Pensiones y cambio de cotizacion a tiempo parcial
Assegura la teva jubilació

A quines pensions afecta el canvi de cotització dels treballadors a temps parcial? 

Novembre 15, 2023 6 min

El treball a temps parcial s’ha equiparat amb la jornada completa a l’efecte de la cotització perquè, d’aquesta manera, els treballadors a mitja jornada o reduïda puguin tenir accés a la pensió de jubilació i a altres prestacions. Aquesta és una de les principals novetats de l’última part de la reforma de les pensions i que s’ha començat a aplicar l’octubre del 2023. 

Però amb aquesta mesura arriben els dubtes sobre a quines pensions afecta aquest canvi de cotització i si implica alguna modificació en el càlcul de la prestació. A qui beneficia? Com puc saber si ha canviat la meva situació? Quant he de treballar ara per tenir accés a la jubilació? Són moltes les preguntes, però no et preocupis, et resolem tots aquests dubtes i t’expliquem les últimes novetats sobre l’equiparació de la jornada parcial a un dia complet i com afecta les pensions. 

Què implica aquest canvi per al càlcul de les pensions?

T’avancem que la mesura no afecta la quantia de les pensions, ja que l’objectiu d’aquest canvi és escurçar els temps necessaris perquè els treballadors en aquesta situació puguin accedir a la prestació. Fins ara, necessitaven treballar el doble per poder accedir a la pensió. Per què? Els tribunals van considerar que s’estava produint una discriminació indirecta per sexe

Van ser dues sentències del Tribunal Constitucional les que van declarar la inconstitucionalitat i la nul·litat de la jornada parcial per cotitzar menys, a l’efecte de determinar el temps necessari per accedir-hi i la seva quantitat, i totes dues sentències concloïen que es produïa una discriminació indirecta precisament perquè la majoria dels treballadors amb jornada parcial són, en realitat, treballadores. És a dir, les més afectades per aquesta situació són les dones treballadores sobre les quals recauen les cures familiars. 

L’objectiu d’aquesta actualització és millorar l’accés a les pensions de jubilació o incapacitat a aquelles persones que hagin estat afectats per un sistema que el Tribunal Constitucional va qualificar de discriminatori perquè obligava els empleats a treballar més temps per poder complir el mínim exigit per accedir a una pensió. Així s’acaba amb la bretxa de gènere i amb les regles de proporcionalitat i s’estableix un marc que per a molts és considerat com més sostenible per al sistema de pensions. 

A quines pensions afecta? 

El cert és que la norma no s’aplica amb caràcter retroactiu per als ja jubilats, no es revisarà el cas d’aquells que ja estiguin percebent la pensió, així ho confirma la Seguretat Social, que matisa que tan sols tindrà caràcter retroactiu per als treballadors en actiu

L’equiparació de la jornada parcial a un dia complet de treball s’aplica des de l’1 d’octubre, així que s’aplicarà a tots aquells que hagin tingut o tinguin ara períodes sota aquesta tipologia de contracte, és a dir, s’aplicarà a tota la vida laboral del treballador, i es refarà el càlcul. Però en cap cas no s’aplica per a aquelles persones que ja gaudeixen de la pensió. 

A partir d’ara, als treballadors a temps parcial se’ls exigeixen els mateixos períodes de cotització per accedir a les prestacions que als treballadors a temps complet. Els períodes d’activitat computen com a dies complets amb independència de les jornades. 

Com afectarà el canvi? Et posem un exemple:

  • Una persona amb cinc anys treballats a jornada parcial passarà a tenir deu anys cotitzats, quan fins ara, abans de la modificació, eren cinc. 
  • Fins ara se li exigia tenir més dies per cotitzar el mateix, és a dir, una persona necessitava dos dies de feina per cotitzar-ne un de complet i sol·licitar el 100 % de la pensió. 

Ara, si una persona treballadora sol·licita una de les prestacions a partir de l’1 d’octubre, per fer el càlcul i saber si compleix els requisits d’accés a la prestació, se li tindran en compte tant les cotitzacions anteriors com les posteriors. Els dies treballats a temps parcial anteriors a l’1 d’octubre es computaran com a cotitzats a temps complet. És així, atès que el càlcul caldrà fer-lo sobre la base de la normativa vigent, per això la manera de calcular els períodes serà la que sigui vigent a l’hora de sol·licitar la prestació, i no l’anterior. I això afecta les prestacions següents:

  • jubilació,
  • incapacitat temporal,
  • incapacitat permanent,
  • mort i supervivència (viduïtat, orfandat, a favor de familiars),
  • naixement i cures de menors.

A qui beneficia el canvi de cotització dels treballadors a temps parcial? 

Com hem esmentat abans, la mesura s’ha posat en marxa arran de dues sentències del Tribunal Constitucional de juliol del 2019 i setembre del 2021, que declaren la inconstitucionalitat i la nul·litat de la jornada parcial per cotitzar menys. 

El reial decret aprovat el març recull la modificació en la legislació que especifica l’objectiu d’ampliar els drets dels pensionistes i reduir la bretxa de gènere. I d’aquí que el Govern estima que aquest canvi beneficiarà al voltant de dos milions de persones treballadores, especialment les dones, ja que el Ministeri de Treball calcula que més del 73 % de les feines a temps parcial les fan les dones.

Així, sobretot beneficia les persones treballadores que es veien obligades a reduir la jornada per tenir cura dels familiars, que fins ara no podien accedir a les prestacions de la Seguretat Social en els mateixos termes que les persones treballadores a temps complet.

En conclusió… 

Amb l’equiparació de la jornada parcial a la completa s’estableixen condicions més justes per als treballadors a l’efecte d’accedir al dret de la pensió. Aquells que van cotitzar períodes parcials i que ja gaudeixen de la pensió no tindran dret a revisió o a compensació de cap mena, però sí que se’n veuran beneficiats aquells que treballin o que hagin treballar a jornada parcial en algun moment de la seva vida laboral. 

Segons la Seguretat Social, l’equiparació influeix en el temps que cal treballar per poder accedir a la pensió i no n’afecta la quantia, que es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats, més el percentatge addicional per a aquelles persones que retardin la jubilació. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.