Dona autònoma jubilant-se amb pensió
Ser jove i estalviar és possible

Quina és la pensió mínima dels autònoms?

Juliol 1, 2019 5 min

Si un autònom es jubila aquest 2019, podrà fer-ho si arriba als 65 anys i 8 mesos (dos més que el 2018). La pregunta que molts es fan és quant cobraran de pensió de jubilació. La resposta es resumeix així: com més aportes, més reps. Vegem-ho.

Fes la teva simulació: Vols saber quant cobraràs quan et jubilis?

Com més es cotitza durant més temps, més gran serà la pensió. Aquesta és la realitat inqüestionable del sistema de pensions. Ara bé, hi ha uns màxims i uns mínims. Avui veurem aquests últims. Quina és la pensió mínima d’un treballador autònom? Segons la Federació Nacional d’Associacions d’Empresaris i Treballadors Autònoms (ATA), la pensió pública dels empleats per compte propi és un 41% menor que la dels treballadors per compte d’altri.

Tenint en compte que el 2019 les pensions mínimes de jubilació de caràcter contributiu van des dels 8.386 euros anuals (597,71 euros al mes) per als menors de 65 anys amb cònjuge no a càrrec fins als 11.701,20 euros (835,80 euros al mes) si es tenen 65 anys o més i els cònjuges sí que estan a càrrec, per a un autònom es queden, en funció de les estimacions de l’ATA, en 239,08 euros mensuals en el primer cas i en 334,32 euros al mes en el segon cas.

Per què cobren menys els autònoms? La resposta és senzilla: perquè cotitzen menys que un assalariat a la Seguretat Social. Si som autònoms haurem de cotitzar per un nombre mínim d’anys i amb una base de cotització mínima. Normalment, un treballador per compte propi cotitza pel mínim, que el 2019, per a la base mínima, incloent-hi la incapacitat temporal, el cessament d’activitat i la formació contínua, és el 30% de 944,35 euros, és a dir, 283,30 euros. La base mitjana del RETA (Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms) no arriba als 1.100 euros a Espanya el 2018.

Un altre punt important per als autònoms és que a partir dels 47 anys han de fixar la quota que volen pagar a la Seguretat Social. Llevat de comptades excepcions, aquesta xifra no es podrà variar. És a dir, atès que el mínim d’anys per cobrar una pensió mínima és de 20 anys –xifra que el 2019 és de 22 anys i que anirà augmentant fins als 25 anys el 2025–, si durant aquest període es decideix cotitzar pel mínim, en el moment de jubilar-se es rebrà el mínim. Segons l’ATA, el 86% dels treballadors autònoms cotitzen per la base mínima.

Un treballador per compte propi cotitza de la mateixa manera que un treballador per compte d’altri. Les cotitzacions es van acumulant a la Seguretat Social i generen drets com el d’una pensió pública.

La llibertat de triar la base de cotització comporta que un treballador autònom cotitzi per uns guanys determinats però que els seus ingressos siguin més grans. Això té l’avantatge de rebre un net més quantiós però, a la llarga, una pensió més baixa en el futur si no es canvia cotitzant més o estalviant amb diferents instruments destinats a aquest efecte. També és cert que un autònom pot guanyar menys d’aquesta quantitat però sempre estarà obligat a cotitzar per aquest mínim.

Aquí es detallen les pensions mínimes el 2019 en funció de les seves quanties mensuals:

Jubilació

 • Amb 65 anys o més:
  • amb cònjuge a càrrec, 835,80 euros.
  • sense cònjuge, 677,40 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 642,90 euros.
 • Menor de 65 anys:
  • amb cònjuge a càrrec, 783,60 euros.
  • sense cònjuge, 633,70 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 599 euros.
 • Amb 65 anys amb gran invalidesa:
  • amb cònjuge a càrrec, 1.253,61 euros.
  • sense cònjuge, 1.015,99 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 964,29 euros.

Incapacitat permanent

 • Gran invalidesa:
  • amb cònjuge a càrrec, 1.253,70 euros.
  • sense cònjuge, 1.016,10 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 964,40 euros.
 • Absoluta:
  • amb cònjuge a càrrec, 835,80 euros.
  • sense cònjuge, 677,40 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 642,90 euros.
 • Total, titular amb 65 anys:
  • amb cònjuge a càrrec, 835,80 euros.
  • sense cònjuge, 677,40 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 642,90 euros.
 • Total, titular amb edat entre 60 i 64 anys:
  • amb cònjuge a càrrec, 783,60 euros.
  • sense cònjuge, 633,70 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 599 euros.
 • Total, derivada de malaltia comuna, menys de 60 anys:
  • amb cònjuge a càrrec, 499,40 euros.
  • sense cònjuge, 499,40 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 495 euros.
 • Parcial, règim d’accidents de treball, titular amb 65 anys:
  • amb cònjuge a càrrec, 835,80 euros.
  • sense cònjuge, 677,40 euros.
  • amb cònjuge no a càrrec, 642,90 euros.

Viduïtat

 • Amb càrregues familiars: 783,60 euros.
 • Amb 65 anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65%: 677,40 euros.
 • Amb edat entre 60 i 64 anys: 633,70 euros.
 • Amb menys de 60 anys: 513,10 euros.

Orfandat

 • Per beneficiari: 207 euros.
 • Per beneficiari menor de 18 anys i discapacitat en grau igual o superior al 65%: 407,30 euros.

Pensió a favor de familiars

 • Per beneficiari: 207 euros.
 • Si no hi ha vidu ni orfe pensionistes:
  • Un sol beneficiari amb 65 anys: 500,20 euros.
  • Un sol beneficiari menor de 65 anys: 471,50 euros.

Més informació:

Jubilació en autònoms

L’estalvi dels autònoms de cara a la jubilació

Temes relacionats