planificar jubilacion
Assegura la teva jubilació

Planificar la jubilació, qüestió d’assessorament

Juliol 17, 2014 2 min 3 vegades compartit

Preparar la jubilació desperta certes inquietuds amb preguntes que necessiten respostes. Unes respostes que, a través d’un assessorament previ permetran enfocar l’objectiu d’estalvi per complementar la pensió pública de jubilació i tenir totes les necessitats cobertes.

Quant cal estalviar per mantenir el nivell de vida?

Sempre en funció del nivell de vida que es vulgui tenir en la jubilació es necessitarà d’un determinat nivell d’ingressos. Per això és important adequar l’estalvi amb l’objectiu que es vol assolir, per disposar del capital necessari i gaudir d’aquests ingressos.

Cal tenir en compte que durant la jubilació algunes despeses disminueixen però altres poden veure incrementats com, per exemple, el temps destinat a l’oci o la cura de la salut.

Quina pensió pública em quedarà?

Per respondre a aquesta pregunta, la Seguretat Social prepara, per a l’últim trimestre d’aquest any, l’enviament de cartes informatives per correu ordinari als espanyols majors de 50 anys per informar-los sobre la quantia estimada de la pensió que rebran quan es jubilin. L’objectiu d’aquest escrit pretén que els ciutadans coneguin, amb suficient antelació, l’import estimat de la seva pensió.

Així mateix, el Govern té previst ampliar aquest compromís a tots els treballadors menors de 50 anys, en un període de tres anys. De fet, el 2015 s’ampliará als majors de 40 anys i en 2016 a tots aquells que acreditin més de 5 anys de cotització.

Es preveu que 18 milions de persones siguin partícips de la seva futura pensió de jubilació i puguin adoptar decisions d’estalvi que més convinguin als seus necessitats.

 Per què es recomanen les aportacions mensuals?

És recomanable estalviar a través d’aportacions mensuals perquè permeten constituir un capital per al dia de demà de forma constant. Destinar un percentatge dels ingressos a l’estalvi per a la jubilació permetrà assolir l’objectiu de forma més còmoda i flexible.

Em jubilo, i ara què?

Un cop s’arriba a la jubilació, és el moment de tenir una visió global del patrimoni acumulat per disposar de l’estalvi acumulat de la millor manera possible. Davant aquesta situació, és el moment de decidir el que més convé, en base a les necessitats presents i futures.

Recorda que, una vegada més, per aprofitar els estalvis al màxim, l’assessorament per part de personal especialitzat és clau.

Temes relacionats