Pensión contributiva
Assegura la teva jubilació

Em jubilo. Com faig la sol·licitud de prestació contributiva?

Novembre 14, 2016 6 min 6 vegades compartit

Has arribat a la meta. Et mereixes un descans. Però abans cal que deixis una cosa ben lligada: enfrontar-te a la burocràcia per obtenir la pensió contributiva. T’expliquem quins tràmits s’han de fer, on es tramita i quan cal iniciar-los.

La prestació contributiva per jubilació

La pensió contributiva és una paga vitalícia que s’obté quan es deixa de treballar pel fet d’haver arribat a l’edat legal de jubilació. Es tracta d’una compensació pública per la pèrdua econòmica que suposa deixar de percebre un salari. La quantia s’obté i es regula per les contribucions (d’aquí el nom de “contributiva”) que el treballador ha fet durant la seva vida laboral al sistema de la Seguretat Social.

Però la quantia no solament està condicionada pels anys de cotització i les bases reguladores, sinó també pels règims de la Seguretat Social en què el treballador hagi cotitzat: Règim General de la Seguretat Social (on cotitzen els treballadors per compte d’altri i la majoria de funcionaris), Règim Especial de Treballadors Autònoms, Règim Especial de la Mineria del Carbó, Règim Especial de Treballadors del Mar o el Règim de Classes Passives, que ja està en procés d’extinció.

Documentació per sol·licitar la prestació

En el cas de la jubilació contributiva necessites presentar una sol·licitud. Hi tens accés a l’enllaç, en format PDF. En llegir-la veuràs que es requereix una sèrie de documents, depenent de la situació del sol·licitant:

  • Per a la identificació es demana DNI, passaport o equivalent, NIE en el cas d’estrangers i CIF/NIF en el cas d’empreses. Es presentarà el del sol·licitant i també el del representant legal en el cas que sigui aquest qui tramiti la sol·licitud.
  • Certificat d’empresa, el document del qual també es pot obtenir al web de la Seguretat Social.
  • En el cas de jubilació parcial cal aportar un certificat d’empresa amb les dades del sol·licitant i del rellevista. Hi ha un document específic i un altre de diferent per al Règim de Treballadors del Mar.
  • En el cas de jubilacions anticipades és necessari un certificat d’empresa específic si és en virtut d’un acord col·lectiu.

Lliurament de la documentació

Tant la sol·licitud com els documents necessaris segons el cas, s’han de presentar als Centres d’Atenció i Informació de la Seguretat Social. Al seu web es dóna accés a una llista d’oficines classificades per comunitats autònomes.

En el cas dels treballadors enquadrats en el Règim Especial de Treballadors del Mar, els tràmits s’hauran de realitzar a les oficines de l’Institut Social de la Marina.

Pel que fa als efectes econòmics, cal diferenciar entre treballadors en alta, és a dir, que estiguin treballant fins al dia de la seva jubilació, i els assimilats a l’alta o els que no ho estiguin. Per als primers el procés pot començar fins a tres mesos abans o després de la data de jubilació, el dia en què es deixa de treballar. Sempre que es presenti la documentació en aquesta data, dins d’aquest període legal de sis mesos, es reconeixerà la prestació contributiva des del dia del cessament. En cas contrari, si ens passem, la retroactivitat reconeguda serà de tres mesos des de la presentació de la documentació; per tant, és a partir del quart mes des de l’edat de jubilació que perdrem un mes de prestació si presentem llavors els documents, i així s’anirà sumant mes a mes fins que es duguin a terme els tràmits pertinents. Per als assimilats a l’alta o els qui no estiguin en alta, els efectes econòmics començaran a comptar des del dia següent al de la prestació de la sol·licitud.

L’Administració ha de resoldre les sol·licituds i emetre la notificació pertinent en un termini màxim de 90 dies. Segons indica la mateixa Seguretat Social, el termini mitjà se situa actualment en els 19 dies.

La quantia a cobrar està relacionada amb la base reguladora i els anys cotitzats. És el que diu actualment la norma. La llei també preveu un seguit de revaloracions que tenen en compte no solament l’IPC, sinó també l’estat del sistema i l’esperança de vida. Així, la revaloració mínima anual és del 0,25% i la màxima, el que marqui l’índex de preus més un diferencial de 0,5 punts percentuals.

Però el sistema pateix diverses amenaces que cal tenir en compte. En definitiva, la norma d’avui no necessàriament serà vigent demà, és a dir, quan ens jubilem. Entre els perills hi ha les altes taxes d’atur i la baixa qualitat de l’ocupació que es crea, així com la piràmide poblacional, que tendeix a eixamplar-se a la part alta (persones de més edat) i a estrènyer-se a la base (persones de menys edat). Això provoca que siguin cada vegada més els qui tenen dret a pensió i menys els qui contribueixen.

Llegeix també: Com afecta la piràmide de població d’Espanya a les pensions?

Per tot això és important ser previsor. Un bon complement d’estalvi garanteix tranquil·litat, i això té molt valor. L’estalvi privat ens ofereix l’oportunitat de poder decidir on volem invertir els nostres estalvis per a la jubilació.

Per posar fil a l’agulla en aquest camp cal fixar-se un objectiu bàsic: que els nostres estalvis no perdin valor a futur, és a dir, no han de créixer per sota del que ho fa la inflació.

Pel que fa al factor edat que es comentava més amunt, és important assenyalar que convé exposar-se una mica a la renda variable per poder afrontar amb més recursos períodes més llargs de jubilació. La renda variable té més risc, sí, però a canvi ofereix més oportunitats i és una bona opció si es comença des de ben aviat a estalviar per a la jubilació.

En tot cas hi ha productes que permeten regular el grau d’exposició:

  • PlanCaixa Borsa Internacional. Són plans mixtos diferenciats segons l’exposició a la renda variable. Entre aquests tenim el PlanCaixa Equilibri, el PlanCaixa Oportunitat o el PlanCaixa Creixement.
  • Plans Destí. Aquests plans van reduint l’exposició a la renda variable a mesura que ens anem acostant al dia de la jubilació. Dins d’aquest capítol tenim CaixaBank Destí 2022, CaixaBank Destí 2030, CaixaBank Destí 2040 i CaixaBank Destí 2050.

Llegeix també: Cinc petits canvis en el teu dia a dia per estalviar (almenys) 600 euros al mes

En resum, t’hem explicat la manera d’accedir a la pensió pública per tal de recollir els fruits d’una llarga carrera de cotitzacions. Però també t’hem parlat d’altres oportunitats que tens a l’abast per afrontar la jubilació ben tranquil. Les deixaràs escapar?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.