Asesor financiero ayudando a una pareja de particulares
Assegura la teva jubilació

Com pot ajudar un assessor financer independent a la comissió de control?

Octubre 29, 2020 3 min 10 vegades compartit

El funcionament dels plans de pensions d’ocupació està regulat a Espanya per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGAFP), dependent del Ministeri d’Economia. Dins de qualsevol producte d’aquesta categoria hi ha tres òrgans que vetllen pel seu correcte funcionament i acompliment: l’entitat gestora, l’entitat dipositària i la comissió de control:

 • L’entitat gestora té assignada la tasca d’administrar els diners invertits.
 • L’entitat dipositària custodia el seu patrimoni.
 • Per la seva banda, la comissió de control és un òrgan que representa els interessos dels partícips i beneficiaris del pla, i s’ocupa com a tasca principal de supervisar la seva gestió. A partir de les diferents comissions de control dels diversos plans que integren un fons es constitueix la comissió de control del fons de pensions, en representació de tots els plans i en proporció al patrimoni gestionat de cada pla.

En realitat, la comissió de control és el veritable òrgan de govern d’un fons de pensions, i habitualment executa les seves ordres a través de la gestora, que actua moltes vegades sota ordre delegada de la comissió. Es reuneix almenys un cop per exercici i el mandat dels seus membres és temporal (sense excedir els 4 anys) i gratuït.

Entre les seves funcions principals, a més de la ja esmentada de supervisió, cal destacar-ne:

 • Control de les normes de funcionament del fons i els plans.
 • Avaluació i aprovació de l’actuació de la gestora.
 • Aprovar, si escau, la integració en el fons de nous plans.
 • Determinar el criteri d’inversió que cal seguir pel que fa al patrimoni del fons, dins dels límits de la llei.

El suport d’un assessor financer

Un assessor financer és el professional que ajuda a gestionar l’economia d’una persona o d’una empresa segons els seus ingressos, patrimoni i necessitats. En el cas particular d’un fons de pensions d’ocupació, pot exercir algunes funcions de gran rellevància per a la presa de decisions:

 • Estableix recomanacions, a partir de la seva experiència i coneixements, sobre possibles decisions d’inversió, de manera que la comissió pugui tenir un suport més gran per decidir l’estratègia financera que cal seguir.
 • Assessora sobre els beneficis que s’han obtingut, oferint la seva opinió informada sobre cap on s’han de dirigir aquests fluxos de diners (reinvertir-los, mantenir-los com a liquiditat…).
 • Identifica noves oportunitats potencials per als diversos plans, d’acord amb el seu perfil d’inversió, de manera que tinguin més possibilitats d’assolir els seus objectius de rendibilitat a llarg termini.
 • Contribueix a construir una planificació a futur de com s’hauria d’estructurar el portfolio d’inversions de cada producte, entenent de manera detallada les característiques intrínseques de cadascun d’ells i el tipus de partícips als quals s’adreça.
 • Realitza una anàlisi de cada decisió d’inversió i acompanya la comissió de control al llarg de tot el procés financer, com un assessor més.
 • Analitza la política d’inversions dins del perfil de risc definit per cada fons de pensions.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.