casos de consultoría financiera
Rendibilitza els teus estalvis

Cinc casos d’èxit de consultoria financera

Març 15, 2021 6 min 9 vegades compartit

El conegut premier britànic Winston Churchill deia que “per millorar cal canviar, però per ser perfecte cal canviar sovint”. Recórrer a un consultor financer pot ser la millor decisió que un inversor, una família o una empresa prengui al llarg de la seva vida per assolir l’èxit econòmic, però cal pensar que, com passa quan anem a cal metge, sempre és millor apel·lar als seus serveis quan les nostres finances estiguin en condicions d’agafar un impuls positiu de cara al futur, abans que sigui tard i resulti inviable dur a terme cap estratègia efectiva.

Habilitats d’un consultor financer

El consultor financer personalitza la feina amb cada client i, gairebé com a primera comesa professional, la seva tasca és conèixer bé qui té al davant, entendre la seva filosofia d’inversió i la seva tolerància al risc, escatir quins són els seus objectius a llarg termini i dur a terme una planificació flexible en el temps i amb no poques dosis de paciència i de gust per l’educació financera.

Un consultor financer és molt més que un expert en mercats i finances. De fet, el seu portfolio d’habilitats és tan extens que, a manera de resum, cal esmentar-n:

 • Anàlisi de dades i informacions, per tal de transformar-les en un llenguatge comprensible que serveixi al seu client per prendre decisions d’inversió informades.
 • Elaborar informes i altres documents que siguin d’interès per al perfil inversor de l’usuari, ja sigui persona o empresa, i estar permanentment al corrent de qualsevol novetat financera que pugui ser pertinent.
 • Planificar l’estratègia d’inversió d’acord amb els objectius vitals del client i tenir prou flexibilitat per poder adaptar-la als canvis que es vagin produint a llarg termini.
 • Vetllar perquè tot es faci dins la legalitat i ajustar-se als pressupostos i temps del client en tot moment. És a dir, actuar sota els més estrictes nivells d’ètica i transparència possibles.
 • Tenir habilitats psicològiques per empatitzar i entendre els clients, i ser capaç d’aportar serenitat professional en moments delicats, tant de caigudes en els mercats com d’alces desproporcionades.
 • Ser capaç d’analitzar en tot moment si les inversions s’ajusten al perfil de risc del client i actuar com a filtre previ abans de presentar-li qualsevol possible oportunitat.
 • Supervisar periòdicament el pressupost del client per proposar-li la reassignació de recursos quan sigui pertinent.

L’estratègia financera com a guia

consultoria financera

Amb aquestes característiques, el consultor és capaç de desplegar la seva estratègia financera professional i procurar ajudar el client a complir els seus objectius, la qual cosa es reflecteix, per exemple, en alguns casos d’èxit com els següents:

1. Fent gala de la seva vena més docent per calmar l’inversor i evitar que sigui impulsiu amb les caigudes que s’han produït recentment en els mercats a causa de la pandèmia de la covid-19. L’experiència en recessions anteriors indica que no és una bona estratègia vendre ara per obtenir liquiditat i esperar un futur repunt dels mercats, sinó mantenir posicions, ser fred i confiar en la filosofia d’inversió que es desenvolupi.

2. Assessorant el client sobre com aconseguir que les seves inversions tinguin un millor tractament fiscal. Per exemple, en els productes d’estalvi hi ha moltes particularitats, com ara:

 • Plans de pensions: Els partícips que aportin a plans de pensions es poden desgravar anualment la més petita de les dues quantitats següents:
  • L’aportació efectuada, que té un límit de 2.000 euros.
  • El 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
 • Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES): Permeten posar-hi fins a 2.000 euros l’any, fins a un màxim de 240.000. Per gaudir de l’incentiu fiscal s’ha de cobrar en forma de renda vitalícia.
 • Renda vitalícia: El seu principal avantatge fiscal és que, si es tenen més de 65 anys i es duu a terme la venda d’un actiu –com ara una segona residència o un fons d’inversió–, el guany patrimonial que s’obté queda exempt si es fa servir per adquirir una renda vitalícia amb les característiques regulades en la normativa.
 • Unit Linked: Els rendiments obtinguts tenen la consideració de rendiment íntegre del capital mobiliari, el qual tributa com a renda de l’estalvi en l’IRPF, sotmès a una retenció del 19%, que ha de practicar l’entitat.

En el cas dels fons d’inversió, el seu principal avantatge fiscal rau en l’exempció de tributar pels guanys en cas de reinvertir en un altre fons. És a dir, si es traspassen els diners d’un fons a un altre, no cal abonar impostos en la declaració de la renda. Aquesta exempció per traspàs i reinversió permet aprofitar l’interès compost i estalviar-se un mínim del 19% dels guanys per cada canvi, que, d’altra manera, caldria pagar a Hisenda.

3. Guiant les empreses en moments d’estrangulament de la liquiditat, com els pot estar passant en aquesta crisi a moltes empreses, a gestionar millor la tresoreria, revisant els períodes de cobrament i de pagament, les reserves, les principals ràtios financeres o el flux de caixa.

4. Redefinint la cartera d’inversions d’un particular que no estava alineada amb el seu perfil personal de risc, fet que li generava una intranquil·litat que era inassumible en un projecte a llarg termini.

5. Adaptant el portfolio d’inversió d’un client amb perfil conservador, que, fins i tot en l’actual conjuntura de baixos tipus d’interès, mantenia tot el seu capital en dipòsits que amb prou feines li generaven rendibilitat. Parlant amb ell, explicant-li amb calma la situació i mesurant amb prudència cada pas que es feia, el consultor va ser capaç de modificar la seva cartera i incloure’n una part rellevant en renda variable, que va començar a aconseguir retorns importants.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.