recursos vidacaixa
La ruta de la teva vida

VidaCaixa va arribar als 51.132 milions d’euros en recursos gestionats, un 10,1% més

Maig 9, 2014 5 min

Resultats de VidaCaixa en el 1r trimestre 2014

  •   El benefici net recurrent de VidaCaixa va pujar a 65,6 milions d’euros. 
  •   Les aportacions a plans de pensions són superiors en un 24,3% i a plans de pensions individuals en un 44%. 
  •   Les primes de vida-risc van arribar als 232,3 milions d’euros, un 11,3% més, fet que va accelerar la recuperació de la cartera cedida en reassegurança. 
  •   Durant el primer trimestre del 2014 VidaCaixa ha pagat 635.426 pensions als seus clients, per un import de gairebé 400 milions d’euros. 
  •   VidaCaixa disposa de 3,7 milions de clients, un 13,3% més. 
  • El marge de solvència de la Companyia se situa en 2.892 milions d’euros, la qual cosa suposa una ràtio de solvència d’1,86 vegades per damunt del nivell exigit legalment

Barcelona, 8 de maig de 2014. VidaCaixa va gestionar en el primer trimestre del 2014 un volum de recursos de 51.131,6 milions d’euros, un 10,1% més que en el mateix període de l’any anterior. D’aquesta xifra, 17.326,8 milions d’euros corresponen a plans de pensions, amb un increment de l’11,9%, enfront del 6,8% d’evolució del mercat, segons dades d’Inverco. La resta, 33.804,9 milions d’euros, és deguda a assegurances de vida, amb un increment del 8,0%, mentre que el sector va créixer un 3,0% (dades d’ICEA).

Resultados 1er trimestre VidaCaixa

VidaCaixa va obtenir en el primer trimestre del 2014 un benefici net recurrent de 65,6 milions d’euros. Durant el primer trimestre d’aquest any, VidaCaixa ha dut a terme una reducció de capital de 1.000 milions d’euros, via prima d’emissió. Arran d’aquesta operació, el marge de solvència es va situar en 2.892,1 milions d’euros, la qual cosa suposa una ràtio d’1,86 vegades per damunt del nivell exigit legalment. Pel que fa al resultat d’aquest primer trimestre, cal incloure-hi un benefici extraordinari de 57 milions d’euros nets com a conseqüència de la venda d’actius de renda fixa (deute públic i privat).

La quota de mercat de VidaCaixa en el total de primes d’assegurances de vida va ser, al tancament del primer trimestre, del 16,6%, 3,7 punts percentuals per damunt del següent competidor, i es manté com a líder del sector.

En total, el nombre de clients de la companyia s’ha incrementat un 13,3%, fins a arribar als 3,7 milions.

El negoci d’estalvi

Pel que fa a primes d’assegurances i aportacions a plans de pensions individuals i col·lectius, VidaCaixa va comercialitzar durant aquest primer trimestre un volum de 1.230,0 milions d’euros, un 19,8% menys.

Estalvi individual

Les aportacions a plans de pensions individuals s’han incrementat durant el trimestre un 44%, fins a arribar als 350,3 milions d’euros (inclou PPA).

Les claus d’aquesta evolució són diverses: l’increment de l’aportació mitjana i recurrència de l’aportació de clients existents, l’excel·lent comportament de la ràtio de traspassos d’altres entitats, així com l’èxit de comercialització de l’àmplia gamma de productes per a tots els perfils de clients.

Estalvi col·lectiu

Els plans de pensions d’ocupació van acumular durant el primer trimestre del 2014 un volum d’estalvi gestionat de 7.812,7 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 7,2% en comparació amb les dades del 2013.

En assegurances d’estalvi col·lectives, VidaCaixa va gestionar 9.636,9 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 3,5%.

Negoci de risc

Les primes de vida-risc van arribar als 232,3 milions d’euros, un 11,3% més, fet que va accelerar la recuperació de la cartera de vida-risc. D’aquesta xifra, 90,7 milions d’euros corresponen al negoci de vida-risc individual i 141,6 milions al negoci de col·lectius. Aquest avanç recolza en l’èxit de comercialització de productes de vida-risc no associats a la concessió de crèdits.

Prestacions

Durant aquest primer trimestre, VidaCaixa ha pagat als seus clients 635.426 pensions en format de rendes, per un import de 396,3 milions d’euros. Addicionalment, 76.079 pòlisses s’han cobrat en forma de capital, l’import del qual arriba als 425,2 milions d’euros.

Premis a la gestió de les inversions

 PlanCaixa Pla Actiu Oportunitat ha estat l’últim fons de pensions de VidaCaixa que s’acaba de sumar a la llista de premis concedits a la Companyia durant els darrers 4 anys, ja que ha estat guardonat com el millor Fons de Pensions en la categoria Multiasset Perfil Agressiu, en la XXV edició dels Premis de Fondos Expansión – Allfunds Bank.

Amb una rendibilitat a 1 any del 19,49% i del 5,64% a tres anys, PlanCaixa Pla Actiu Oportunitat és un fons mixt de renda variable en el qual el pes d’aquesta categoria d’actius està definit en un 75% com a estratègia a llarg termini. El fons ha intentat aprofitar les bandes permeses en la política d’inversió i ha optat per la renda variable com a actiu amb més potencial.

A més del guardó obtingut al millor fons de pensions en la categoria MultiAsset, VidaCaixa ha ocupat en el mateix lliurament de premis Allfunds Bank uns altres dos llocs com a finalista: el primer ha estat pel fons de pensions PlanCaixa 10 Estalvi, en la categoria renda fixa global, i el segon per PlanCaixa Selecció, en la categoria renda variable europea.

Premis i reconeixements 2010-2013

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.