Propensión marginal al ahorro
Rendibilitza els teus estalvis

Què és la propensió marginal a l’estalvi?

Febrer 22, 2024 6 min

A la travessia cap a una jubilació plena i tranquil·la, cal comprendre els conceptes fonamentals que guiaran les nostres decisions financeres. Un d’aquests conceptes importants és la “propensió marginal a l’estalvi” (PME), una eina valuosa per optimitzar i tenir un coneixement més ampli de les nostres finances i de construir un futur sòlid. A continuació, explorarem en profunditat què és la propensió marginal a l’estalvi, com ens afecta i com podem aprofitar-la per assolir les nostres fites financeres.

Propensió marginal a l’estalvi mitjançant un exemple 

Per entendre bé què és la propensió marginal a l’estalvi, cal començar pel principi: definint-la. La propensió marginal a l’estalvi és un terme econòmic que fa referència a la quantitat addicional que una persona està disposada a estalviar quan augmenten els seus ingressos. Representa la proporció de l’ingrés addicional que una persona opta per estalviar en comptes de gastar. 

Per comprendre-ho d’una manera més visual, pensem en l’exemple següent: t’han augmentat el sou 100 €. D’aquests 100 €, te’n gastes 80 € i optes per estalviar els 20 € que queden. D’aquesta manera, la teva propensió marginal a l’estalvi és del 20%; és a dir, has decidit estalviar el 20% de qualsevol ingrés extra que reps.

Propensió marginal al consum

Com hem vist a la definició anterior, la propensió marginal a l’estalvi és el percentatge que estalviem quan rebem un ingrés addicional. La xifra restant, és a dir, el que gastem, s’anomena propensió marginal al consum. Aquest percentatge representa quant s’incrementa el consum d’algú quan augmenta la renda. 

Factors que influeixen en la propensió marginal a l’estalvi

Podem dir que a l’hora d’estalviar no influeix únicament la situació personal de qui estalvia, sinó que hi ha determinats factors externs (així com interns) que dificulten o faciliten l’estalvi. Alguns d’aquests factors són: 

  • Ingressos disponibles: aquest és el factor principal i més determinant de la propensió marginal a l’estalvi, atès que aquest ens diu que com més increment de la renda, serà superior el % estalviat, i viceversa. La propensió marginal a l’estalvi està vinculada intrínsecament a l’ingrés disponible. 
  • Expectatives de futur: les percepcions sobre el futur econòmic poden influir notòriament en la propensió marginal a l’estalvi. Si les persones tenen al cap determinats reptes financers com ara tenir fills o comprar-se un habitatge, és molt probable que també augmenti la seva propensió a l’estalvi per preparar-se en cas de possibles dificultats.
  • Taxes d’interès: les taxes d’interès també hi formen una part clau. Si les taxes són elevades, és possible que les persones les vegin com un incentiu per estalviar més, ja que ofereixen rendiments més significatius pels diners dipositats.
  • Deutes: si una persona té deutes, la propensió marginal a l’estalvi es pot veure afectada de manera negativa perquè es reduirà, ja que els ingressos estaran destinats a cobrir aquests deutes abans que a l’estalvi. 
  • Nivell d’ingressos i seguretat laboral: encara que les persones amb ingressos més elevats tendeixen a tenir una propensió marginal a l’estalvi més alta, les persones que tenen treballs estables i segurs acostumen a tenir una propensió menor. Això és perquè se senten més segurs en la capacitat per generar ingressos de manera constant. 

Com treure partit de la propensió marginal a l’estalvi

Aprofitar la propensió marginal a l’estalvi de manera efectiva és important per consolidar un bon futur financer i assolir fites específiques, com ara la jubilació. Aquí hi ha algunes estratègies pràctiques per treure el màxim profit de la teva propensió marginal a l’estalvi:

Objectius clars i concrets

Definir metes d’estalvi específiques i assolibles, sigui per retirar-se, per comprar un habitatge o el futur dels nostres fills, tenir objectius específics proporciona un propòsit i motivació per estalviar de manera consistent.

Crear un pressupost detallat

Elaborar un pressupost que inclogui tots els ingressos i despeses pot ajudar, així com identificar les àrees on es puguin reduir les despeses i destinar aquestes quantitats addicionals a l’estalvi. Un pressupost ben gestionat és la base per treure el màxim rendiment a la propensió marginal de l’estalvi.

Automatitzar els estalvis

Hi ha diverses maneres d’estalviar sense adonar-te’n, com automatitzar transferències. Configurar aquests traspassos automàtics des del compte corrent a un compte d’estalvis o inversió és molt senzill i garanteix que una part dels ingressos es destinin a l’estalvi abans que es puguin gastar en altres coses. 

Revisar i ajustar regularment

Cal fer revisions freqüents als plans financers que tenim. Les circumstàncies poden variar amb el temps i és important ajustar les estratègies d’estalvi segons evolucionin les situacions personals.

La situació de l’estalvi a Espanya

La societat espanyola s’ha vist afectada per diverses crisis econòmiques des que va començar el segle XXI, primer amb la gran crisi del 2007 i, després, amb la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19. Això ha fet que les tendències d’estalvi dels espanyols s’hagin modificat en diferents ocasions.

Les últimes dades que proporciona l’Institut Nacional d’Estadística (INE) situen la taxa d’estalvi dels espanyols en el període abril-juny del 2023 en un 20% de la renda disponible. Aquesta tendència va en alça des de l’any 2020, on la taxa va assolir el 33,6% d’estalvi de la renda disponible. Aquesta taxa no arribava a números tan elevats des del segon trimestre del 2013, quan va arribar a un 17,2%.

Tot i això, com hem vist a Ruta 67 altres vegades, un estudi sobre l’estalvi a Espanya assegura que més de la meitat dels espanyols no tenen estalvis per garantir-se la jubilació. A més, també s’han observat les grans diferències d’estalvi segons la generació a què es pertany. 

De manera molt breu

La propensió marginal a l’estalvi és un concepte que modela les decisions financeres de cada persona i, en última instància, el benestar econòmic. En el context de la jubilació, comprendre i gestionar aquesta propensió es converteix en una eina per construir un futur financer segur i gaudir de la vida després de la jubilació. Quan adoptem hàbits d’estalvi saludables, ens aplanem el camí cap a una jubilació plena i satisfactòria.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.