beneficio consolidado vidacaixa
La ruta de la teva vida

VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 508,3 milions d’euros

Novembre 4, 2014 4 min 4 vegades compartit

VidaCaixa és l’entitat que més pensions paga a Espanya, després de la Seguretat Social

  • VidaCaixa va gestionar un volum de recursos de 53.054,8 milions d’euros, un 9,2% més que l’any anterior.
  • La companyia va comercialitzar 4.692,1 milions d’euros en primes i aportacions durant els nou primers mesos del 2014.
  • VidaCaixa disposa de 3,8 milions de clients, un 8,2% més.
  • El marge de solvència de l’entitat se situa en 3.055 milions d’euros, la qual cosa suposa una ràtio d’1,91 vegades per damunt del nivell exigit legalment.
  • Durant aquests primers nou mesos, VidaCaixa ha pagat als seus clients 674.040 pensions en format de rendes, per un import de 1.239 milions d’euros.

Barcelona, 4 de novembre de 2014. VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 508,3 milions d’euros durant els nou primers mesos del 2014, la qual cosa representa un increment del 49,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquest resultat és conseqüència de la bona evolució del negoci, tant d’estalvi com de risc. La gestió eficient de la cartera d’inversions, basada en l’optimització de la seva estructura temporal per atendre els compromisos amb els assegurats i en criteris de consum de risc, ha permès generar plusvàlues.

Al tancament de setembre, VidaCaixa va gestionar un volum de recursos en assegurances de vida i plans de pensions de 53.054,8 milions d’euros, xifra que suposa un creixement del 9,2% respecte a l’any anterior. D’aquesta xifra, 18.607,8 milions d’euros corresponen a plans de pensions, amb un increment del 15,5%, molt per damunt del 8,1% d’evolució del mercat, segons dades d’Inverco. La resta, 34.447 milions d’euros, es deu a assegurances de vida, amb un increment del 6,1%, mentre que el sector va créixer un 3,1% (dades d’ICEA).

La quota de mercat de VidaCaixa en el total de primes d’assegurances de vida va ser, al tancament de setembre, del 20,5%, 10,2 punts percentuals de distància respecte al següent competidor, i es manté com a líder del sector (dades d’ICEA).

VidaCaixa disposa de 3,8 milions d’assegurats i partícips, la qual cosa representa un 8,2% més respecte als nou primers mesos del 2013.

El marge de solvència de l’entitat s’ha situat en 3.055 milions d’euros, la qual cosa suposa una ràtio de solvència d’1,91 vegades, per damunt del nivell exigit legalment.

El negoci d’estalvi

Pel que fa a primes d’assegurances i aportacions a plans de pensions individuals i col·lectius, la companyia va comercialitzar un 6,2% més que en els nou primers mesos del 2013, amb un volum de 4.216,8 milions d’euros.

Estalvi individual

Les aportacions a plans de pensions individuals s’han vist incrementades durant el trimestre en un 35%, fins a arribar als 927 milions d’euros (inclou PPA).

En aquests primers nou mesos, els Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIES) continuen sent claus per a aquesta evolució positiva, juntament amb els nous productes estructurats.

Estalvi col·lectiu

Els plans de pensions d’ocupació van acumular durant els nou primers mesos un volum d’estalvi gestionat de 8.136,2 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 8,5% en comparació amb les dades del 2013.

En assegurances d’estalvi col·lectives, VidaCaixa va gestionar 9.538,6 milions d’euros, xifra que suposa un increment de l’1,4% respecte als nou primers mesos de l’any anterior.

Negoci de risc

Les primes de vida-risc van arribar als 475,3 milions d’euros, un 12,5% més, i van accelerar la recuperació de la cartera cedida en reassegurança. D’aquesta xifra, 287,9 milions d’euros corresponen al negoci de vida-risc individual, amb un creixement del 19,3% durant els nou primers mesos, i 187,4 milions al negoci de col·lectius, que va créixer un 3,5%.

Prestacions

Durant aquests primers nou mesos, VidaCaixa ha pagat als seus clients 674.040 pensions en format de rendes, per un import de 1.239 milions d’euros. Addicionalment, 191.549 pòlisses s’han cobrat en forma de capital, l’import del qual arriba als 1.600 milions d’euros.

Simuladors i calculadores

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.