Dona revisant el seu compte d'estalvis
Ser jove i estalviar és possible

Quin és el millor compte d’estalvis segons el teu objectiu?

Setembre 16, 2020 4 min 9 vegades compartit

Si el teu objectiu és estalviar, el compte d’estalvis sembla la millor opció ja que, com el seu propi nom indica, es tracta d’un producte financer que ens permet generar interessos simplement dipositant els nostres estalvis en el compte. A més, les sucursals bancàries són conscients que no tots els seus clients es volen comprometre a un dipòsit a termini fix i, per això, actualment ofereixen rendibilitats molt competitives en els seus comptes d’estalvis.

Característiques del compte d’estalvis

Aquest tipus de comptes ofereixen un tipus d’interès a canvi que dipositem els nostres estalvis en el compte. És diferent d’un compte corrent, ja que aquest últim pretén facilitar les nostres operacions financeres, és a dir, els moviments dels nostres diners, mentre que en el d’estalvis és al contrari: deixar reposar els nostres diners a canvi d’una rendibilitat que fixem amb el nostre banc prèviament.

Però, aleshores, per què busquem més tipus de comptes per estalviar, si aquesta és l’opció més clara? La resposta és senzilla: moltes entitats bancàries demanen que complim certes condicions, com l’ingrés d’una nòmina, per aconseguir una rendibilitat, cosa que fa que l’objectiu intrínsec del “compte d’estalvis” deixi de ser simplement estalviar.

Així doncs, la decisió depèn de l’objectiu que tinguem. A més del compte d’estalvis, també hi ha altres tipus de comptes, que ens permeten realitzar diferents operacions, amb altres beneficis.

El compte remunerat

Aquest tipus de compte presenta una característica especial: es tracta d’un híbrid entre el nostre compte d’estalvis i el nostre compte corrent de sempre. En el compte remunerat, els tipus d’interès són més alts, ja que les entitats bancàries pretenen fidelitzar els seus clients i que aquests unifiquin tots els seus productes financers en un mateix banc.

Sembla que el compte d’estalvis i el compte remunerat no tinguin gaires diferències, però la veritat és que, en el cas del compte d’estalvis, aconseguim rendibilitat a canvi de dipositar els nostres diners al banc, i en el remunerat, obtenim la rendibilitat pel fet de contractar productes o complir certes condicions.

Requisits dels comptes d’estalvis i remunerat

Pel que fa als requisits de registre, solen ser comuns i els més freqüents són: ser client nou de l’entitat, ser major d’edat i presentar la documentació d’identitat pertinent. Tot i així, els dos comptes es diferencien en les condicions de contractació.

D’una banda, el compte d’estalvis crea condicions que limiten la retribució màxima que es pot aconseguir. Així, es limiten els saldos màxims que es poden rendibilitzar i la durada. Tot i que és poc freqüent, també hi ha períodes de permanència.

D’altra banda, el compte remunerat exigeix condicions de contracte i les més freqüents són: saldos mínims en el compte d’estalvis que ens permetin aconseguir la rendibilitat que volem, saldos màxims quan la TAE és molt alta i comissions del compte corrent associat. A més, ens exigeix la vinculació d’altres productes, com l’ingrés de nòmina o la domiciliació de rebuts.

Factors decisius

Per poder prendre una decisió i triar correctament el compte que ha de cobrir les nostres necessitats i fer que complim els nostres objectius, cal tenir en compte certs factors abans de començar a estalviar.

  • TIN: El tipus d’interès TIN acostuma a ser el que està exempt de despeses o comissions per obertura o manteniment del compte. Si el compte està exempt de TIN, probablement les condicions TAE no seran tan atractives.
  • Permanència: Si per obtenir beneficis t’obliguen a romandre un temps determinat, potser t’hauries de plantejar contractar un dipòsit a termini fix amb una rendibilitat més competitiva durant aquest mateix període de temps.
  • Condicions vinculants: Domiciliació de despeses, ingrés de la nòmina, etc. Si ja ets client del banc, planteja’t opcions sense condicions, ja que un incompliment d’aquestes suposarà una penalització.
  • Despeses addicionals: En els comptes remunerats, assumir certes despeses, com ara d’obertura, manteniment o moviments, pot fer que el benefici final es perdi. Acceptar condicions addicionals pot eliminar aquestes despeses addicionals, sempre que estiguis segur que podràs complir-les.

Temes relacionats