Ayudas por nacimiento de hijos en 2024
Protegeix-te a tu i als teus

Les ajudes per tenir un fill el 2024: l’incentiu a la natalitat del qual et podries beneficiar

Gener 26, 2024 6 min

La qüestió de la crisi demogràfica ja és prou coneguda: la població envelleix a passes de gegant, la jubilació dels baby-boomers ja és aquí, i són la generació més nombrosa, però la natalitat no remunta, des de fa dècades està en caiguda lliure i és una de les grans preocupacions per a Espanya. Les dades de l’Institut Nacional d’Estadística són clares: aquest any amb prou feines han nascut una mica més de 100.000 persones, és a dir, gairebé un 2% menys que l’any anterior.

La situació és titllada per molts d’alarmant, però la realitat és que poques vegades, la societat, les empreses i les institucions contribueixen a facilitar la natalitat, que sens dubte representa un dels grans esculls al nostre país. Tot i així, encara hi ha algunes mesures de les quals es pot aconseguir una mica d’incentiu perquè les comunitats autònomes s’estan posant les piles. En aquest sentit, la que ha posat fil a l’agulla recentment és la Comunitat de Madrid, que ja té aprovat un pla d’ajudes amb una quantia de 1.800 euros per fill per al 2024. Sobretot, aquest suport va adreçat als pares amb fills nounats o adoptats.

El Govern central també s’ha proposat fomentar-la mitjançant l’increment de determinades ajudes. De moment, les ajudes pel naixement de fills o per maternitat són les que et detallem en aquest apunt. No deixis escapar cap detall!

Ajudes pel naixement d’un fill el 2024

Aquestes ajudes en l’àmbit estatal es poden dividir en diferents situacions o contextos pels quals podràs accedir-hi. Te’ls expliquem més detalladament:

Per naixement i cura de menor, poden ser-ne beneficiàries aquelles persones que són treballadores, ja sigui per compte d’altri o propi, que estiguin en situació d’alta o similar, gaudeixin dels períodes de descans o permís per naixement i cura de menor i acreditin els períodes mínims de cotització exigibles en cada cas. I en aquest cas, la prestació econòmica per naixement i cura d’un menor consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora, és a dir, la base de cotització per contingència dividida entre el nombre de dies de la cotització. Pel que fa a la durada, dependrà de la del període de descans o els períodes de baixa de què es gaudeixi, i serà equivalent. Tot això, d’acord amb el que preveu l’article 48.4, 5 i 6 de l’Estatut dels Treballadors i l’article 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

Es tracta d’una ajuda de 100 euros al mes per a famílies amb fills de 0 a 3 anys. Però és possible l’opció de rebre aquesta aportació de manera mensual o anual, amb 1.200 euros en dur a terme la Declaració de la Renda.

En el cas de les famílies nombroses, monoparentals, fills amb discapacitat i part múltiple, també poden rebre una deducció de la quota diferencial que es pot aplicar a partir de la declaració de la renda, i s’aplica tant si la quota diferencial és positiva o negativa, és a dir, no importa que la renda et surti a retornar.

L’import màxim és de 1.200 euros anuals, amb un increment del 100% per a famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb dos fills a càrrec es consideren famílies nombroses, per la qual cosa es podran acollir a aquestes mateixes ajudes. I es poden compaginar amb la deducció per maternitat i per la dels fills amb discapacitat.

Per a les famílies amb fills amb discapacitat hi ha una assignació econòmica per cada descendent amb discapacitat igual o superior al 33%. Novament, l’import màxim és de 1.200 euros anuals per cada fill.

Una altra de les casuístiques que recullen aquestes ajudes per fomentar la natalitat és el part o adopció múltiple, en el qual la prestació és un pagament únic per l’augment de la despesa en aquestes famílies pel fet d’haver tingut dos o més fills. Es calcula amb una multiplicació:

 • Dos fills nascuts: quatre vegades l’import mensual de l’SMI (4.320 euros).
 • Tres fills nascuts: vuit vegades l’import mensual de l’SMI (8.640 euros).
 • Quatre fills o més nascuts: dotze vegades l’import mensual de l’SMI (12.960 euros).

Ajudes per fills en l’àmbit autonòmic

Com hem esmentat abans, les comunitats autònomes també s’han començat a prendre seriosament la caiguda de naixements i, per això, han posat en marxa ajudes per fills per fomentar la natalitat. En la majoria de les comunitats autònomes suposen un extra a les que ja es donen en l’àmbit estatal, i gairebé totes estan enfocades en famílies monoparentals, nombroses o en situació de vulnerabilitat.

 • A Andalusia es dona una ajuda mensual de 600 euros per tercer fill menor de 3 anys i fins a aquesta edat, a més de donar una ajuda per naixement o adopció múltiple i fins a 4.800 euros per cinc o més fills.
 • En el cas d’Aragó, la prestació per a parts i adopcions múltiples és de fins a 1.200 euros i fins que els fills compleixin 12 anys.
 • Astúries ofereix ajudes per naixement o adopció de primer fill de 1.200 euros, i a partir del segon de fins a 1.700 euros. També hi ha prestacions per fill en zones rurals i en risc de despoblament.
 • A Canàries estan enfocades a famílies nombroses, vulnerables o monoparentals.
 • Castella i Lleó innova en aquest cas amb un bo concilia, per a pares i mares treballadors que necessiten cobrir despeses de guarderia. Serà de fins a 750 euros.
 • A Catalunya, hi ha ajudes destinades a les famílies vulnerables i a menors en situacions de risc.
 • La més actual és la de la Comunitat de Madrid, que el proper 2024 amplia les ajudes a mares joves, famílies nombroses, famílies monoparentals o parts o adopcions múltiples.
 • A Galícia pots optar per l’anomenada targeta de Benvinguda, una ajuda de 100 euros al mes durant el primer any de vida.
 • Per a La Rioja és un bo infantil, amb el qual s’opta a ajudes per a fills de fins a tres anys matriculats en educació infantil.
 • Al País Basc, la prestació que s’efectua per naixement va des dels 400 euros fins als 1.800 euros i, a més, hi ha ajudes per part o adopció múltiple de 2.000 euros per fill.

En definitiva

Les ajudes com a incentiu a la natalitat són útils i, ara com ara, l’única via que s’està explorant des dels governs espanyols per augmentar la població. Algunes d’aquestes ajudes són compatibles amb altres prestacions, com ara assignacions econòmiques per fills o pensió d’orfandat, entre d’altres. Això no obstant, és important destacar que és incompatible amb altres prestacions anàlogues en diferents règims públics de protecció social.

Simuladors i calculadores

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.