenible
La ruta de la teva vida

Com l’agricultura sostenible pot reduir l’ús d’aigua

Febrer 9, 2024 5 min

L’aigua és imprescindible per mantenir l’equilibri dels ecosistemes i protegir la biodiversitat, a més de ser essencial per al consum humà i agrícola. Tanmateix, el planeta s’enfronta a la problemàtica de l’escassetat d’aigua, un desafiament global en què la gestió sostenible d’aquest recurs es torna fonamental per preservar-lo de manera eficient.

En l’actualitat, aproximadament el 70 % de l’ús global d’aigua està vinculat a l’agricultura. No obstant això, a causa de diversos factors com el creixement demogràfic, l’expansió urbana i el canvi climàtic, la competència pels recursos hídrics s’està intensificant. Per això, és essencial fer un ús més eficient del consum d’aigua en la producció agrària.

En aquest post t’expliquem les claus sobre l’agricultura sostenible, que es caracteritza per ser respectuosa amb el medi ambient, rendible per a agricultors i consumidors i, sobretot, el paper crucial en la cura del planeta. En els últims anys s’ha convertit en una prioritat no només per preservar l’aigua, sinó també per millorar la productivitat i la sostenibilitat de la producció agrícola. Comencem!

Gestió sostenible de l’aigua: preocupació per l’escassetat

Entenem per gestió sostenible de l’aigua l’ús responsable d’aquest recurs natural per satisfer les necessitats actuals i preservar els recursos hídrics per a les generacions futures. Una gestió eficient implica diverses activitats, com planificar i gestionar la demanda d’aigua, protegir-ne la qualitat, gestionar l’escassetat d’aigua i adaptar-se als canvis que està experimentant el planeta.

De fet, un dels principals Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU està destinat a garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible, així com el seu sanejament per a tothom. Concretament, una de les metes en l’objectiu número sis per al 2030 és “augmentar considerablement l’ús eficient dels recursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i el proveïment d’aigua dolça per fer front a l’escassetat d’aigua i reduir considerablement el nombre de persones que pateixen falta d’aigua”. 

La gran demanda d’aigua no deixa d’augmentar, i no només impacta ja l’agricultura, sinó també altres sectors com la indústria i els seus processos de producció i refrigeració, la generació d’energia o el turisme.

Per tant, ens trobem davant d’un repte important que requereix una gestió sostenible i una planificació adequada de l’aigua per assegurar-ne un ús eficient i equitatiu que repercuteixi en el benefici i el desenvolupament de tots els sectors afectats. En aquest sentit, l’agricultura sostenible es planteja com una gran oportunitat per gestionar l’ús òptim de l’aigua. 

Què és l’agricultura sostenible? Un futur per a tothom

L’agricultura sostenible sorgeix de la necessitat de desenvolupar sistemes de producció agrícola alternatius als tradicionals que siguin conformes amb les necessitats de la societat actual, que tinguin menys impacte en el medi ambient i que, per descomptat, siguin socialment i econòmicament acceptables. 

És a dir, la paraula sostenible no només suposa l’obtenció d’una rendibilitat dels productes agraris, sinó que, a més, es busca reconèixer els valors humans, mantenir uns preus assequibles per als consumidors i suficients per mantenir l’economia del sector, així com uns aliments d’alta qualitat.

Aquest sistema alternatiu a l’agricultura tradicional intenta integrar processos més naturals en la producció i reduir els factors productius, com els fertilitzants, per altres de produïts a l’explotació. 

Solucions per a l’escassetat d’aigua en l’agricultura sostenible

Com hem esmentat abans, es destina un alt percentatge de l’aigua dolça del planeta a l’ús agrícola. Els conreus sostenibles pretenen fer una gestió més sostenible de l’aigua que s’utilitza. El reg és una de les activitats que més demanen aquest recurs. A continuació, esmentem algunes de les tècniques que poden ajudar a aplicar un ús mesurat de l’aigua en els regs:

  • El sistema de reg per degoteig, en què l’aigua arriba directament a les arrels a través de canonades i emissors de degoteig.
  • Programació del reg per ajustar-lo segons les necessitats de cada planta i condició climàtica.
  • Optimització del moment del reg. Per exemple, aprofitant les hores del dia amb menys sol per evitar que l’aigua s’evapori.
  • La implementació de tecnologies de reg eficients com ara broquets de baix cabal i sistemes de control automatitzats que disminueixen les pèrdues d’aigua de manera considerable.
  • L’emmagatzemament i la reutilització de l’aigua de pluja.
  • Tractament de les aigües residuals per a finalitats agronòmiques.
  • Noves tecnologies per a la gestió sostenible de l’aigua i la reducció del seu consum. Entre aquestes tecnologies, destaca el reg amb ones electromagnètiques, els sensors d’humitat del sòl o la teledetecció, que ens proporciona informació sobre la humitat del sòl i les necessitats hídriques dels conreus.

Recapitulant, beneficis dels conreus sostenibles 

En definitiva, l’agricultura sostenible és essencial per abordar l’escassetat d’aigua, ja que promou la gestió sostenible dels recursos hídrics, en fomenta la preservació i l’ús més eficient. Tot això es torna més que imprescindible en un context en què la sequera és un dels principals problemes del planeta.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.