Utilització de cookies per part de Matomo

Utilitzem el programari de codi obert Matomo en els nostres espais web per recopilar les estadístiques del trànsit web. Matomo s’allotja en els nostres propis servidors web. Matomo no transfereix cap dada a servidors fora del nostre control.

Per a millorar la protecció de dades, permetem que Matomo escurci les adreces IP dels visitants als nostres llocs web.

Matomo no registra cap dada sense el seu consentiment. Amb el seu consentiment, Matomo emmagatzema les següents cookies d’estadístiques, que ens permeten analitzar l’ús dels nostres llocs web:

Nom: _pk_id…

Proveïdor: VidaCaixa

Finalitat: S’utilitza per relacionar en un registre únic múltiples visites als nostres llocs web realitzades des del mateix aparell.

Duració: 13 mesos

Nom: _pk_ses…

Proveïdor: VidaCaixa

Finalitat: Cookie de sessió per l’emmagatzematge de dades a curt termini durant una sessió.

Duració: 30 minuts

Cada vegada que una persona interessada visita una pàgina dels nostres llocs web que utilitzen Matomo, se li sol·licitarà al seu navegador que transmeti dades als nostres servidors per a la seva anàlisi.

Si està d’acord que Matomo realitzi l’anàlisi de la xarxa, la informació generada per les cookies sobre el seu ús del lloc web es transfereix als nostres servidors i s’emmagatzema en ells amb l’adreça IP escurçada. Aquesta informació inclou:

  • L’adreça IP i el nom de host del seu ordinador.
  • El nom, l’idioma i la versión del seu navegador.
  • El sistema operatiu que està utilizant per accedir.
  • La URL de referència (la pàgina que va visitar anteriorment).
  • La data i la hora d’accés.


Si desmarca el quadre de consentiment, la següent cookie es fixa amb el valor 0:

Nom: stats_allowed

Proveïdor: VidaCaixa

Finalitat: Recorda si està d’acord amb la recopilació de dades per obtenir estadístiques sobre el trànsit del lloc web i l’aplicació de cookies d’estadístiques.

Duració: 2 anys

Això evita que en el futur recopilem les seves dades quan visiti els nostres llocs web. La cookie, que només serà vàlida en aquest navegador i per a un dels nostres llocs web alhora, s’emmagatzema en el seu ordinador.